Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Przewodnictwo górskie

Uwaga opiekunowie wycieczek szkolnych!

Zwiedzanie Parku może odbywać się tylko w porze dziennej, to jest od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca, wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Wychodzenie za barierki ochronne w miejscach eksponowanych jest bezwzględnie zabronione.

Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz 1553):
Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014, poz. 868) prawo do prowadzenia wycieczek po Pieninach mają wyłącznie uprawnieni przewodnicy beskidzcy oraz przewodnicy tatrzańscy.


Pieniński Park Narodowy nie prowadzi działalności przewodnickiej.

Odpłatne usługi przewodnickie świadczą niektórzy pracownicy PPN, posiadający uprawnienia przewodnickie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Małgorzata Braun - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki,
tel: 509 532 487, gobra@o2.pl

Marcin Broźny - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR
tel: 501 355 713, jm.brozni@op.pl

Teresa Ciesielka - mgr biologii, przewodnik beskidzki;
tel: 502 216 079,  teresaciesielka@interia.pl

Michał Dudek - przewodnik beskidzki
tel. 660 732 074, emdudek@interia.eu

Marek Majerczak - mgr sztuki, przewodnik beskidzki;
tel: 609 730 171, zdobna@op.pl

Anna Połtowicz - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki;
tel: 694 989 703, ania_poltowicz@wp.pl

Ewelina Zając - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki
uprawnienia do oprowadzania grup w j. angielskim (Certificate in Advanced English)
tel; 691 500 922, ewelinazajac@onet.eu

Stanisław Złydaszyk - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki
tel: 506 060 482, staszekzly@interia.pl


Pieniński Park Narodowy corocznie organizuje szkolenia rozszerzające wiedzę przewodników o Pieninach.

Uczestniczący w zajęciach przewodnicy tatrzańscy i beskidzcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wycieczek po Pieninach otrzymują upoważnienia Dyrektora PPN zwalniające z opłat za udostępnienie wymienionych niżej obszarów i obiektów Pienińskiego PN:

 • ruiny zamku Czorsztyn,
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku,
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron,
 • galeria widokowa na szczycie Sokolicy,
 • szlak wodny w przełomie Dunajca.

Upoważnienia ważne do 30 kwietnia 2018 r. posiadają przewodnicy z kół:

 1. Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Będzinie - 1 osoba
 2. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Bielsku-Białej - 10 osób
 3. Koło Przewodników Beskidzkich PTT w Bielsku-Białej - 5 osób
 4. Akademickie Koło Przewodników Górskich Bielsko-Biała - 2 osoby
 5. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK W Bochni - 3 osoby
 6. Koło Przewodników Beskidzkich w Brzegu Dolnym - 1 osoba
 7. Koło Przewodników Beskidzkich w Chorzowie - 1 osoba
 8. Koło przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek w Chrzanowie - 1 osoba
 9. Koło Przewodników Beskidzkich w Jaworznie - 1 osoba
 10. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach - 4 osoby
 11. Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich w Krakowie – 9 osób
 12. Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Krakowie – 7 osób
 13. Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK w Krakowie – 7 osób
 14. Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie – 29 osób
 15. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Krakowie - 2 osoby
 16. Koło Przewodników Beskidzkich w Krośnie - 1 osoba
 17. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Krościenku - 4 osoby
 18. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Krynicy - 1 osoba
 19. Koło Przewodników Beskidzkich w Myślenicach - 2 osoby
 20. Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Nowym Sączu - 31 osób
 21. Koło Przewodników Beskidzkich PTT w Nowym Sączu - 9 osób
 22. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Nowym Targu – 16 osób
 23. Koło Przewodników Beskidzkich w Ostrowcu Świętokrzyskim - 1 osoba
 24. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Oświęcimiu - 3 osoby
 25. Koło Przewodników Beskidzkich w Suchej Beskidzkiej - 1 osoba
 26. Koło Przewodników Beskidzkich w Rabce - 1 osoba
 27. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Rzeszowie - 19 osób
 28. Koło Przewodników Beskidzkich w Szczawnicy - 4 osoby
 29. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Tarnowie – 7 osób
 30. Koło Przewodników Beskidzkich PTT w Tarnowie – 6 osób
 31. Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem - 4 osoby
 32. Koło Przewodników Beskidzkich w Tychach - 1 osoba
 33. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Wadowicach - 6 osób
 34. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie - 3 osoby

Polecamy korzystanie z usług przewodników posiadających ważne upoważnienie dyrektora PPN.
Kontakt z przewodnikami telefonicznie lub przez strony internetowe Kół Przewodnickich i właściwych Oddziałów PTTK.