Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Konkurs fotograficzny „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”Wtorek, 30 sierpnia 2016

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do wszystkich fotografujących, w trzech kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-19 lat oraz od 20 roku życia wzwyż . Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Bieszczadzki Park Narodowy organizuje konkurs fotograficzny „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny

Konkurs jest objęty Patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody. Patronat artystyczny objął Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast Patronatem medialnym objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie i Gazeta Bieszczadzka.

Głównymi fundatorami nagród i wystawy pokonkursowej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Park Narodowy.

 Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.bdpn.pl