Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Nowy (18) tom „Pieniny – Przyroda i Człowiek. Monografie”Czwartek, 19 stycznia 2023

Okładka czasopisma PPiC18Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny (18) tom „Pieniny – Przyroda i Człowiek. Monografie”. Jego treść dostępna jest pod linkiem https://www.pieninypn.pl/mfiles/1426/28/0/z/Pieniny-Przyroda-i-Czlowiek-MONOGRAFIE-XVIII_online.pdf

Tom otwiera artykuł redaktora naukowego Jana Bodziarczykao 30-letniej historii czasopisma, wydawanego obecniew formie serii monograficznej.

W części poświęconej przyrodzie nieożywionej Michał Krobicki przedstawił sylwetki dwóch fascynatów geologii Pienin – dr. Ludwika Horwitza i prof. Krzysztofa Birkenmajerana tle historii badań regionu oraz opisał zdeponowane przez nich w Parku zbiory geologiczne. W kolejnych artykułach Włodzimierz Humnicki i Marzena Szostakiewicz-Hołownia ocenili dynamikę drenażu wód podziemnych przez źródła pienińskie, a Janusz Kozak i Ewelina Zając – występowania inwersji temperatury powietrza na południowym stoku Trzech Koron.

Rozdział o świecie roślin i grzybów zawiera artykuły: Piotra Chachuły o grzybach wielkoowocnikowych stwierdzonych w rezerwatach przyrody polskiej części Pienin, Grzegorza Vončiny i Adama Stebla o mchu miecherze pierzastej w Parku i w Karpatach oraz Jana Bodziarczyka i Tomasza Matosza o rozmieszczeniu, warunkach występowania i strukturze populacji cisa na terenie Parku.

Rozdział o dziejach Pienin to dwa sprawozdania: Macieja Wawrzczaka z archeologicznych badań powierzchniowych w Małych Pieninach w 2015 r. oraz Daniela Gazdy z działań Pienińskiej Misji Archeologicznej na zamku Pieniny w latach 2020-­2021.

Część poświęconą krajobrazowi zajął obszerny artykuł Filipa Bodziarczyka, który szczegółowo analizuje zmiany powierzchni zabudowy w otoczeniu Pienińskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich 25 lat.

Rozdział dotyczący historii Parku niesie informacje o międzywojennej działalności prof. Walerego Goetla na rzecz utworzenia Parku Narodowego w Pieninach, które skrupulatnie zebrała i wzbogaciła archiwalnymi zdjęciami Joanna Laskosz. Są tu również sprawozdania z działalności Rady Pienińskiego Parku Narodowego przepisane i opracowane przez Krzysztofa Karwowskiego i Joannę Kozik z protokołów posiedzeń Rady w 1957 roku.

Tom zamykają krótkie doniesienia: Zbigniewa Szeląga, Grzegorza Vončiny i Iwony Wróbel o nielegalnej introdukcji na terenie Parku ostróżki wyniosłej, Daniela Gazdy o wynikach badań archeologicznych prowadzonych na zamku Czorsztynw latach 2019–2021 oraz Piotra Dąbrowskiego o konferencji „Społeczne funkcje obszarów chronionych”, która odbyła się 18-19 marca 2022 r. w Krakowie.