Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Raport podsumowujący realizację akcji pilotażowej przeprowadzonej w ramach projektu „Centralparks”Środa, 16 lutego 2022

Zapraszamy do przeczytania raportu podsumowującego realizację akcji pilotażowej przeprowadzonej w ramach projektu „Centralparks”. Przedstawia on m.in. rekomendacje wynikające z testowego wdrożenia „Karpackiej strategii wzmacniania ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu na zewnątrz i wewnątrz obszarów chronionych” na terenach sąsiadujących z Pienińskim Parkiem Narodowym.

Otoczenie Pienińskiego Parku Narodowego wybrano z uwagi na stale rosnącą presję inwestycyjną na tereny położone w granicach Parku i w jego otulinie. Mamy nadzieję, że zaprezentowany raport zwróci uwagę czytelników, nie tylko na negatywne zjawiska zachodzące w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Pienin, ale skłoni również do przemyśleń jak gospodarować przestrzenią, aby te niekorzystne trendy powstrzymać.

Pilotażową akcję przeprowadziło Stowarzyszenie Ekopsychologia (partner nr 4 projektu Centralparks) we współpracy z kierownictwem Pienińskiego Parku Narodowego oraz przy wsparciu i zaangażowaniu samorządów gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne oraz Szczawnica, na terenie których znajduje się otulina.

Pragniemy podziękować za współpracę ekspertkom (Monice Sadowskiej, Katarzynie Śnigórskiej i Ewelinie Zając) oraz przedstawicielom lokalnych instytucji i społeczności, którzy zaangażowali się we wdrażanie tej akcji.

Akcja stanowiła część Działania AT1.4, realizowanego w ramach tematycznego pakietu roboczego nr 1 „Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim” projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE 1359 Centralparks, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Raport dostępny jest pod linkiem:
http://www.pieninypn.pl/mfiles/865/3/1480/z/CE1359-Centralparks_D.T1.4.4-Pilot-action-report_PL-c.pdf

Kacwin widok