Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Chemiczne zabezpieczenie upraw leśnychPiątek, 12 września 2014

Pieniński Park Narodowy poszukuje wykonawcy chemicznego zabezpieczenia upraw leśnych w Obwodzie Ochronnym „Zielone Skałki” w 2014 roku.

Opis prac:

Zabezpieczenie repelentem drzewek na uprawa leśnych o łącznej powierzchni 14,34 ha*, położonych w PPN w OO „Zielone Skałki”. Prace należy wykonać do 20 października 2014r.

* z uwagi na wykonywane obecnie prace polegające na usuwaniu wiatrołomów z upraw, planowana powierzchnia zabezpieczeń może ulec zmniejszeniu.

Dopuszcza się składanie oferty  częściowej.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 210 lub ze strony internetowej PPN

Szczegółowych informacji udziela  Anna Połtowicz,  Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D.; tel. (0-18) 262-56-01 wew. 26

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 203 – sekretariat w terminie do: 19.09.2014 r. godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 202 w terminie : 19.09.2014 r.  godz. 10.30.

Kryteria oceny ofert (w %)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium  - ceny.  Cena – 100%

Krościenko n/D., dn. 11.09.2014 r.

K/o

  1. tablica ogłoszeń – Dyrekcja PPN
  2. tablica ogłoszeń – leśniczówka O.O. „Zielone Skałki”
  3. strona internetowa PPN
  4. a/a

ZAŁĄCZNIKI