Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy pielęgnacji upraw leśnych (drugi nawrót)

Pieniński Park Narodowy poszukuje wykonawcy prac pielęgnacyjnych w 2014r. w uprawach leśnych Obwodu Ochronnego „Zielone Skałki”.

Opis prac:
Wykonanie w uprawach leśnych PPN w OO „Zielone Skałki” prac pielęgnacyjnych polegających na wykaszaniu chwastów wokół sadzonek na powierzchni: 8,65 ha*. Zabieg należy wykonać do 31 sierpnia 2014r.
* z uwagi na wykonywane obecnie prace polegające na usuwaniu wiatrołomów z upraw, planowana powierzchnia pielęgnacji może ulec zmniejszeniu.

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 210 lub ze strony internetowej PPN

Szczegółowych informacji udziela Anna Połtowicz, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D.; tel. (0-18) 262-56-01 wew. 26

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 203 – sekretariat w terminie do: 01.08.2014 r. godz. 11.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 202 w terminie: 01.08.2014 r. godz. 12.00.

Kryteria oceny ofert (w %)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium - ceny. Cena – 100%

Krościenko n/D., dn. 28.07.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI