Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ręczne koszenie łąk ziołoroślowych w Masywie Trzech KoronCzwartek, 03 lipca 2014

Pieniński Park Narodowy ogłasza konkurs ofert na następujące prace na łąkach:

 1. Polana Pieniny
 1. ręczne koszenie łąki ziołoroślowej na powierzchni 0,98 ha z usuwaniem biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu).
 2. usuwanie pojawiających się młodych odrośli gatunków drzewiastych (jawor, osika) na powierzchni ok. 0,02 ha.

Powyższe prace należy wykonać w terminie 15 lipca - 31 sierpnia 2014  r.

 1. Polana Kosarzyska
 1. ręczne koszenie łąki ziołoroślowej na powierzchni 0,43 ha z usuwaniem biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu),
 2. usuwanie pojawiających się młodych odrośli gatunków drzewiastych (jawor, osika) na powierzchni ok. 0,11 ha.

Powyższe prace należy wykonać w terminie 15 sierpnia – 15 września 2014  r.

 1. Polana Łazek Wyżni
 1. ręczne koszenie łąki ziołoroślowej na powierzchni 0,10 ha (całość polany),
 2. usuwanie biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu).

Powyższe prace należy wykonać w terminie 15 lipca - 31 sierpnia 2014  r.

Oferta powinna zawierać:

 • nazwisko i adres oferenta,
 • cenę ofertową brutto za wykonanie prac na każdej polanie osobno,

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Konkurs ofert – koszenie”

Termin składania ofert – 11.07.2014, godz. 9.00 – w siedzibie Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego  ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D, pok.203.

Termin otwarcia ofert – 11.07.2014, godz.9.15 (w siedzibie Dyrekcji PPN, pok.202)

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych (całość zabiegów na poszczególnych polanach).

Oferty oceniane będą osobno dla każdej polany.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Braun, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D, pok. 201, tel. (0-18) 262-56-01, 262-56-02; mapki z zaznaczonymi obszarami do koszenia dostępne również u leśniczego Jacka Berezickiego – Sromowce Niżne ul. Sobczańska 89; tel. (18) 262-98-72.

ZAŁĄCZNIKI