Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Poszukiwanie wykonawcy pielęgnacji upraw leśnychŚroda, 28 maja 2014

Pieniński Park Narodowy poszukuje wykonawcy prac pielęgnacyjnych w 2014r. w uprawach leśnych Obwodu Ochronnego „Zielone Skałki”.

Opis prac:
Wykonanie w uprawach leśnych PPN w OO „Zielone Skałki” prac pielęgnacyjnych polegających na wykaszaniu chwastów wokół sadzonek na powierzchni: 8,65 ha*. Zabieg należy wykonać do 30 czerwca 2014r.

* z uwagi na wykonywane obecnie prace polegające na usuwaniu wiatrołomów z upraw, planowana powierzchnia pielęgnacji może ulec zmniejszeniu.

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 210 lub ze strony internetowej PPN

Szczegółowych informacji udziela Anna Połtowicz, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D.; tel. (0-18) 262-56-01 wew. 26

Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 203 – sekretariat w terminie do: 05.06.2014 r. godz. 10.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 202 w terminie: 05.06.2014 r. godz. 11.00.

Kryteria oceny ofert (w %)
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium - ceny. Cena – 100%

ZAŁĄCZNIKI