Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Przetarg ustny w drodze aukcji na sprzedaż samochodu osobowego marki Łada NivaŚroda, 05 marca 2014

PIENIŃSKI PARK NARODOWY ogłasza przetarg ustny w drodze aukcji na sprzedaż samochodu osobowego marki Łada Niva

Samochód: Łada Niva, nr rej. KNT N508
Rok produkcji: 2000
Poj. silnika: 1700 cm3
Przebieg: 110 985km
Rodzaj silnika:benzyna + LPGS
Stan techniczny:sprawny
Badane techniczne: aktualne
Ubezpieczenie OC:   do 31.12.2014 r.

Cena wywoławcza samochodu wynosi – 6 000 PLN
Postąpienie w licytacji wynosi – 100 PLN

Aukcja odbędzie się dnia 20 marca 2014 r. w siedzibie Pienińskiego PN w Krościenku n/D, pokój 107  o godz. 10.00.

Bliższe informacje o przedmiocie aukcji można uzyskać pod numerem tel. 18 262 56 02 wewn. 27 – u Pana Henryka Regieca oraz obejrzeć samochód  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z w/w pracownikiem,  w siedzibie PPN w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 107 b.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 500 PLN na rachunek bankowy PPN: BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001. Kwota wadium musi wpłynąć na konto PPN nie później niż do dnia 19 marca 2014 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu osobie prowadzącej przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnik aukcji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

Cena osiągnięta w aukcji stanowi cenę zakupu.

Uczestnikom, którzy nie wygrali aukcji, wadium zwracane jest w terminie do 7 dni po jej zakończeniu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Aukcja jest ważna jeśli nastąpi jedno postąpienie.       

GALERIA