Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Sprzedaż broni palnej o przeznaczeniu kolekcjonerskimPiątek, 06 grudnia 2013

Sprzedaż broni palnej o przeznaczeniu kolekcjonerskim

2013-12-06
Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza przetarg na:

Sprzedaż broni o przeznaczeniu kolekcjonerskim:

1. broń krótka FEG P9R, 36069, plus kabura na broń MD 2 – kwota minimalna - 100 zł
2. broń krótka FEG P9R, 36074, plus kabura na broń MD 2 – kwota minimalna - 100 zł
3. broń krótka FEG P9R, 36092, plus kabura na broń MD 2 – kwota minimalna - 100 zł
4. broń krótka FEG P9R, 36096, plus kabura na broń MD 2 – kwota minimalna - 100 zł
5. broń myśliwska Dryling SAUER 457670 z grawerunkiem – kwota minimalna - 500 zł

Opis przedmiotów sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej: www.pieninypn.pl, istnieje możliwość wysłania zdjęć drogą elektroniczną (email).
Osoba do kontaktu: Piotr Chachuła – tel. 535500622, email: strazparkuppn@gmail.com.

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w Ustawie o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r., poz. 576), tj.:

1. musi posiadać pozwolenie na broń
2. musi posiadać aktualne zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem,
3. Odbioru zakupionej broni dokona osobiście wraz z ważnym dowodem osobistym.

Oferent powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami:

1. Dane oferenta: nazwę oferenta, adres, nr pozwolenia na broń, numer zaświadczenia uprawniającego do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni, nr telefonu, adres e-mail (jeżeli posiada) (załącznik 1)
2. Ofertę przetargową (załącznik 2)
3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, związaniu ofertą i gotowości zawarcia umowy na „Kupno-sprzedaż broni” (załącznik 3)

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez Sprzedającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert
1. Cena – 100%, osobna za każdą sztukę broni

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Oferty należy składać do dnia 20.12.2013 r. do godz. 10.00 w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 20.12. 2013 r. o godz. 10.15 w sekretariacie PPN.

UWAGA:
Podatek od czynności cywilno-prawnej ponosi osoba która zakupi przedmioty zawarte w ofercie

Osobiste zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży można dokonać do 20.12.2013 roku do godz. 9.30 w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoba do kontaktu: Piotr Chachuła – tel. 535500622.


DOKUMENTY

Sprzedaż broni palnej o przeznaczeniu kolekcjonerskim

Krościenko n/D, dn. 02.01.2014 r. SP-217-10/2013 OGŁOSZENIE dotyczące wyboru oferty w przetargu na: zakup-sprzedaż broni palnej o przeznaczeniu kolekcjonerskim Pieniński Park Narodowy informuje, że w terminie zostały złożone 4 oferty. Dane zawarte w przedstawionych ofertach: Mróz Ryszard, ul. Wężyka 11a/54, 31-580 Kraków, data wpływu - 18.12.2013: FEG P9R R-36069 - 110 zł. Józef Kruczek, ul. Modrzejewskiej 9, 34-600 Limanowa, data wpływu - 18.12.2013: FEG P9R R-36092 - 110 zł. TOP GUN Anna Goryca, ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa, data wpływu - 16.12.2013: FEG P9R R-36069 – 115 zł, FEG P9R R-36074 – 115 zł, FEG P9R R-36092 – 115 zł, FEG P9R R-36096 – 115 zł, Dryling SAUER 457670 – 1210 zł. Mieczysław Sukiennik, ul. Biedronia 21, 34-600 Limanowa, data wpływu - 12.12.2013: FEG P9R R-36069 - 110 zł, Dryling SAUER 457670 – 510 zł. Oferta TOP GUN Anna Goryca nadesłana dnia 16.12.2013 roku na części przetargu 1-5 z kwotami: FEG P9R R-36069 - 115 zł, FEG P9R R-36074 - 115 zł, FEG P9R R-36092 - 115 zł, FEG P9R R-36096 - 115 zł i Dryling SAUER 457670 - 1210 zł jest najwyższą spośród nadesłanych ofert. Zaoferowane kwoty spełniają wymogi zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI