Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Naprawa I i II części koryta cieku wodnego MłynówkaPoniedziałek, 25 listopada 2013

Pieniński Park Narodowy Krościenko n/D 25.11.2013
34-450 Krościenko n/D
ul. Jagiellońska 107b;
www.pieninypn.pl.
Tel. (018) 2625601, 2625602 wewn.: 41,
faks. (018)2625603; e-mail: biuro@pieninypn.pl
IR-2253-17-2013


OGŁOSZENIE

Pieniński Parki Narodowy w Krościenku n/D ul. Jagiellońska 107b www.pieninypn.pl ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie zadania: Naprawa I i II części koryta cieku wodnego „Młynówka”.
Do składania ofert zaprasza się poniższych Wykonawców:

 Zakład Produkcji, Usług wielobranżowych i Handlu Robert Szczepaniak ul. Skotnicka 51, 31-460 Szczawnica;
 Pinea budowa Domów Marek Kowalczyk ul. Długa 202, 34-442 Łapsze Niżne;
 Wiercioch Tadeusz Usługi Budowlane ul. Słoneczna 14 34-440 Kluszkowce.

Zakres prac wg załączonych do siwz przedmiarów robót.
Specyfikacja z załącznikami do sporządzenia oferty do pobrania w siedzibie PPN pok. 128, nie przewiduje się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin realizacji: do 15.12.2013.
Kryterium oceny ofert: cena oferty 100%.
Ofert należy składać w siedzibie PPN w pok. 203 w zamkniętych kopertach z napisem:
„Naprawa I i II części koryta cieku wodnego „Młynówka””.
Termin składania ofert upływa dnia: 02.12.2013 o godzinie 900
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 02.12.2013 o godzinie 1000 w siedzibie PPN pok. 128.
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Paweł Zysk.


ZAŁĄCZNIKI