Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu MASZYN ROLNICZYCHŚroda, 20 listopada 2013

Krościenko n/D, 19.11.2013 r.


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu
MASZYN ROLNICZYCH

1. Dane Zamawiającego

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D.
ul. Jagiellońska 107 B
tel: 0-18 262 56 01, 262 56 02 fax: 0-18 262 56 03
e-mail: biuro@pieninypn.pl
NIP: 735-285-46-21
Regon: 122456671

2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres usługi obejmuje:

Pieniński Park Narodowy w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę następujących maszyn rolniczych:
1) kosiarka listwowa do trawy DUPLEX GOLD 1,82 lub równoważna z wałkiem odbioru mocy o długości 1 m (po złożeniu),
2) przewracarka (przetrząsaczo-zgrabiarka pasowo-palcowa).
Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

A. Zakres przedmiotu zapytania ofertowego
1) Warunki dostawy ramach zamówienia Dostawca jest zobowiązany do:
a) dostawy maszyn do siedziby Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
b) bezpłatnego instruktażu obsługi dla pracowników Zamawiającego,
c) udzielenia gwarancji na każdą maszynę.
2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane maszyny były fabrycznie nowe, kompletne, pełnowartościowe oraz dobrej jakości.
3) Dostarczone maszyny powinny być objęte co najmniej 18 miesięczną gwarancją jakości, gdzie termin liczony będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

B. Parametry przedmiotu zamówienia:
a) kosiarka listwowa do trawy DUPLEX GOLD 1,82 lub równoważna - 1 szt. Parametry zgodne z poniższymi :
Rodzaj parametru Wartość parametru
System koszenia Duplex (ruchome względem siebie zęby i listwa kosząca) TAK
Całkowita szerokość pracy kosiarki 170-190 cm
Masa kosiarki Do 300 kg
Regulacja w stosunku do płaszczyzny poziomej TAK
Bezpiecznik listwy na wypadek uderzenia w przeszkodę TAK
Złącze hydrauliczne TAK
Kosiarka kompatybilna bez modyfikacji z następującymi modelami ciągników: Volcan 850, Zetor Proxima, Lampo 60, URSUS 3514, Van Guard 750 TAK
b) przewracarka do siana (przetrząsaczo-zgrabiarka pasowo-palcowa) - 1 szt. Parametry zgodne z poniższymi :
Rodzaj parametru Wartość parametru
Całkowita szerokość przewracarki (bez ekranu) Do 250 cm
Możliwość przetrząsania i zgrabiania TAK
Wałek odbioru mocy 540 obr/min
Łączniki Podwójne
Zespół zgrabiający 3-palcowy
Przewracarka kompatybilna z następującymi modelami ciągników: Volcan 850, Zetor Proxima, Lampo 60, URSUS 3514, Van Guard 750 TAK

Prosimy o przedstawienie oferty na druku stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert: cena (100%).
Rozpatrywane będą oferty zawierające pełny zakres dostawy (jednocześnie na kosiarkę i przewracarkę).

4. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce:
Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D.
ul. Jagiellońska 107 B
w sekretariacie PPN lub na adres e-mail: biuro@pieninypn.pl (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną należy również dosłać pocztą oryginał formularza ofertowego).

Termin składania ofert mija dn. 25.11.2013 r. o godz. 16:00.
Oferta powinna być ważna do dn. 02.12.2013 r.

5. Termin rozstrzygnięcia i forma informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Najlepsza oferta zostanie wyłoniona 26.11.2013 r. o godz. 9:00.
Dostawcy, którzy w odpowiedzi na zapytanie złożyli oferty, otrzymają drogą elektroniczną pisemną informację o wyborze Dostawcy.

6. Termin realizacji zamówienia

Dostawca będzie musiał zapewnić dostawę sprzętu w dwóch różnych terminach:
1) kosiarki listwowej od dnia 02.12.2013 r. do dnia 18.12.2013 r.;
2) przewracarka (przetrząsaczo-zgrabiarka) od dnia 03.02.2014 do 21.02.2014 r.

7. Kontakt
Grzegorz Vončina
Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D.
ul. Jagiellońska 107 B
tel: 0-18 262 56 01, 262 56 02 fax: 0-18 262 56 03
e-mail: biuro@pieninypn.pl

DOKUMENTY

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu MASZYN ROLNICZYCH

LIFE+ 081-1.3.5/2013 Krościenko n/D, dn. 28.11.2013 r. OGŁOSZENIE dotyczące wyboru oferty na: zakup i dostawę maszyn rolniczych (kosiarki i przetrząsarki) dla Pienińskiego Parku Narodowego Pieniński Park Narodowy informuje, że w terminie zostały złożone 2 oferty. Dane zawarte w przedstawionych ofertach: 1. ZTKiR „Agro-Partner”, 32-444 Głogoczów 111 Kosiarka: 11.000,00 zł. netto Przewracarka: 3.008,13 zł. netto Razem oferta: 14.008,13 zł. netto (17.230,00 zł. brutto) 2. „TRAMAD SERWIS” OPOLE , Żelazna, ul. Boczna 14A, 49-120 Dąbrowa Kosiarka: 37.150,00 zł. netto Przewracarka: 3.150,00 zł. netto Razem oferta: 40.300,00 zl. netto (49.569,00 zł. brutto) Oferta Zakładu Techniki Komunalnej i Rolniczej „Agro-Partner” z ceną brutto 17.230,00 zł (14.008,13 zł netto) jako najkorzystniejsza została wybrana metodą zapytania ofertowego. Zaoferowano sprzęt spełniający wymogi zamówienia: - kosiarka listwowa DUPLEX GOLD, - przewracarka (przetrząsaczo-zgrabiarka) OSA.

ZAŁĄCZNIKI