Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Świadczenie usług notarialnych na potrzeby Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizowanego projektu Natura w mozaice-ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034.Poniedziałek, 18 listopada 2013

Pieniński Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług notarialnych na potrzeby Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizowanego projektu Natura w mozaice-ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2013 r., do godz.10.00 w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego
ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko n.D.
pokój numer 203(sekretariat)
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
mgr Iwona Wróbel – Zastępca Dyrektora PPN,
mgr Ewelina Zając – Starszy Specjalista ds. Ochrony Przyrody Nieożywionej,
tel. (18) 262 56 01, (18) 262 56 02, w godz. 8.00 – 15.00.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostępna na stronie internetowej www.pieninypn.pl lub w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego (pokój numer 201). Załączniki do pobrania na w/w stronie.

Krościenko, 18.11.2013

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn.18.11.2013r. pod numerem 468760-2013

DOKUMENTY

Świadczenie usług notarialnych na potrzeby Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizowanego projektu Natura w mozaice-ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług notarialnych na potrzeby Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizowanego projektu Natura w mozaice-ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034 wybrano ofertę: Kancelaria Notarialna Michał Buchman 33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska 8 Oferowany procent upustu – 31. Ponadto w przetargu złożono 1 ofertę: Kancelaria Notarialna Michał Zachwieja – notariusz 34-450 Krościenko n/Dunajcem, ul. Św.Kingi 4 Krościenko, 29.11.2013

ZAŁĄCZNIKI