Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

PRZETARGI

 • Zakup i dostawa strugarki wyrówniarko - grubiarki

  Wtorek, 01 października 2013 zakończony

  Pieniński Park Narodowy34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107Btel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.plogłasza przetarg na: na zakup i dostawę strugarki wyrówniarko – grubiarkiSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.pieninypn.plWarunki udziału w postępowaniu:W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy, kt

 • Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy pielęgnacji upraw leśnych.Pieniński Park Narodowy poszukuje wykonawcy prac pielęgnacyjnych w 2013r. w uprawach leśnych Obwodu Ochronnego „Zielone Skałki”.Opis prac:Wykonanie w uprawach leśnych PPN w OO „Zielone Skałki” prac pielęgnacyjnych polegających na wykaszaniu chwastów wokół sadzonek na powierzchni: 8,35 ha. Zabieg na

 • KONKURS OFERTPieniński Park Narodowy ogłasza konkurs ofert na następujące prace na łąkach:1. Polana Pieninya) ręczne koszenie łąki ziołoroślowej na powierzchni 1,00 ha z usuwaniem biomasy z wykoszonej powierzchni (wyniesienie do lasu).b) usuwanie pojawiających się młodych odrośli gatunków drzewiastych (jawor, osika) na powierzchni ok. 0,02 ha.Powyższe prace należy wykonać w ter

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.pieninypn.plNie dopuszcza się składania ofert wariantowych.Warunki udziału w postępowaniu:Dostawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czy

 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznymo wartości powyżej 14.000 EUROPieniński Park Narodowy34-450 Krościenko ul. Jagiellońska 107 btel. (0-18) 262 56-01, 262-56-02 fax (0-18) 262-56-03ogłasza przetarg nieograniczony na„Odnowienie kołowych powierzchni doświadczalnych położonych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego”1) nazwa (firma) i adres Zamawiającego;Pieniński Park Naro

 • Pieniński Park Narodowy34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107Btel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.plogłasza przetarg na: Zakup i dostawę prasy kostkującej do siana dla Pienińskiego Parku Narodowego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.pieninypn.plNie dopuszcza się składania ofert wari

 • oferta sprzedaży siana i sianokiszonki

  Środa, 29 maja 2013 zakończony

  OFERTA SPRZEDAŻY SIANA I SIANOKISZONKI Pieniński Park Narodowy przystępuje do wyboru odbiorcy siana, sianokiszonki i biomasy pozaklasowej pozyskiwanych z łąk na terenie Parku w 2013 roku.Oferujemy następujące rodzaje paszy:- siano łąkowe prasowane (bale o średnicy około 50-60 cm z prasy zwijającej, owijane siatką lub kostki o długości 65-70 cm z prasy kostkującej, wiązane sznurki

 • prowadzenie parkingu na terenie uroczyska zamek Czorsztyn

  Piątek, 05 kwietnia 2013 zakończony

  Pieniński Park Narodowy34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107Btel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.plogłasza przetarg nieograniczony na: prowadzenie obsługi parkingu na terenie uroczyska Zamek Czorsztyn w okresach: a/ od 1 maja do 30 września 2013 r. b/ od 1 maja do 30 września 2014 r. c/ od 1 m

 • Dostawa oleju opałowego lekkiego

  Poniedziałek, 25 marca 2013 zakończony

  Pieniński Park Narodowy w Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zaprasza do składania ofert na dostawę: OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOTryb postępowania:Zapytanie o cenęNazwa i adres zamawiającego:Pienińs

 • Pieniński Park Narodowy34-450 Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 Btel. (0-18) 26-256-01 lub 26-256-02, fax 26-256-03ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowyna wynajem pomieszczeń biurowych na przystani flisackiej w Sromowcach Kątach w okresie 01.07.2013 do 30.06.2018 r. przeznaczonych na prowadzenie działalności biurowej związanej z organizacją spływu przełomem Dunajca.I. PRZ

strony 4 5 6 7 8 9 10