Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

UMOWA NR 3299/2022/Wn06/OP-PO-FN/D

Pieniński Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o  dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów  i stacji ładowania dla Pienińskiego Parku Narodowego”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi  442.385,00 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW wynosi 398.176,00 zł.

Zadanie rozpoczęto 8.07.2022 r. złożeniem wniosku w NFOŚiGW, a jego realizacja potrwa do 31.10.2023 r.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup:

  • samochodów zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii kat. M1-BEV: 2 sztuki
  • ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym i mocy od 3,8 do mniej niż 22 KW: 1 sztuka,
  • innych niż ogólnodostępnychpunktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym i mocy od 3,8 do mniej niż 22 KW: 1 sztuka.