Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

umowa nr 3044/2021/Wn06/OP-wk/D

Pieniński Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym  poprzez wykup gruntów”. Całkowity koszt przedsięwzięcia i zarazem kwota dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW, wynosi 715 300,00 zł. (umowa nr 3044/2021/Wn06/OP-wk/D)

Zadanie rozpoczęto 10.12.2021 r.i jego realizacja potrwa do 31.05.2022 r. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykup gruntów o  powierzchni 7,3227 ha.

W granicach PPN mamy do czynienia ze znacznym rozdrobnieniem gruntów i mozaiką terenów
o różnych rodzajach własności. Tereny znajdujące się poza władaniem PPN (grunty prywatne, gminne i grunty Skarbu Państwa w innym zarządzie) stanowią ok. 40 % powierzchni Parku.

Na gruntach wykupionych przez PPN stosowana będzie ochrona czynna (ekosystemy łąkowe) lub ochrona bierna (wyłączenie z gospodarczego wykorzystania w przypadku większości ekosystemów leśnych).