Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pieniny Przyroda i Człowiek MONOGRAFIE

Pieniny – Przyroda i Człowiek ma już prawie 30-letnią tradycję. Dotychczas ukazało się 15 tomów poświęconych przyrodzie oraz wartościom kulturowym i historii regionu pienińskiego. Czasopismo zyskało grono czytelników zarówno w środowisku lokalnym jak też w ponadregionalnych organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się ochroną przyrody i turystyką. Autorzy z wielu ośrodków naukowych polskich, słowackich i czeskich systematycznie prezentują na łamach czasopisma wyniki badań prowadzonych w Pieninach. Wyrazem uznania i docenienia było umieszczenie naszego czasopisma na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wprowadzone ostatnio zmiany w zasadach punktacji czasopism naukowych miały wpływ na podjęcie wspólnie z Dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego Michałem Sokołowskim decyzji o przekształceniu czasopisma w serię monograficzną pod tym samym tytułem, zachowując dotychczasową szatę graficzną i numerację kolejnych tomów. Z pomocą i zrozumieniem przyszło Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które przejęło obowiązki wydawcy nowej serii. Aprobatę i wsparcie finansowe okazał również Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W imieniu Redakcji nowej serii Pieniny – Przyroda i Człowiek. Monografie wyrażam podziękowanie wszystkim Autorom, którym upowszechnianie wiedzy o Pieninach leży na sercu. Pomimo dwustuletniej eksploracji Pieniny wciąż pozostają poligonem badawczym, na którym dokonuje się nowe odkrycia. Mam nadzieję, że kolejne tomy Monografii zostaną wypełnione ciekawą treścią i znajdą szeroki krąg odbiorców.

Redaktor
Jan Bodziarczyk

 

PPC17 okladka

Pieniny Przyroda i Człowiek. Monografie XVII
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2021,
ISBN 978-83-66602-26-7

Pieniny Przyroda i Człowiek. Monografie XVI
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2020,
ISBN 978-83-66602-00-7