Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Interreg - remont Zamku Pieniny

 

Pieniński Park Narodowy podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia o nazwie
Remont Zamku Pieniny – przywrócenie możliwości zwiedzania"

(Mikroprojekt INT/ET/TAT/1/III/A/0251).

 

Termin rozpoczęcia ustalony został na 01.05.2020 r., natomiast zakończenia realizacji projektu na 30.04.2021 r. Całkowity budżet mikroprojektu wynosi 68.188,74 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 49.995,98 euro, środki z budżetu państwa 3.409,43 euro, a wkład własny PPN – 14.783,33 euro.

Partnerem mikroprojektu jest Państwowa ochrona przyrody Słowacji, dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego / Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Pieninského národného parku.

Zamek Pieniny, leżący na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, wybudowany został prawdopodobnie przez księżną Kunegundę (św. Kingę) pod koniec XIII w. i był pierwszym w pełni murowanym zamkiem na terenie ówczesnej Polski. Jest rzadkim przykładem obiektu refugialnego, czyli służącego tylko schronieniu podczas najazdu. Spełnił swoją rolę podczas III najazdu mongolskiego, chroniąc księżną i klaryski ze Starego Sącza. Później stał się miejscem kultu Kingi (praktykowanym do dnia dzisiejszego) oraz pobytu dwóch pustelników. Wpisany do rejestru zabytków w 2003 roku pod nr A-7/M.

W 2017 roku zawalił się fragment stropu piwnicy budynku bramnego, znajdujący się bezpośrednio przy wejściu na teren ruin. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było całkowite zamknięcie wejścia na teren zamku. Obecnie dojście możliwe jest wyłącznie do groty Św. Kingi, co spotyka się z bardzo negatywnym odbiorem społecznym zarówno ze strony lokalnej społeczności (to tutaj odbywają się coroczne tradycyjne uroczystości), jak i turystów, dla których zamek jest jedną z głównych atrakcji na międzynarodowym transgranicznym szlaku łączącym w Pieninach polski i słowacki park narodowy (centralna część Pienin z międzynarodowym przełomem Dunajca jest pierwszym w Europie i drugim na świecie, transgranicznym obszarem chronionym). Ruiny wraz z grotą Św. Kingi są jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Ze względu na niewielki obszar, region po obu stronach granicy jest traktowany jako całość, dlatego przywrócenie możliwości bezpiecznego zwiedzania zamku jest oczekiwane zarówno przez polskich, jak i słowackich turystów.

Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje zabezpieczenie i konserwację części ruin (piwnica, taras widokowy wraz z dojściem). Właściwe zabezpieczenie ruin zatrzyma proces niszczenia zabytku powodowanego zarówno przez warunki atmosferyczne, jak i przez osoby próbujące dostać się do uszkodzonych ruin pomimo ich zamknięcia. Po przeprowadzeniu zabezpieczenia zniszczonych fragmentów ruin zamku możliwe będzie udostępnienie do zwiedzania całych ruin, a tym samym przywrócenie jednej z ważniejszych atrakcji kulturowych transgranicznego regionu pienińskiego. W ramach projektu planuje się zorganizowanie warsztatów, poświęconych historii zamku Pieniny i jego otoczeniu przyrodniczemu, przeznaczonych dla nauczycieli z lokalnych polskich i słowackich szkół oraz opracowanie i wydanie folderu informacyjnego w dwóch wersjach językowych o historii zamku Pieniny, przeprowadzonym remoncie oraz sposobie zwiedzania obiektu.


W ramach projektu przygotowaliśmy folder o zamku Pieniny do zobaczenia tutaj:

link do folderu o zamku Pieniny

 


Prowadzony przez Pieniński PN projekt Interreg pt. "Remont Zamku Pieniny – przywrócenie możliwości zwiedzania" został wyróżniony w konkursie "Mikrolider pogranicza" w kategorii "Najlepsza inwestycja w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego". Organizatorem konkursu był Związek Euroregion „Tatry”. W konkursie wzięły udział podmioty realizujące mikroprojekty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

zdjęcie z wręczenia wyróżnień w konkursie na projektdyplom

 

GALERIA