Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Redakcja i członkowie Rady Naukowej PPiC

Wydawnictwo Pienińskiego Parku Narodowego

Pieniny Przyroda i Człowiek”


 

Redaktor: Jan Bodziarczyk

Sekretarz: Krzysztof Karwowski

Adres redakcji: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107b, 34-450 Krościenko n.D.


 

Członkowie rady naukowej:

Dr hab. Paweł Adamski, ekolog, ochrona zwierząt – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

RNDr. Blažena Benčaťová, botanik – Katedra fytologie, Lesnícka fakulta TV w Zwoleniu (Słowacja)

Dr inż. hab. arch. Urszula Forczek-Brataniec, architekt, ochrona krajobrazu – Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Wojciech Grodzki, prof. IBL, entomolog, ochrona lasu – Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich IBL w Krakowie

JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč, archeolog, historyk Spisza – Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča

Prof. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja, botanik, ekologia lasu – emerytowany pracownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

RNDr, CSc. Ľubomír Panigaj, entomolog, ochrona zwierząt – Katedra Zoologie a Ekologie PF UPÍŠ w Koszycach (Słowacja)

Dr Mariusz Rybacki, herpetolog – Zakład Zoologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Roman Soja, hydrolog – Zakład Geografii Fizycznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew Szeląg, botanik – Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, archeolog paleo- I neolitu – Instytut Archeologii , Uniwersytet Jagielloński

Mgr Barbara Węglarz, etnograf – Muzeum Pienińskie w Jaworkach

Dr hab. inż. Tomasz Zaleski, gleboznawca – Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. inż. Jan Zarzycki, botanik – Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie