Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pieniny Przyroda i Człowiek, tom 15

Przyroda nieożywiona

Zaleski T., Bodziarczyk J., Wężyk P., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., Szostak M., Wanic T., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K. – Wpływ naturalnej sukcesji leśnej na właściwości gleb w strefie ekotonowej (między lasem i łąką) w Pienińskim Parku Narodowym – wstępne
wyniki badań

Cybul P., Jucha W., Mareczka P., Struś P. – Struktura pozioma i pionowa krajobrazu Pienin polskich i Pienińskiego Parku Narodowego

Świat roślin

Benčaťová B., Benčať T. – Porasty asociácie Clematido alpinae-Fagetum (Sillinger 1933) Fajmonová et Šimeková 1981 v Pieninskom národnom parku

Bernacki L., Vončina G., Wróbel I., Błońska A. – Dwulistnik muszy Ophrys insectifera L. (Orchidaceae) w Pienińskim Parku Narodowym

Świat zwierząt

Słowińska I. – Rodzaje Empis Linnaeus, 1758 i Rhamphomyia Meigen, 1822 (Diptera: Empididae: Empidinae) Pienin

Hemala V. – Súčasnýstav poznania bzdôch (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) na poľskej a slovenskej strane pohoria Pienin

Panigaj Ľ. – Denné motýle (Lepidoptera, Rhopalocera) centrálnej časti Pieninského bradlového pásma (SKÚEV 0339 Pieninské bradlá)

Turystyka

Wójcik T., Maraj M. – Pieniński Park Narodowy w świadomości odwiedzających go turystów

Wartości kulturowe

Styrna J., Piskorska K., Smolarczyk M., Forczek-Brataniec U., Zając E. – Tradycyjne układy zieleni w zagrodach pienińskich − forma i znaczenie elementów roślinnych

Wawrzczak M. – Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. III. komunikat z prac w 2013 roku

Wawrzczak M. – Przypadkowe znalezisko artefaktów kamiennych z Jaworek – Białej Wody, gm. Szczawnica, woj. małopolskie

Karwowski K. – Drugie posiedzenie Rady Pienińskiego Parku Narodowego 16 grudnia 1955 r. w Krakowie

Monitoring

Jaguś A. – Pomiary hydrometeorologiczne w Jaworkach k. Szczawnicy (1953–2018) – zarys historii badań

Kozak J., Zając E. – Monitoring temperatury powietrza w rejonie Trzech Koron w latach 1998–2017

Kiszka K., Kijowska-Strugała M. – Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby

Jędrzejczak E., Bajorek-Zydroń K., Kozłowska-Kozak K. – Pszonak pieniński Erysimum pieninicum na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie – wyniki monitoringu zabiegów ochrony czynnej

Kauzal P. – Rdestowiec Reynoutria spp. w Pienińskim Parku Narodowym – wstępne wyniki zwalczania

Kowalska M., Nastawny M., Piórkowski H. – Ocena stanu zachowania oraz skuteczność podejmowanych działań na łąkach przywróconych do użytkowania w Pienińskim Parku Narodowym

Kalinowski P., Piórkowski H. – Ocena stanu zachowania ekosystemów leśnych na obszarach wykupionych przez Pieniński Park Narodowy − wyniki monitoringu

Doniesienia, sprawozdania

Szczocarz A. – Propozycja zmiany definicji parku narodowego w ustawie o ochronie przyrody i programu edukacyjnego dla dorosłych pod hasłem „Co to jest park narodowy?”

Gazda D. – Pienińska Misja Archeologiczna. Sprawozdanie z badań zamku dolnego w Czorsztynie, lato 2018 r.

Karwowski K. – Międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt LIFE+ „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

Bodziarczyk j., Karwowski K. – Reliktowa sosna z Sokolicy – zapis wydarzeń po uszkodzeniu drzewa

Błońska A. – Wspomnienie o Doktorze Leszku Bernackim (1958–2017)