Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zoologia - ptaki - sokół wędrowny

1. Anderwald, Dariusz

Sokół wędrowny w lasach / tekst: Dariusz Anderwald [et. al.]. - Włocławek : Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół", 2010. - 28 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-920969-7-9

Nr inw.: 215br, 216br

 

2. Anderwald, Dariusz (red.)

Unia europejska dla zachowania różnorodności biologicznej polskich lasów / pod red. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie, 2010. - 416 s. : zdjęcia kol. ; 22 cm. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R.10 z.1 (17)/2008). - Zawiera: Restytucja sokoła wędrownego w Polsce a fundusze unijne / Sławomir Sielicki, Janusz Sielicki. Monitoring stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych - państwowy monitoring środowiska / Grzegorz Cierlik. Projekt ochrony podkowca małego realizowany w ramach V osi priorytetowej programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / Rafał Szkudlarek [et. al.]. Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce / Magdalena Banach. - 29 artykułów, Abstrakty i bibliogr. przy art.. - ISSN 1509-1414

W artykule dot. restytucji sokoła wzmianka o Pieninach i zdjęcie sokołów w PPN (autor zdj. B. Kozik).

Nr inw.: 5232

 

3. Bonczar, Zbigniew

Initial attempts at reintroducing the Peregrine Falcon Falco peregrinus to the Pieniny National Park (Poland)= Pierwsze doświadczenia w restytucji sokoła wędrownego w Pienińskim Parku Narodowym / Zbigniew Bonczar // Acta Ornithologica .- 1995. 30, No.1, 79-82 (pobrano z repozytorium cyfrowego instytutów naukowych www.rcin.org.pl)

Nr inw.: 602s

 

4. Bonczar, Zbigniew

Podsumowanie programu restytucji sokoła wędrownego Falco peregrinus w Pieninach / Zbigniew Bonczar, Bogusław Kozik //Pieniny-Przyroda i Człowiek . - 2006, 9, 121-128

Przedstawiono metody restytucji sokoła wędrownego oraz jego hodowlę w tym celu; omówiono przebieg restytucji w Pienińskim PN.

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

5. Bonczar, Zbigniew

The peregrinus in the Pieniny Mountains = [Sokół wędrowny w Pieninach] / Zbigniew Bonczar, Bogusław Kozik. - Warszawa-Poznań : European Peregrine Falcon Working Group, Society for the Protections of Wild Animals "Falcon", 2009. - 8 s. : il. ; 24 cm. - [W:] J. Sielicki, T. Mizera (red.) Peregrine falcon populations - status and perspectives in the 21th century

Nr inw.: 484s

 

6. Brzuski, Paweł

Restytucja sokoła wędrownego w Polsce = Restitution of Peregrine Falcon in Poland / Paweł Brzuski i inni. - Warszawa : Polski Związek Łowiecki, 1999. - 55 s. : il. ; 21 cm. - tekst równoległy polsko-angielski.- Bibliogr. ss. 34-38.. - ISBN 83-904442-4-0

Nr inw.: 5318

 

7. Przyszłość Zwierząt

Przyszłość zwierząt dziko żyjących w Polsce. Materiały z sympozjum odbytego w Krakowie 8 lutego 2002 r. / Polska Akademia Umiejętności. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2004. - 127, [1] s. ; 24 cm. - (Prace Komisji Nauk Rolniczych Nr 5 2004 r.).

Zawiera: Liczebność oraz perspektywy koegzystencji z człowiekiem … / Jacek Goszczyński. Występowanie, liczebność oraz preferencje siedliskowe.../ Piotr Nowicki. Ochrona wilka w Polsce: koszty i konsekwencje dla tego gatunku /Izabela Wierzbowska. Kruk - występowanie, liczebność oraz ocena stopnia zagrożeni / Kazimierz Walasz. Rozmieszczenie, liczebność... populacji ptaków drapieżnych / Zbigniew Bonczar. Sokół wędrowny: liczebność oraz ocena efektów reintrodukcji / Łukasz Rejt. Rola parków narod. w ochronie popul. gat. zagrożonych i ... / Małgorzata Gruca. - ISBN ISSN 1733-5183

Materiały z sympozjum odbytego w Krakowie 8 lutego 2002 r. Zawiera 7.referatów.

Nr inw.: 4575

 

8. Siedlecki, J.

Powrót sokoła wędrownego / Scen. i koment. J. Siedlecki, reżys. Dominik Kozioł. - Taurus Film s.c.(Kraków). - 1 kas. video [VHS/PAL] (...)

Nr inw.: 44f

 

9. Sielicki, Janusz

Wstępne wyniki programu restytucji populacji sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce / Janusz Sielicki, Sławomir Sielicki // Myślistwo ptasie. - 1998, Wydanie specjalne, 12-24

m.in. restytucja sokoła w PPN

Nr w.: 1265cz

 

10. Sielicki, Janusz (ed.)

Peregrine falcon populations: status and perspectives in the 21st Century / ed. by Janusz Sielicki and TadeuszMizera, European Peregrine Falcon Wprking Group and Society for the Protection of Wild Animals "Falcon", Poland. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009. - 800 s. : il. (gł. kolor), err. ; 24 cm. - Bibl. przy artykułach.. - ISBN 978-83-920969-6-2

Oparte na materiałach z "The 2nd International Peregrine Conference 19-23 September 2007, Piotrowo/Poznań.

Zawiera artykuł Zb. Bonczara i B. Kozika o sokole wędrownym w Pieninach.

Nr inw.: 5288

 

11. Wieland, Paweł

Sokół wędrowny / Paweł Wieland. - Świebodzin : Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2012. - 216 s. : il. kolor. ; 21 cm. - (Monografie Przyrodnicze ; 20). - Bibliogr. s. 196-208.- Summary.. - ISBN 978-83-63426-03-3

Nr inw.: 5436

 

12. Zachwieja, Stanisław (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 04/1/2013 (wiosna) / red. nacz. Stanisław Zachwieja; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2013. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu. Autorami tekstów są m. innymi pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. artykuły: " "Średniowieczny rynek w Krościenku n.D.", "Górskie refugium w Pieninach", "Homole - miniatura Pienin", Zbigniew Czaja - przewoźnik międzybrzegowy, "Jan Salamon - malarz Pienin", "Tadeusz Oleś i jego zwierzęta", "Cerkiew w Szlachtowej", "Sokół wędrowny - restytucja w Pieninach", "Zespół Pieśni i Tańca Pieniny", "GOPR w Pieninach"

Nr inw.: 1455cz