Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Zoologia - płazy

1. Bogdanowicz, Wiesław (red.)

Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków. T. 4 , Strunowce (Chordata), Kręgowce (Vertebrata): Kręgowce bezszczękowe (Petromyzontida), Promieniopłetwe (Actinopterygii), Płazy (Amphibia), Gady (Reptilia), Ptaki (Aves), Ssaki(Mammalia) / pod red. Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk & Ewa Skibińska. - Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2014. - [4], V, [5], 580 s., [1] k. tabl. luzem : il. ; 27 cm. - Karta tabl. zadruk. dwustronnie. - Bibliogr. przy hasłach. Indeksy. - Streszcz. ang. przy hasłach. Wstęp także ang.. - ISBN 978-83-88147-14-2

Nr inw.: 5579

 

2. Dusik, Aneta

Żaby z przepustem pod drogą / Anita Dusik // Tygodnik Podhalański on-line. - dostęp 17 lipca 2014 r.

Dot. rozbudowy drogi powiatowej Krościenko-Szczawnica. Uwagi pienińskiego PArku NArodowego do rozmieszczenia przepustów dla płazów.

 

3. Głowaciński, Zbigniew

Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona / Redakcja: Zbigniew Głowaciński, Jan Rafiński ;Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. - Warszawa-Kraków : Biblioteka Monitoringu Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2003. - 152 s. + I-IV s. :mapki, zdj. kolor. ; 30 cm. - Piśmiennictwo s. 108- 129. - Klucz do oznaczania płazów Polski s. 130-133. - Klucz do oznaczania gadów Polski s.137-142.. - ISBN 83-7217-208-0

Nr inw.: 4775, Nr inw.: 4776

 

4. Hagowska, Dominika

Rozmieszczenie płazów na terenie gminy Czorsztyn / Dominika Hagowska. - Kraków : Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2010. - 39 s. : il. ; 30 cm. - Praca licencjacka pod kier. prof. dr hab. Wł. Zamachowskiego

Nr inw.: 517a

 

5. Kowalski, Władysław

Uwagi o płazach i gadach Pienińskiego Parku Narodowego / Władysław Kowalski, Marian Młynarski. - Kraków, 1952 //Ochrona Przyrody. - 1952, 20, 89-117

Artykuł jest wynikiem badań prowadzonych w latach 1959-1964 w ramach prac nad fauną południowej Polski. Zawiera systematyczny przegląd płazów i gadów wraz z miejscami ich występowania w Pieninach.

Nr inw.: 1279cz

 

6. Kurek, Rafał T.

Poradnik ochrony płazów : Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. / Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysik. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2011. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibl. s. 161.. - ISBN 978-83-61453-20-8

Nr inw.: 5342

 

7. Kurek, Rafał T. Red.

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce / red. Rafał T. Kurek. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, [2007]. - 103, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 103-[104]. - Materiały konferencji naukowej pt. "Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce", Łagów 24-26.09.2007. - ISBN 83-919879-7-3

Nr inw.: 4957

 

8. Rybacki, Mariusz

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat założeń merytorycznych do projektu budowy zabezpieczeń i przejść dla płazów na odcinku szosy w Sromowcach Katach / Mariusz Rybacki. - Poznań, 19987. - 50 s., [46] s. załączników, 1 ark. mapy w skali 1: 500 : il. ; 30 cm

Nr inw.: 635a

 

9. Rybacki, Mariusz

Stan fauny płazów i gadów Pienińskiego Parku Narodowego oraz terenu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne przed ich napełnieniem / Mariusz Rybacki // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6,47-70

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

10. Rybacki, Mariusz

Zagrożenie płazów na drogach Pienińskiego Parku Narodowego / Mariusz Rybacki // Pieniny – Przyroda i Człowiek. - 1995, 4, 85-97

Nr inw.: 1023cz, 1024cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

11. Styczyński, M.

Poradnik czynnej ochrony zwierząt : cz. 1 Płazy z kluczem do oznaczania płazów krajowych / M. Styczyński, G. Tabasz ;klucz oprac. Jan Rafiński. - Nowy Sącz : Stow. na rzecz czynnej ochrony zwierząt "Greenworks", b.r.. - 40 s. : rys. zdj. kolor. ; 21 cm

Nr inw.: 3313

 

12. Szydło, Monika

Ochrona płazów w Pienińskim Parku Narodowym : Praca dyplomowa / Monika Szydło. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Leśny, 2008. - 68 s. : [7] s., zdj. ; 30 cm. - Praca wykonana w Katedrze Ochrony lasu i Ekologii, abstrakt, bibl. zał. 63-66 s.

Nr inw.: 374a

 

13. Szydłowska, Beata

Sposoby czynnej ochrony płazów w Polsce / Beata Szydłowska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych. Kierunek: Ochrona Środowiska, 2007. - msk. 86 s. + (CDPDF) : zdj., rys. ; 30 cm. - Praca licencjacka wykonana w Zakładzie Biologii i Ochrony Kręgowców Instytutu Zoologicznego. Promotor: dr Piotr Kierzkowski

Oryginał pracy na płycie CD-R nr inw.: 64e.

Nr inw.: 64e, 355a

 

14. Szyndlar, Zbigniew

Płazy (Amphibia) i gady (Reptilia), /Z. Szyndlar, M. Rybacki // Monografie Pienińskie t.1 Flora i fauna Pienin .- 2000, s. 239-243.

Przedstawiono historię badań i charakterystykę fauny płazów i gadów Pienin.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

15. Witkowski, Zbigniew

Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Sprawozdanie z badań fauny lądowej za rok 1997 / Zbigniew Witkowski, Bronisław Wołoszyn, Anna Dyduch-Falniowska i inni. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 1998 [?]. - [130] s. ; 30 cm

Ssaki naziemne, Nietoperze, Ptaki, Płazy i gady, Mięczaki, Motyle dzienne, Ryjkowce, Trzmiele i trzmielce.

Nr inw.: 349a

 

16. Witkowski, Zbigniew (red.)

Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne za lata 1992-1993. : Zwierzęta / oprac. zbiorowe; redakcja tomu Zbigniew Witkowski. - [Kraków-Poznań] : bw., [1994]. - [132] s., [8] k. map, [5] k. tab. złożonych : mapki ; 30 cm. - Zawiera: Fauna in the area of the projected Czorsztyn reservoir / Zbigniew Witkowski, Anna Dyduch-Falniowska, Andrzej Kosior, Piotr Profus, Bronisław Szczęsny. Opracowanie składu gatunkowego nietoperzy w obrębie czaszy zbiornika Czorsztyn, Niedzica, Sromowce Wyżne i na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Bronisław W. Wołoszyn, Jolanta Węgiel, Andrzej Węgiel, Wiesław Węgiel, Centrum Informacji Chiropterologicznej, ISEZ PAN Kraków. Fauna ptaków w rejonie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Piotr Profus, Zbigniew Głowaciński, Tadeusz Oleś. Stan fauny płazów i gadów terenu projektowanego zbiornika Czorsztyn- Sromowce oraz Pienińskiego Parku Narodowego / Mariusz Rybacki. Inwentaryzacja malakofauny w rejonie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Anna Dyduch-Falniowska, Grażyna Połczyńska-Konior. Fauna motyli dziennych (Rhopalocera) i kraśników (Zygaenidae) obszaru zespołu zbiornika czorsztyńskiego na tle fauny obszarów sąsiadujących (Pieniny Centralne, Pieniny Spiskie i pasmo Lubania) / Zbigniew Witkowski, Jerzy S. Dąbrowski, Andrzej Kosior. Fauna trzmieli (Bombus sp.) i trzmielców (Psithyrussp.) obszaru zespołu zbiornika czorsztyńskiego na tle fauny obszarów sąsiadujących (Pieniny Centralne, Pieniny Spiskiej pasmo Lubania) / Andrzej Kosior, Zbigniew Witkowski. Ryjkowcowate (Curculionidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae i Curculionidae) obszaru zespołu zbiornika czorsztyńskiego na tle fauny obszarów sąsiadujących (Pieniny Centralne, Pieniny Spiskie i pasmo Lubania w Gorcach) / Stanisław Knutelski, Zbigniew Witkowski. Fauna wodna Dunajca w rejonie budowanych zbiorników zaporowych Czorsztyn, Sromowce Wyżne / Andrzej Kownacki

Nr inw.: 687a

 

17. wycinki prasowe

Żaby pod specjalnym nadzorem / TEZ // Dziennik Polski, dodatek Podhalański.. - 10 kwiecień 2006 r.

Sygn.: wycpras.2006

 

18. Zamachowski, Władysław (red.)

Biologia płazów i gadów : ochrona herpetofauny / pod red. Władysława Zamachowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - 173, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Materiały z X Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej, 2010 r., Kraków. - Bibliogr. przy ref. - Tekst część. ang. Streszcz. ang., pol. przy ref.. - ISBN 978-83-7271-707-8

Nr inw.: 5439

 

 

 

Zoologia - gady

 

1. Bogdanowicz, Wiesław (red.)

Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków. T. 4 , Strunowce (Chordata), Kręgowce (Vertebrata): Kręgowce bezszczękowe (Petromyzontida), Promieniopłetwe (Actinopterygii), Płazy (Amphibia), Gady (Reptilia), Ptaki (Aves), Ssaki(Mammalia) / pod red. Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk & Ewa Skibińska. - Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2014. - [4], V, [5], 580 s., [1] k. tabl. luzem : il. ; 27 cm. - Karta tabl. zadruk. dwustronnie. - Bibliogr. przy hasłach. Indeksy. - Streszcz. ang. przy hasłach. Wstęp także ang.. - ISBN 978-83-88147-14-2

Nr inw.: 5579

 

2. BULiGL, Kraków

Operat ochrony zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030 / zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Wojciech Lupa. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 518 s. : tabele ; 30 cm. - Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat ochrony fauny

Nr inw.: 437a, 464a

 

3. Dobrowolska, Hanna

Gady / Hanna Dobrowolska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1990. - 502, [2] s.: fot.; 24 cm. - (Zwierzęta świata). - Indeks. - ISBN 83-01-08483-9

Nr inw.: 2914

 

4. Fauna Pienin

Fauna Pienin, cz.1. / red. nacz. A. Riedel, red. tomu A. Riedel, W. Staręga; Polska Akademia Nauk, Instytut Zoologii. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 370 s. : il. ; 24 cm. - (Fragmenta Faunistica ; 21). - Zawiera: Zarys fizjografii i stosunków geobotanicznych Pienin oraz charakterystyka wybranych biotopów / Elżbieta Pancer-Kotejowa, Kazimierz Zarzycki

Nr inw.: 150s

 

5. Głowaciński, Zbigniew

Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona / red. Z. Głowaciński, J. Rafiński ;Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. - Warszawa-Kraków : Biblioteka Monitoringu Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2003. - 152 s. + I-IV s. :mapki, zdj. kolor. ; 30 cm. - Piśmiennictwo s. 108- 129. - Klucz do oznaczania płazów Polski s. 130-133. - Klucz do oznaczania gadów Polski s.137-142.. - ISBN 83-7217-208-0

Nr inw.: 4775, 4776

 

6. Klimaszewski, Krzysztof

Płazy i gady / Krzysztof Klimaszewski. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, 2013. - 144 s. : il. kolor. ; 22 cm. - (Fauna Polski). - Bibliogr. s. 139. Indeks. - ISBN 978-83-7073-992-8

Nr inw.: 5491

 

7. Kowalski, Władysław

Uwagi o płazach i gadach Pienińskiego Parku Narodowego / Władysław Kowalski, Marian Młynarski //Ochrona Przyrody. - 1952, 20, 89-117

Artykuł jest wynikiem badań prowadzonych w latach 1959-1964 w ramach prac nad fauną południowej Polski. Zawiera systematyczny przegląd płazów i gadów wraz z miejscami ich występowania w Pieninach.

Nr inw.: 1279cz

 

8. Najbar, Bartłomiej

Ochrona węży i ich siedlisk / Bartłomiej Najbar. - Świebodzin : Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, 2002. - 78 s. : il. ; 21 cm. - (Monografie Przyrodnicze, ISSN 1428-6823 ; nr 13). - Bibliogr. s. 71-75. - Słowniczek. - ISBN 83-87846-20-1

Nr inw.: 5081

 

9. Najbar, Bartłomiej

Gniewosz plamisty / Bartłomiej Najbar. - Świebodzin : Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, 2000. - 64 s. : ryc., fot. kolor. ; 21 cm. - (Monografie Przyrodnicze). - Słowniczek, literatura s.53-56, summary, indeks s. 61-64. - ISBN 83-87846-08-2

Nr inw.: 4247

 

10. Polska Akademia Nauk

Ochrona Przyrody R. 31/1965 r. / red. Władysław Szafer (Polska Akademia Nauk). - Kraków : Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody, 1965. - 232 s. : il. ; 31 cm

Zawiera artykuły W. Kowalskiego, M. Młynarskiego "Uwagi o płazach i gadach Pienińskiego Parku Narodowego" oraz D. Stachnal-Talandy "Stosunki wodne wschodniej części Kotliny Nowotarskiej oraz prognoza zmian w środowisku geograficznym w przypadku budowy zapory na Dunajcu w Czorsztynie".

Nr inw.: 1279cz

 

11. Przyroda Pienin

Przyroda Pienin w obliczu zmian : opracowanie zbiorowe / pod red. Kazimierza Zarzyckiego ; [aut. opracowania Bolesław Adamczyk et al.] ; Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. - Warszawa ; Kraków : Państw. Wydaw. Naukowe, 1982. - 579 s., [24] k. tabl. (w tym kolor.) : il., mapy, tab., wykr., err. ; 25 cm. - (Studia Naturae. Seria B, ISSN 0551-4193 ; nr 30). - Spis treści także ang. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeksy. - ISBN 83-01-03250-2

Nr inw.: 2095, 2096, 2098,2099, 2100, 2707, 4248, 4637

 

12. Rybacki, Mariusz

Monitoring gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na terenie Pienińskiego Parku Narodowego : ekspertyza za lata 2004, 2005, 2006 / Mariusz Rybacki. - Bydgoszcz, 2004-2006. - [25] s. : ryc. ; 30 cm. - literatura s. 10, s. 19

Nr inw.: 376a

 

13. Rybacki, Mariusz

Monitoring gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w 2012 r. / Mariusz Rybacki. - Bydgoszcz : b.w., 2012. - msk. [10] s. : ryc. ; 30 cm

Nr inw.: 550a

 

14. Rybacki, Mariusz

Ocena skuteczności zabiegów odkrzaczania muraw kserotermicznych poprzez monitoring stanu populacji gniewosza plamistego : sprawozdanie z prac przeprowadzonych w 2009 r. / Mariusz Rybacki. - Bydgoszcz : Zakład Zoologii Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009. - msk., [14] s. : tabele ; 30 cm

Nr inw.: 551a

 

15. Rybacki, Mariusz

Rozmieszczenie i status gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768) w Pienińskim Parku Narodowym /Mariusz Rybacki //Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2008, 10, 55-65

Nr inw.: 1208cz, 1209cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

16. Rybacki, Mariusz

Stan fauny płazów i gadów Pienińskiego Parku Narodowego oraz terenu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne przed ich napełnieniem / Mariusz Rybacki // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6,47-70

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

17. Strojny, Władysław

Węże Serpentes w przyrodzie Pienin i wierzeniach góralskich / Władysław Strojny // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 1992, R. 47 (1-2), 84-92

Nr inw.: 346s

 

18. Szyndlar, Zbigniew

Płazy (Amphibia) i gady (Reptilia), / Z. Szyndlar, M. Rybacki // Monografie Pienińskie t.1 Flora i fauna Pienin .- 2000, s. 239-243.

Przedstawiono historię badań i charakterystykę fauny płazów i gadów Pienin.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

19. Witkowski, Zbigniew

Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Sprawozdanie z badań fauny lądowej za rok 1997 / Zbigniew Witkowski, Bronisław Wołoszyn, Anna Dyduch-Falniowska i inni. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 1998 [?]. - [130] s. ; 30 cm

Ssaki naziemne, Nietoperze, Ptaki, Płazy i gady, Mięczaki, Motyle dzienne, Ryjkowce, Trzmiele i trzmielce.

Nr inw.: 349a

 

20. Witkowski, Zbigniew (red.)

Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne za lata1992-1993. : Zwierzęta / oprac. zbiorowe; redakcja tomu Zbigniew Witkowski. - [Kraków-Poznań] : bw., [1994]. - [132] s., [8] k. map, [5] k. tab. złożonych : mapki ; 30 cm. - Zawiera: Fauna in the area of the projected Czorsztyn reservoir / Zbigniew Witkowski, Anna Dyduch-Falniowska, Andrzej Kosior, Piotr Profus, Bronisław Szczęsny. Opracowanie składu gatunkowego nietoperzy w obrębie czaszy zbiornika Czorsztyn, Niedzica, Sromowce Wyżne i na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Bronisław W. Wołoszyn, Jolanta Węgiel, Andrzej Węgiel, Wiesław Węgiel, Centrum Informacji Chiropterologicznej, ISEZ PAN Kraków. Fauna ptaków w rejonie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Piotr Profus, Zbigniew Głowaciński, Tadeusz Oleś. Stan fauny płazów i gadów terenu projektowanego zbiornika Czorsztyn- Sromowce oraz Pienińskiego Parku Narodowego / Mariusz Rybacki. Inwentaryzacja malakofauny w rejonie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Anna Dyduch-Falniowska, Grażyna Połczyńska-Konior. Fauna motyli dziennych (Rhopalocera) i kraśników (Zygaenidae) obszaru zespołu zbiornika czorsztyńskiego na tle fauny obszarów sąsiadujących (Pieniny Centralne, Pieniny Spiskie i pasmo Lubania) / Zbigniew Witkowski, Jerzy S. Dąbrowski, Andrzej Kosior. Fauna trzmieli (Bombus sp.) i trzmielców (Psithyrus sp.) obszaru zespołu zbiornika czorsztyńskiego na tle fauny obszarów sąsiadujących (Pieniny Centralne, Pieniny Spiskie i pasmo Lubania) / Andrzej Kosior, Zbigniew Witkowski. Ryjkowcowate (Curculionidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae i Curculionidae) obszaru zespołu zbiornika czorsztyńskiego na tle fauny obszarów sąsiadujących (Pieniny Centralne, Pieniny Spiskie i pasmo Lubania w Gorcach) / Stanisław Knutelski, Zbigniew Witkowski. Fauna wodna Dunajca w rejonie budowanych zbiorników zaporowych Czorsztyn, Sromowce Wyżne / Andrzej Kownacki

Nr inw.: 687a