Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zoologia - owady - niepylak apollo

1.

Uratowaliśmy apolla / Marzenna Nowakowska // National Geografic. - 2007, Nr 7(94)

...na początku było ich 30 szt. Na pocz. lat 90. prof. Zb. Witkowski zapoczątkował program czynnej ochrony niepylaka apollo - mówi dr P. Adamski z IOP PAN w Krakowie.

Sygn.: magazyn zbiorów

 

2.

Niepylak apollo w Pieninach / Włodzimierz Stachoń // Przyroda Polska. - 2008, nr 8, s. 19

notatka dot. restytucji niepylaka apollo w Pieninach

Sygn.: magazyn zbiorów

3.

Trwa wycinka drzew w Wąwozie Sobczańskim / oprac. red. // portal internetowy www.pieninyinfo.pl; dostęp 30 listopada 2013 r.

Ochrona czynna niepylaka apollo, odkrzaczanie piargów.

Sygn.: wycpras.2013

 

4. Adamski, Paweł

Sex ratio apollo butterfly Parnassius apollo (Lepidoptera: Papillionidae) - facts and artifacs = [Proporcja płci niepylaka apollo Parnassius apollo (Lepidoptera: Papilionidae) - fakty i mity] / Paweł Adamski. - Czechy : Instytut Entomologii [Czeskiej Akademii Nauk], 2004. - s. 341-344 : wykr., mapki ; 30 cm. - Odbitka z "Europen Journal of Entomology." 101.- Bibliografia s. 344. - ISSN 1210-5759

Nr inw.: 408s

 

5. Adamski, Paweł

Effectiveness of population recovery projects based on captive breeding =[Efektywność odbudowy populacji na podstawie projektu hodowlanego] / Paweł Adamski, Zbigniew Witkowski. - Elsevier, 2007. - s. 1-7 : wykresy, tabele; 30 cm. - Odbitka z "Biological Conservations" nr 140 (2007).- Bibliografia s. 6-7

Artykuł dotyczy restytucji niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pienińskim Parku Narodowym.

Nr inw.: 422s

 

6. Adamski, Paweł

Efekty długotrwałej izolacji w pienińskiej populacji niepylaka apollo (Parnassius apollo frankenbergeri Slaby 1955) /Paweł Adamski. - Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, 1999. - 47 s. : rys. ; 30 cm. - Praca doktorska .- Literatura s.40-46.- Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa J. Witkowskiego

Nr inw.: 191a

 

7. Adamski, Paweł

Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku / Paweł Adamski. - Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2013. - 61 s. : il. ; 24 cm. - (Studia Naturae, ISSN 0081-6760 ; 61). - Streszcz. w j. ang..- Bibliografia s. 57-65.

Nr inw.: 5524

 

8. Adamski, Paweł

Increase in fluctuating asymmetry during a population extinction: the case of the apollo butterfly Parnassius apollofrankenbergeri in the Pieniny Mts. = [Wzrost losowej asymetrii w trakcie zanikania populacji: przypadek niepylaka apollo Parnassius apollo frankenbergeri w Pieninach] / Paweł Adamski, Zbigniew Witkowski. - Czechy : Biologia, 2002. - 5 s. : il. ; 25 cm. - Biologia nr 57(50).-Praca w j. ang. -Literatura.

Nr inw.: 460s

 

9. Adamski, Paweł

Compensation and induced defense in response to herbivory in Sedum maximum (Crassulaceae) = [Kompensacja i obrona indukowana w odpowiedzi na roślinożerczość u Sedum maximum] / Paweł Adamski, Katarzyna Margielewska, Zbigniew Witkowski. - Kraków : Fragmenta Floristica Geobotanica et Polonica, 2000. - 10 s. : il. ; 25 cm. - Artykuł z Fragm. Flor. nr 45(1-2).- Treść w j. ang.- Literatura

Nr inw.: 461s

 

10. Adamski, Paweł

Restytucja niepylaka apollo (Parnassius apollo frankenbergeri) w Pienińskim Parku Narodowym - próba podsumowania /Paweł Adamski //W: Pieniny-Przyroda i Człowiek. 14 / red. Jan Bodziarczyk. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy,2016. -. - 119-131 : il.

Opisano historię gat. w Pieninach, pierwotne założenia programu ochrony, prowadzone działania, efekty projektu, korekty planu oraz podsumowanie i ocenę programu.

Nr inw.: 1583cz, 1584cz

 

10. Bembenek, Jadwiga

Metabolizm energetyczny w rozwoju ontogenetycznym populacji pienińskiej niepylaka apollo (Parnassius apollo L.; Lepidoptera, Papilionidae). / Jadwiga Bembenek. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, czerwiec 1997. - 54 s., [3]karty ze zdj. kolor., : rys., tabele ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 41-45. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli

Nr inw.: 170a

 

11. Buczyński, Paweł (red.)

Ochrona owadów w Polsce - badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody : IV ogólnopolska konferencja naukowa, Zwierzyniec, 3-5 lipca 2006 : materiały konferencyjne / [red. Paweł Buczyński] ;Polskie Towarzystwo Entomologiczne. - Poznań : Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 2006. - 56 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera: Program czynnej ochrony niepylaka apollo Parnassius apollo (Linnnaeus, 1758) w Polsce / Jerzy Budzik, Dariusz Tarnawski. Problemy aktywnej ochrony przyrody na terenach parków narodowych na przykładzie zagrożonych gatunków zwójkowatych (Lepidoptera, Torticidae) Pienin / Wojciech Kubasik. Wodne Empididae (Diptera, Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) Pienińskiego Parku Narodowego / Iwona Krysiak. - Indeks. - Zawiera streszcz. referatów. - ISBN 83-89887-52-5 (Prodruk)

Nr inw.: 5668

 

12. Chamorova, Anastazja

Fenologiczne aspekty ochrony metapopulacji na przykładzie niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym / Anastazja Chamorova. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kierunek Ochrona Środowiska, 2003. - msk., 17 s. : rys. ; 30 cm. - Praca licencjacka napisana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN pod kierunkiem dr Pawła Adamskiego. - Literatura s.16-17.

Nr inw.: 282a

 

13. Chrostowski, Marian

Niepylak apollo karpacki z Pienin i postulaty jego ochrony / Marian Chrostowski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1957, R.XIII z.4, 30-34

Nr inw.: 168cz

 

14. Chrostowski, Marian

O utworzenie rezerwatu ścisłego dla niepylaka apollo na Nowej Górze w Pienińskim Parku Narodowym / Marian Chrostowski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1958, R.XIV, z.6, 51-52

Nr inw.: 176cz

 

15. Dąbrowski, Jerzy S.

Ups and downs of the Apollo butterfly - Parnassius apollo L. (Lepidoptera: Papilionidae) in the Tatra National Park and problems of its reintroduction = Wzloty i upadki niepylaka apollo w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz problemy jego reintrodukcji / Jerzy Dąbrowski. - Würzburg : Atalanta, 2008. - 14[2] s. ; 30 cm. - nr 39 (1/2): 1-9. - ISNN 0171-0079

Nr inw.: 431s

 

16. Dąbrowski, Jerzy S.

Mizeni biotopu jasone cervenookeho "Parnassius apollo (L.)' v Polsku a nutnost jeho aktivni ochrany(Lepidoptera, Papilionidae) / Jerzy S. Dąbrowski. - 1980. - s. 181-185.- Artykuł w: Cas. slez. Muz. Opawa (A), nr 29, 1980 r.. - Literatura, summary.

Nr inw.: 206s

 

17. Dąbrowski, Jerzy S.

The Decline of 'Parnassius apollo (L.)" Habitat in Poland (Lepidoptera : Papilionidae) / Jerzy S. Dąbrowski. - 1982-1984 (86). - s. 34 : Fig. 1-2 ; 28 cm. - Nadbitka z: Atala, vol. 10-12, 1982-1984 r.

Nr inw.: 209s

 

18. Dąbrowski, Jerzy S.

Los niepylaka apollo Parnassius apollo L. (Lepidoptera: Papilionidae) w Tatrzańskim Parku Narodowym i problemy jego reintrodukcji / Jerzy S. Dąbrowski // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2010, t. 29(4), 121-134

Nr inw.: 1253cz

 

19. Dąbrowski, Jerzy S.

Czy informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo były rzeczywiście błędne? /Jerzy S. Dąbrowski, Janusz Masłowski // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2013, 32(2), 129-133

Patrz też artykuły: "Czy w ramach restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym wprowadzono na jego teren mieszańce pienińsko-alpejskie?" w tym samym tomie, zeszyt 4 s. 95-97 oraz "Błędne informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo" w tomie 31(1), 121-129.

Nr inw.: 1444cz

 

20. Dąbrowski, Jerzy S.

Uwagi o reintrodukcji niepylaka apollo Parnassius apollo w Pieninach / Jerzy S. Dąbrowski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1996, R. 52, 3, 117-120

Nr inw.: 1300cz

 

21. Dąbrowski, Jerzy S.

Z dziejów występowania niepylaka apollo w Polsce i w Tatrzańskim Parku Narodowym / Jerzy S. Dąbrowski // Wierchy. - 2011, 75, 215-221

M. in. o niepylaku apollo w Pieninach, przy czym powtórzono informacje o wprowadzeniu domieszki genów alpejskich do pienińskiego niepylaka.

Nr inw.: 1404cz

 

22. Kędzior, Teresa

Reakcja rozchodnika wielkiego (Sedum maximum) na odtworzenie siedlisk niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pienińskim Parku Narodowym / Teresa Kędzior. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, kierunek: Ochrony Środowiska, specjalność: Biologia Środowiska,2006. - msk. 28 s. : 6 zdj. kolor. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Pawła Adamskiego

Nr inw.: 329a

 

23. Kędziorski, Andrzej

Możliwe współzależności między zawartością selenu i metali ciężkich w ontogenezie Niepylaka Apollo, "Parnassius apollo" (Lepidoptera : Papilionidae) / A. Kędziorski, M. Nakonieczny. - Lądek-Zdrój : Uniwersytet Wrocławski, Wydz. Chemii, 1996. - s. [2], 33 ; 30 cm. - Artykuł w: "Letnia szkoła: chemii i aktywności biologicznej pestycydów", Lądek-Zdrój, 24-28 czerwca 1996 r.

Nr inw.: 255s

 

24. Kędziorski, Andrzej

Biologia eksperymentalna w ochronie gatunkowej zwierząt na przykładzie niepylaka apollo / Andrzej Kędziorski, Mirosław Nakonieczny. - Katowice, 2000 // Problemy środowiska i jego ochrony. - 2000, cz. 8, 69-89

Nr inw.: 4321

 

25. Kosior, Andrzej

O występowaniu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne w Pienińskim Parku Narodowym / Andrzej Kosior, Tadeusz Oleś, Zbigniew Witkowski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1992, R. 48, z. 4, 73-75

Nr inw.: 1154cz

 

26. Kŕiz, Karol

Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1785) na Slovensku. Historia výskumu a ochrona = [Niepylak apollo na Słowacji. Historia badań i ochrona] / Karol Kŕiz. - Słowacja, Banská Bystrica : Slovenska agentura zivotného prostriedia, 2011. - 237 s. : il. [gł. kolor] ; 30 cm. - Bibliografia ss. 115-170.. - ISBN 978-80-89503-04-9

Nr inw.: 5336

 

27. Kulczyk, Monika

Porównanie dynamiki liczebności niepylaka apollo (Parnassius apollo L.) po restytucji w Pienińskim Parku Narodowym w latach 1997 i 2005 / Monika Kulczyk. - Bydgoszcz : Akademia Rolniczo-Techniczna w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny, Kierunek Ochrona Środowiska, 2006. -msk., 51 s. : 14 ryc., 12 tab., 12 fot. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii pod kierunkiem dr inż. Anny Seniczak

Oryginał pracy na płycie CD-RW nr inw.: 48e

Nr inw.: 48e, Nr inw.: 316a,

 

28. Lach, Zbigniew

Czek dla Pienińskiego Parku Narodowego na ratowanie niepylaka apollo / Zbigniew Lach // portal podhale24.pl,dziennikpolski24.pl. - 12, 13 i 18 grudnia 2012 r.

o akcji prowadzonej przez magazyn Region Polski Pieniny. Z każdego sprzedanego egzemplarza, 1 złotówka była przeznaczana na ratowanie niepylaka. Symboliczny czek na kwotę 12.137 zł. został wręczony Dyrektorowi Pienińskiego Parku Narodowego.

Sygn.: wycpras. 2012

 

29. Lukasek, Jan

Jason cervenooky znovu ve Stramberku (Parnassius Apollo) / Jan Lukasek. - Novy Jicin : DUG, 1996. - 23, [4] s. ; 22 cm. - Kserokopia wydania Słowackiego.

Nr inw.: 4297

 

30. Łozowski, Bartosz

Budżet energetyczny larw niepylaka apollo Parnassius apollo L. ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera : Papilionidae)w zależności od terminu ich wylęgu z jaj po zimowej diapauzie / Bartosz Łozowski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotksykologiia,2004. - msk. 50 s. : 6 zdj. kolor. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli

Nr inw.: 334a

 

31. Łozowski, Bartosz

Parnassius apollo last-instar larvae development prediction by analysis weather condition as a tool int he species conservation =[ Przewidywanie rozwoju ostatniej wylinki larw niepylaka apollo poprzez analizę warunków pogodowych jako narzędzie ochrony gatunkowej] / Bartosz Łozowski, Andrzej Kędzierski, Mirosław Nakonieczny, Piotr Łaszczyca // czasopismo "Comptes Rendus Biologies" .- 2014, 337, 325-331

Nr inw.: 571s

 

32. Łukasiewicz, Kinga.

Przyczyny dysfunkcji rozwojowych pienińskiej populacji niepylaka apollo : podłoże i mechanizmy wad morfologiczno-anatomicznych : monografia w oparciu o pracę doktorską / Kinga Łukasiewicz. - Kraków : Black Unicorn, 2012. - 325 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. - Praca doktorska. Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk, Kraków. - Bibliogr. s. 239-253. - Streszcz. ang.. - ISBN 978-83-7732-090-7

Nr inw.: 5443

 

33. Michalczyk, Katarzyna

Aktywność hydrolityczna enzymów jelita środkowego u larw V stadium niepylaka apollo (Parnassius apollo) / Katarzyna Michalczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotksykologiia,2004. - msk. 70 s. + aneks : rys. ; 30 cm. - Praca magisterska napisana w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli

Nr inw.: 335a

 

34. Mucha, Aleksandra

Uwagi o występowaniu i ochronie niepylaka apollo Parnassius apollo w Polsce / Aleksandra Mucha //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1999, R. 55, z. 4, 33-48

Nr inw.: 1302cz

 

35. Nakonieczny, Mirosław

Do heavy metals contribute to vanishing of "Panassius Apollo" butterfly in Pieniny Mountains (Southern Poland)? = Czy metale ciężkie są jedną z przyczyn zanikania Niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pieninach? / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędzierski, Ewa Świerczek. - [Katowice] : Department of Human and Physiology, University of Silesia, Katowice, [1993]?. - s. [5] ; 24 cm. - Nadbitka z wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Nr inw.: 250s

 

36. Nakonieczny, Mirosław

Problemy środowiska i jego ochrony, cz 8 / red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula. - Katowice : Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, 2000. - 203 s. : rys., zdj. cz.b. ; 24 cm. - Zawiera: Biologia eksp. w ochr. gat. zwierz. na przykł. niepylaka apollo / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędziorski. - Piśmiennictwo po każdym rozdziale. - ISBN 83-914774-1-X

Biologia eksperymentalna w ochronie gatunkowej zwierząt na przykładzie niepylaka apollo. s.69-89

Nr inw.: 4321

 

37. Nakonieczny, Mirosław

Midgut glycosidases activities in monoghagous larvae of Apollo butterfly, Parnassius apollo ssp. frankenbergeri =[Aktywność glikozydaz jelita środkowego u morfologicznych larw niepylaka apollo, Parnassius apollo ssp. frankenbergeri/ Mirosław Nakonieczny, Katarzyna Michalczyk, Andrzej Kędziorski //czasopismo "Comptes Rendus Biologies" .- 2006, 329, 765-774

Nr inw.: 409s

 

38. Nakonieczny, Mirosław

Apollo Butterfly (Parnassius apollo L.) in Europe - its History, Decline and Perspectives of Conservation = [Niepylak apollo w Europie - jego historia, wymieranie i perspektywy w jego ochronie] / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędziorski, Katarzyna Michalczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski , 2007. - s. 56-79 : il. ; 30 cm. - Odbitka z "Functional Ecosystems and Communities" 1 (1).- Bibliografia s. 76-79

Nr inw.: 418s

 

39. Nakonieczny, Mirosław

Feeding preferences of the Apollo butterfly (Parnassius apollo ssp. frankenbergeri) larvae inhibiting The Pieniny Mountains (Southern Poland) = [Preferencje pokarmowe larwy niepylaka apollo (Parnassius apollo ssp. frankebergeri)występujących w Pieninach] / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędziorski // czasopismo "Comptes Renduz Biologies" .- 2005, nr 328, 235-242

Nr inw.: 419s

 

40. Nowacki, Janusz (zred.)

Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską : konferencja naukowa, Kraków, 23-24 września 1999 r. /zred. Lech Buchholz i Janusz Nowacki ; Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Instytut ochrony Przyrody PAN w Krakowie. - Poznań-Kraków : Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 1999. - 43 s. ; 24 cm. 

Zawiera: Znaczenie badań fizjologicznych, toksykologicznych i biochemicznych w ochronie gatunkowej niepylaka apollo Parnassius apollo L. w Pieninach / Mirosław Nakonieczny, Andrzej Kędziorski, Grzegorz Rosiński. - Zawiera streszcz. referatów i posterów.. - ISBN 83-01-08125-2

Nr inw.: 5675

 

41. Nuorteva, P.

Czy zanieczyszczenie środowiska może być przyczyną wymierania niepylaka apollo (Parnassius apollo (L.)) w Europie? /P. Nuorteva, Z. Witkowski, S.-L. Nuorteva.  // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera. - 1993, t. 7-8, 187-195

Nr inw.: 1364cz

 

42. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody (czasopismo)

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody . 32 / red. nacz. Czesław Okołów. - Białowieża : Białowieski Park Narodowy, 2013. - il.; wykr. ; 24 cm. - (Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, ISSN 0208-7545 ; 32). - ISBN ISSN 0208-7545

Zeszyty nr 2 i 4 zawierają polemiki dotyczące hipotezy o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo.

Nr inw.: 1444cz

 

43. Pawłowski, Marcin

Restytucja niepylaka apollo na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Marcin Pawłowski. - Stary Sącz : Technikum Leśne w Starym Sączu, 1998/99. - 60, [1] s., zdj. kolor ; 30 cm. - Praca dyplomowa (maturalna); wydr. komputer.. - Literatura. - Praca napisana pod kierunkiem mgr inż. Teresy Ciołkiewicz-Trąd

Nr inw.: 216a

 

44. Podlecka, Agnieszka

Aktywność wybranych enzymów detoksykacyjnych w trakcie rozwoju larwowego Parnassius apollo / Agnieszka Podlecka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 2004. - msk. 34 s. : rys. ; 30 cm. -Praca magisterska napisana w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli

Nr inw.: 336a

 

46. Pyrak, Katarzyna

Parametry budżetu energetycznego i zdolności rozrodczej populacji pienińskiej niepylaka apollo (Parnassius apollo L.)Lepidoptera : Papilionidae / Katarzyna Pyrak. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, 1997. - 55 s., [3]karty ze zdj. kolor. : rys., tabele. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 51-55. - Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli

Nr inw.: 171a

 

45. Remiszewski, Ryszard M.

Restytucja Niepylaka Apollo / Ryszard M. Remiszewski. - Warszawa // Biuletyn Towarzystwa Karpackiego. - luty 1996, Nr 49, s. 9-10

O programie restytucji niepylaka - program prowadzi zespół z IOP PAN z Krakowa pod kierunkiem prof. Zbigniewa Witkowskiego.

Sygn.: magazyn zbiorów , pudło "OKTG"

 

46. Restytucja ...

Restytucja drobnych gatunków zwierząt na przykładzie niepylaka apollo : Materiały z warsztatów / Pieniński Park Narodowy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, NFOŚiGW. - Krościenko n.D.- Sromowce Niżne : PPN, IOP PAN, NFOŚiGW, lipiec 2001. - 44, [2] s. : rys. ; 30 cm. - Materiały z warsztatów [lipiec 2001 r.] ; wydr. komputer.. - Wystąpienia dziewięciu autorów.

Nr inw.: 226a

 

47. S., W.

Niszczenie motyla niepylaka apollo / W. S. // Ochrona Przyrody. - 1929, 9, 155

krótka informacja o wyłapywaniu okazów, celem ich sprzedaży za granicę.

Nr inw.: 134cz, Nr inw.: 1355cz

 

48. Sadowska, Anna

Płodność samic niepylaka apollo, (Parnassius apollo L. ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera : Papilionidae)), ametabolizm tlenowy i budżet energetyczny ich potomstwa w końcowych etapach ontogenezy / Anna Sadowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, [1998]. - 50 s., [5] kart zdj. kolor. : rys., tabele ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 47-50. - Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli

Nr inw.: 175a

 

49. Sitowski, Ludwik

Przyczynki do znajomości fauny Parku Narodowego w Pieninach / Ludwik Sitowski // Ochrona Przyrody. - 1948, 18, 133-142

Nr inw.: 143cz, Nr inw.: 408cz

 

 

 

50. Sokołowski, Michał

Czy w ramach restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym wprowadzono na jego teren mieszańce pienińsko-alpejskie? / Michał Sokołowski, Zbigniew Witkowski, Andrzej Szczocarz. - Białowieża // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2013, 32(4), 95-97

Dot. sprostowania błędnej informacji o zasileniu natywnej pienińskiej populacji niepylaka apollo mieszańcami pienińsko-alpejskimi w ramach prowadzonej w latach 90. XX w. restytucji. Artykuł zawiera przedruk oświadczenia Jerzego Budzika, który był odpowiedzialny za prowadzenie hodowli, utrzymanie czystości osobników linii pienińskiej i wypuszczenie ich w teren.

(Patrz też artykuły: "Czy informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo były rzeczywiście błędne?" z tego samego tomu w z. 2 s. 129-133 oraz "Błędne informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo" w tomie 31(1), 121-129.

Nr inw.: 549s

Nr inw. czasopisma: 1444cz

 

51. Stygar, Dominika

Optymalizacja oceny aktywności karboksyloesteraz i transferaz-s-glutationowych u gąsienicy V stadium populacji pienińskiej Parnassius apollo ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera : Papilionidae) / Dominika Stygar. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, 2003. - msk., 44 s. : rys.; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli. - Piśmiennictwo s.36-95.

Nr inw.: 279a

 

52. Tarnawski, Dariusz

Czynna ochrona niepylaka apollo Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) w Polsce i jego reintrodukcja na Dolnym Śląsku / Jerzy Budzik, Dariusz Tarnawski // Wiadomości Entomologiczne . - 2006, vol. 25, supl. 2, s. 29-38

Nr inw.: 565s

 

53. Tarnawski, Dariusz (red. naukowa)

Niepylak apollo Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - monografia gatunku / praca zbiorowa, red. naukowa Dariusz Tarnawski; red. tomu Marcin Kadej. - Wrocław : Fundacja EkoRozwoju, 2012. - 139 s. : il. ; 22 cm. - Bibl. s. 128-135.-Indeks.. - ISBN 978-83-63576-03-4

Nr inw.: 5458, 5461

 

54. Tarnawski, Dariusz (red. naukowa)

Projekt programu czynnej ochrony niepylaka apollo Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) w Polsce / praca zbiorowa, red. naukowa Dariusz Tarnawski; red. tomu Marcin Kadej. - Wrocław : Fundacja Ekorozwoju, 2013. - 139 s. : il. ; 22 cm. - Bibl. 132-137.- Indeks.. - ISBN 978-83-63573-04-1

Nr inw.: 5459, 5460

 

55. Tokarska, Urszula

Uratowanie motyla niepylaka apollo / Urszula Tokarska

Krótki zapis wywiadu, który wyemitowało Polskie Radio w programie 1.

Sygn.: wycpras.2010

 

56. Voss, Nicol

Workshop zur Wiedereinburgerung des Apollofalters (Parnassius apollo) im Pieniny Nationalpark. 10. - 24 Juli 2000 /Nicol Voss. - 2000. - msk., 12 s. : zdj. ; 30 cm. - Sprawozdanie z oceny introdukcji Niepylaka apollo w Pieninach (10-24.07.2000 r.).

Nr inw.: 281a

 

57. Wala, Katarzyna

Rozchodnik wielki Sedum maximum - roślina żywicielska niepylaka apollo Parnassius apollo / Katarzyna Wala // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1995, R.LI, z. 3, 44-55

Nr inw.: 1299cz

 

58. Witkowski, Zbigniew

O występowaniu niepylaka apollo Parnassius apollo i niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne w Pienińskim Parku Narodowym / Zbigniew Witkowski. - Kraków // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1989, R. 45, z. 3, 53-56

Nr inw.: 963cz

 

59. Witkowski, Zbigniew

Błędne informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo : polemiki / Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski, Krzysztof Karwowski. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody : Białowieski Park Narodowy, 2012. - 9 s. ; 25 cm

Odpowiedź na zarzuty, że na teren Parku podczas programu restytucji niepylaka apollo wprowadzono osobniki stanowiące mieszańce pienińskiego podgatunku Parnassius apollo frankenbergii z podgatunkiem alpejskim.

Nr inw.: 510s

 

60. Witkowski, Zbigniew

Restytucja niepylaka apollo Parnassius apollo w Pienińskim Parku Narodowym. : Cz. I Gdzie i jak licznie gatunek ten może występować w Pieninach? / Zbigniew Witkowski, Jan Klein, Andrzej Kosior // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1992, R. 48, z. 3, 69-83

Nr inw.: 1154cz

 

61. Witkowski, Zbigniew

Zanikanie lokalnego podgatunku Niepylaka apollo, Parnassius apollo frankenbergeri Slaby 1955 w Pieninach (polskie Karpaty Zachodnie) i działania podjęte w celu restytucji tej populacji / Zb. Witkowski, P. Płonka, J. Budzik // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera. - 1993, 103-119

Nr inw.: 274s

 

62. Witkowski, Zbigniew

Zagrożenia i ochrona niepylaka apollo Parnassius apollo w Europie / Zbigniew Witkowski //Chrońmy Przyrodę Ojczystą.- 1984, R. 40, z. 5-6, 86-92

Nr inw.: 722cz

 

63. Witkowski, Zbigniew

Populacje niepylaka apollo i niepylaka mnemozyny w Pieninach ze szczególnym uwzględnieniem lat 1988-91 = Population of "Parnassius apollo" and "P. mnemosyne" in the Pieniny Mts with special consideration of 1988-91 / Zbigniew Witkowski // Pieniny - Przyroda i Człowiek .- 1992, 1, 61-66

Nr inw.: 291s, 1012cz, 1013cz

 

64. Witkowski, Zbigniew

Niepylak apollo w Pieninach i Małych Pieninach / Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 2004. - 12 s. : zdj. kolor., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89354-00-4

Nr inw.: 4523

 

65. Witkowski, Zbigniew

Restytucja niepylaka apollo Parnassius apollo w Pienińskim Parku Narodowym. : Cz. II Ocena stanu populacji i zagrożeń/ Z. Witkowski, J. Budzik, A. Kosior // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1992, R. 48, z. 4,31-40

Nr inw.: 1154cz

 

66. Wojtaszek, Stanisław

Restytucja niepylaka apollo (Parnassius apollo ssp. frankenbergeri Slaby) jako przykład przywracania swoistej fauny Pienin / Stanisław Wojtaszek. - Krościenko n/D : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, 1997. - 14 s., [6] s. ryc. i fot. kolor. ; 30 cm. - Praca dyplomowa: Studium Podyplomowego "Ochrona Parków Narodowych".- Literatura s. 13-14.

Nr inw.: 162a

 

67. wycinki prasowe

Nie chcą sprzedaży piargów / TEZ [Teresa Zielińska]. - Kraków // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 9 lipca 2008 r.

W wyniku konsultacji społecznych w Sromowcach Niżnych, gmina nie wyraziła zgody na sprzedaż piargów Pienińskiemu Parkowi Narodowemu. Piargi to naturalne siedlisko niepylaka apollo. Piargi są własnością gminy i leżą w obrębie PPN. Grunty te nie są użytkowane przez swoich właścicieli.

Sygn.: wycpras.2008

 

68. Zachwieja, Stanisław (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 01/2012 / red. nacz. Stanisław Zachwieja; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2012. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu. Autorami tekstów są m. innymi pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego. Tekst polsko-angielski.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. artykuły: "Spływ przełomem Dunajca", "Grzbietem Małych Pienin", "Atelier Awita Szuberta", "Dworek Gościnny", "Czerwony Klasztor", "Kościół w Dębnie Podhalańskim", "Niepylak apollo", "Pieniński strój ludowy" , "Biała Woda" oraz "KS Pieniny kolebka kajakarstwa".

Nr inw.: 1451cz

 

69. Zawisza, Agnieszka

Pochodzenie linii hodowlanej niepylaka apollo, (Parnassius apollo ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera: Papilionidae)) a tempo metabolizmu i budżet energetyczny w końcowych etapach ontogenezy / Agnieszka Zawisza. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, 1998. - 56 s. : zdj., rys., tabele ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 52-56. - Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli

Nr inw.: 174a

 

70. Żaak, Maria

Optymalizacja oceny aktywności mikrosomalnych enzymów detoksykacyjnych u gąsienic V stadium populacji pienińskiej Parnassius apollo ssp. frankenbergeri Slaby (Lepidoptera : Papilionidae) / Maria Żaak. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, 2003. - msk., 37 s. : tab.; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Miguli. - Piśmiennictwo s.33-37.

Nr inw.: 278a

 

71. Żukowski, Roman

Problemy zaniku i wymierania motyla Parnassius apollo L. na ziemiach polskich / Roman Żukowski // Sylwan .- 1959, nr 6/7, s. 15-29

Nr inw.: 112s

 

76. Żukowski, Roman

Rozważania nad pochodzeniem odmian Parnassius apollo L. (Lepidoptera, Papilionidae) w Polsce / Roman Żukowski //Polskie Pismo Entomologiczne 1959, t. 29, nr 25, s. 491-505

Nr inw.: 124s