Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"

1. Błoszyk, Jerzy

Odrębność faunistyczna Gorców i Pienin na przykładzie zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego / Jerzy Błoszyk // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 1998, t.17(2), 97-104

Nr inw.: 1241cz

 

2. Buczyński, Paweł

Rola parków narodowych w ochronie ważek (Odonata) w Polsce / Paweł Buczyński, Grzegorz Tończyk //Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2004, t.23(3), 357-380

Nr inw.: 1247cz

 

3. Dąbrowski, Jerzy S.

Czy informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo były rzeczywiście błędne? /Jerzy S. Dąbrowski, Janusz Masłowski // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2013, 32(2), 129-133

Patrz też artykuły: "Czy w ramach restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym wprowadzono na jego teren mieszańce pienińsko-alpejskie?" w tym samym tomie, zeszyt 4 s. 95-97 oraz "Błędne informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo" w tomie 31(1), 121-129.

Nr inw.: 1444cz

 

4. Denisiuk, Zygmunt

Ochrona polskiej przyrody i dziedzictwa kulturowego w programach UNESCO / Zygmunt Denisiuk //Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2010, t. 29(4), 83-98

Nr inw.: 1253cz

 

5. Denisiuk, Zygmunt

Projekt włączenia Małych Pienin do Pienińskiego Parku Narodowego / Zygmunt Denisiuk, Jerzy Dziewolski // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody.- 1986, t. 7(1), 5-16

Nr inw.: 210s, Nr inw.: 500s

Nr inw. czasopisma: 692cz, 693cz

 

6. Gwiazdowicz, Dariusz J.

Antennophorina, Microgyniina, Sejina, Gamasina (Acari, Mesostigmata)parków narodowych Polski : wg stanu na koniec 1993 r. / Dariusz J. Gwiazdowicz, Maciej Skorupski // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 1996, t. 15(2), 47-62

Nr inw.: 1239cz

 

7. Hebda, Grzegorz

Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Pieninach / Grzegorz Hebda, Radosław Ścibor // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2016, t. 35(4), 93-98

Nr inw.: 1567cz

 

8. Jakubiec, Zbigniew

Obserwowane reakcje zwierząt na obecność ludzi i wytwory cywilizacji w polskich parkach narodowych / Zbigniew Jakubiec, Anna Weider // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2010, t. 29(3), 89-115

Nr inw.: 1253cz

 

9. Klasa, Anna

Materiały do poznania nasionnicowatych (Tephritidae, Diptera) polskich parków narodowych / Anna Klasa, Andrzej Palaczyk // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2006, t. 25(1), 65-84

Nr inw.: 1249cz

 

10. Kolk, Andrzej

Ocena występowania ważniejszych owadów folio- i kambiofagicznych w parkach narodowych - stan w roku 1999 i prognoza na rok 2000 / Andrzej Kolk, Wojciech Grodzki, Danuta Woreta // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2001, t.20(2), 75-84

Nr inw.: 1244cz

 

11. Kostrakiewicz, Leszek

Przemiany stosunków krenologicznych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i strefy otulinowej / Leszek Kostrakiewicz // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 10(3,4), 187-194

Nr inw.: 231s

Nr inw. czasopisma: 973cz, 974cz

 

12. Mazur, Sławomir

Kornik drukarz w parkach narodowych / Sławomir Mazur // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. -2001, t.20(2), 89-96

Nr inw.: 1244cz

 

13. Michalski, Jacek

Problemy czynnej ochrony drzewostanów świerkowych przed kornikiem drukarzem w parkach narodowych : polemiki / Jacek Michalski // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2001, t.20(2), 97-108

Nr inw.: 1244cz

 

14. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe : biuletyn informacyjny. R. II (3-4)/1964. - Warszawa : Zarząd Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Komisja Parków Narodowych i Rezerwatów Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 1964. - 83, (1) s. ; 24 cm

Pieniński Park Narodowy - turystyka, w tym frekwencja s. 50, goście zagraniczni w Pieninach s. 57-58, foldery i widokówki wydane przez PPN s.63-64, Rada Parku w PPN - s. 67-68. Informacja o zmarłym strażniku PPN (Wojciech Regiec) s. 75. Skutki ostrej zimy 1962/93 na terenie PPN s. 78.

Nr inw.: 253cz

 

15. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe : biuletyn informacyjny. R. VII nr 1(9)/1974. - Warszawa : Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Komisja Parków Narodowych i Rezerwatów Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 1974. - 78, (2) s. ; 24 cm

Pienińskie Muzeum Przyrodnicze s.32-33, odejście na emeryturę zastępcy dyrektora Mariana Szeli oraz 40.lecie Pienińskiego Parku Narodowego

Nr inw.: 671cz, 672cz

 

16. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 1985. 6(1)i 6(2) - Białowieża : Białowieski Park Narodowy; Dep. Ochr. Przyr. MLiPD, 1985. - 127 s. (z. 6.1) + 135 s. (z. 6.2) : il.(ryc., wykr.) ; 24 cm. - ISSN 0208-7545

Zawiera: Muzea czy pracownie naukowo-badawcze w parkach narodowych? / Józef Partyka. 

Nr inw.: 638cz, 639cz, 685cz, 686cz

 

17. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 1987; 8.1. - Białowieża : Białowieski Park Narodowy; Dep. Ochr. Przyr. i Powierzchni Ziemi MOŚiZN, 1987. - 108 s. : il. (ryc., wykr.) ; 24 cm. -  ISSN 0208-7545

Dział Polemiki zawiera tekst Andrzeja Parczewskiego "W poszukiwaniu optymalnej organizacji badań środowiska naturalnego parków narodowych i rezerwatów przyrody".

Nr inw.: 902cz, 903cz

 

18. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 1988; 8.2 oraz 9(1-3) , t.9(2,3) - Monografia polskich parków narodowych / red. nacz. Aleksander W. Sokołowski. - Białowieża : Białowieski Park Narodowy, 1988-1989. -  302 s.: tab., wykr.; 24 cm. -  ISSN 0208-7545

 Zawiera: Koncepcja zagospodarowania Pienińskiego Parku Narodowego / Jerzy Dziewolski. Czynniki zagrażające przyrodzie parków narodowych w Polsce i ich ocena (1986-1988) / Leszek Lubczyński. 

Monografia Pienińskiego PN w oprac. Zbigniewa Salamona s. 53 w zeszycie 9.(2,3).

Nr inw.: 908cz, 909cz, 910cz, 911cz, 912cz, 913cz

 

19. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 1991; 10(1-4) / red. nacz. Aleksander w. Sokołowski. - Białowieża : Białowieski Park Narodowy, 1991-1992. - 373, [2]s.: il. (wykr., tab. ,mapki) ; 24 cm. -  ISSN 0208-7545

 Zawiera: Stan zbadania fauny Uropodina (Acari: Anactinotrichda) parków narodowych w Polsce / Jerzy Błoszyk. O potrzebie gromadzenia i opracowywania zbiorów faunistycznych w parkach narodowych / Anna Klasa. Przemiany stosunków krenologicznych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i strefy otulinowej / Leszek Kostrakiewicz. 

Nr inw.: 971cz, 972cz, 973cz, 974cz

 

20. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. t. 33 / red. nacz. Czesław Okołów. - Białowieża : Białowieski Park Narodowy, 2014. - z. 1-4 : il.; wykr. ; 24 cm. - (Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, ISSN 0208-7545 ; 33). - Zawiera spis artykułów tomu 23 (2013). 

W z.3 fragment artykułu J.S. Dąbrowskiego dot. kolekcji motyli w muzeum PPN (s. 73).

Nr inw.: 1520cz

 

21. Partyka, Józef

Konferencja z okazji 70. Pienińskiego Parku Narodowego / Józef Partyka // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody . - 2002, t.21(3), 345-350

Nr inw.: 1245cz

 

22. Salamon, Zbigniew

Pieniny National Park / Zbigniew Salamon // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody . - 1995, 14(1, monogr.), 63-68

Nr inw.: 302s

Nr inw. czasopisma: 1536cz

 

23. Salamon, Zbigniew

Pieniński Park Narodowy / Zbigniew Salamon // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody . - 1993, 12 (Monogr.), 59-64

Nr inw.: 301s

Nr inw. czasopisma: 989cz, 990cz

 

24. Sokołowski, Michał

Czy w ramach restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym wprowadzono na jego teren mieszańce pienińsko-alpejskie? / Michał Sokołowski, Zbigniew Witkowski, Andrzej Szczocarz // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody . - 2013, 32(4), 95-97

Dot. sprostowania błędnej informacji o zasileniu natywnej pienińskiej populacji niepylaka apollo mieszańcami pienińsko-alpejskimi w ramach prowadzonej w latach 90. XX w. restytucji. Artykuł zawiera przedruk oświadczenia Jerzego Budzika, który był odpowiedzialny za prowadzenie hodowli, utrzymanie czystości osobników linii pienińskiej i wypuszczenie ich w teren.

(Patrz też artykuły: "Czy informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo były rzeczywiście błędne?" z tego samego tomu w z. 2 s. 129-133 oraz "Błędne informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo" w tomie 31(1), 121-129.

Nr inw.: 549s

Nr inw. czasopisma: 1444cz

 

25. Szczepkowski, Andrzej

Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce / Andrzej Szczepkowski, Piotr Chachuła. - Białowieża //Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody.- 2010, 29(1), 93-126.

Nr inw.: 481s

Nr inw. czasopisma: 1253cz

 

26. Walasz, Kazimierz

Rola parków narodowych w poznaniu i ochronie ptaków / Kazimierz Walasz // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2007, t. 26(3), 101-111

Nr inw.: 1250cz

 

27. Wawrzczak, Maciej

Niewykorzystane dziedzictwo kulturowe. Problem historycznych pozostałości na terenie rezerwatu Biała Woda w Małych Pieninach / Maciej Wawrzczak, Martyna Vončina // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2016, t.35(4), 83-91

Nr inw.: 1567cz

 

28. Witkowski, Zbigniew

Błędne informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo / Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski, Krzysztof Karwowski //Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2012, t.31(1), 121-129.

Odpowiedź na zarzuty, że na teren Parku podczas programu restytucji niepylaka apollo wprowadzono osobniki stanowiące mieszańce pienińskiego podgatunku Parnassius apollo frankenbergii z podgatunkiem alpejskim.

(Patrz też artykuły z 2013 r.: Czy informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo były rzeczywiście błędne?" w t.32(2), 129-133 oraz "Czy w ramach restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym wprowadzono na jego teren mieszańce pienińsko-alpejskie?" w t.32(4), 95-97

Nr inw.: 510s

Nr inw. czasopisma: 1371cz

 

29. Witkowski, Zbigniew

Czy Rady Naukowe Parków Narodowych spełniają jeszcze swoją rolę?. Polemiki / Zbigniew J. Witkowski // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody.- 1999, 18(2), 125-128,

Nr inw.: 380s

Nr inw. czasopisma 1242cz

 

30. Zgłobicki, Wojciech

Atrakcyjność wizualna krajobrazu polskich parków narodowych a ich wartości przyrodnicze / Wojciech Zgłobicki [et al.] // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2005, 24, 135-151

Nr inw. 1248cz