Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Zamek w Czorsztynie

1. Almanach Nowotarski

Almanach Nowotarski. Nr 13 / Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Nowy Targ : Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, 2009.- 463 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. Podhala, Spisza i Orawy za rok 2002.

zawiera artykuły: "Pożegnanie S. Marii Drohojowskiej / Stanisław Kostka Michalczuk oraz "Zamek w Czorsztynie - twierdza na Podhalu" / Piotr Wierzbicki

Nr inw.: 5626

 

2. Buczyński, Michał

Charakterystyka przyrodnicza wzgórza Zamkowego w Czorsztynie [praca magisterska] / Michał Buczyński. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, 2004. - msk. 74 s. + 5 zał. :zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Promotor prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski. - Literatura s. 71-74.

Praca interdyscyplinarna. Zawiera informacje na temat geologii, klimatu, gleb, roślinności, fauny Góry Zamkowej oraz historii zamku w Czorsztynie.

Nr inw.: 314a

 

3. Buśko, Cezary

Sprawozdanie z archeologiczno-architektonicznych badań sondażowych przeprowadzonych na Zamku Dolnym (Przygródku) w Czorsztynie / Cezary Buśko, Wojciech Głowa, Stanisław Kołodziejski. - Wrocław - Kraków - Krościenko n.D. : b.w., 2014. - msk., 30 s. : il. (zdj. kol.) ; 30 cm

Nr inw.: 674a

 

4. Buśko, Cezary

Zamek Czorsztyn w świetle najnowszych badań / Cezary Buśko, Wojciech Głowa, Stanisław Kołodziejski // Pieniny - Przyroda i Człowiek .- 2016, 14, 193-209

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

4. Deptuła, Czesław

Nad rekonstrukcją dziejów regionu czorsztyńskiego w XIII i XIV wieku / Czesław Deptuła // Pieniny- Przyroda i Człowiek. - 1997, 5, 21-35

Nr inw.: 1108cz, 1109cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

6. Deptuła, Czesław

Geneza zamku czorsztyńskiego i jego roli w regionie Pienin - legendy, domysły i fakty / Czesław Deptuła // Prace Pienińskie. - 1995, 7, s.4-16

Zawiera bardzo szczegółowe przypisy.

Nr inw.: 1216cz

 

7. Drohojowski, Marceli

Odpowiedź na zarzuty przez pana Paulina Stachurskiego w "Dzienniku Lwowskim" N. 157 i 158 w artykule "Wycieczka do Pionin" dotycznie zburzenia zamku Czorsztyńskiego , uczynione przez Marcela Drohojowskiego z Czorsztyna / Marceli Drohojowski. - Krościenko n/D. : Pieniński Park Narodowy. - 8 s. ; 30 cm. - Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach UJ w Krakowie.

List wydrukowany w drukarni "Czas" jest sprostowaniem informacji zawartej w "Wycieczce do Pionin" jakoby dwór M. Drohojowskiego zbudowany został z cegieł pochodzących z rozbiórki zamku. M. Drohojowski sugeruje, że te nieprawdziwe fakty Paulin Stachurski podał za Szczęsnym Morawskim. Pod listem M. Drohojowskiego odpowiedź Morawskiego, który przyznaje, że popełnił omyłkę podając taką informację w Albumie Szczawnicy.

Nr inw.: 423a

 

8. Drohojowski, Marceli

List otwarty do Wielmożnego Pana Lucyna Tatomira Autora Geografii Galicyi, obecnie Redaktora pisma "Szkoła' we Lwowie/ Marceli Drohojowski. - Krościenko n/D. : Pieniński Park Narodowy. - 2 s. ; 30 cm. - List napisany w Czorsztynie w dniu 20 lutego 1880 r., wydrukowany został nakładem własnym autora w drukarni "Czas" w Krakowie. Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach UJ w Krakowie.

Odpowiedź na informację zawartą w "Geografii Galicyi" jakoby pierwsi właściciele zniszczyli zamek do szczętu. Informacja ta była błędnie podawana m.in. za sprawą Szczęsnego Morawskiego, który zawarł takie stwierdzenie w Albumie widoków okolic Szczawnicy. Autor listu informuje, że Morawski za swą pomyłkę publicznie przeprosił (poz. 33a i 423a), nie uczynił tego natomiast P. Stachurski, autor "Wycieczki do Pionin" (poz. 4774 i 422a).

Nr inw.: 424a

 

9. Gotfryd, Mariusz

Przystosowanie zamków w Ojcowskim i Pienińskim Parku Narodowym do celów turystycznych / Mariusz Gotfryd //W: Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. - zdj.. - s. 763-772

Nr inw.: 4445

 

10. Ilustrowany Kurier

Ilustrowany Kurier Polski. Nr 12, Rok 1. Kraków, dnia 28. lipca 1940. / Wydawnictwo "Ilustrowany Kurier Polski". - Kraków: Wyd. "Ilustrowany Kurier Polski", 1940. - [16] s. : zdj. cz.b., i kolor. ; 30x25 cm. - Czasopismo z okresu okupacji.

Fotoreportaże z Czorsztyna, ze Spływu Dunajcem. Bryniarski przewodnik.

Nr inw.: 297a

 

11. Kocańda, Paweł

Opracowanie materiału zabytkowego z zamku w Czorsztynie z wykopalisk z lat 1965-1978 [Dokument elektroniczny] / Paweł Kocańda. - zdjęcia (jpg) i dane tekstowe. - [Rzeszów] : bw., [2014]. - 1 dysk optyczny DVD ; 12 cm

Nr inw.: 184e

 

12. Kocańda, Paweł

Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Pieniny / Paweł Kocańda // Prace Pienińskie. - 2014, 24, 81-96

Artykuł opisuje historię badań archeologicznych i architektonicznych pienińskich zamków; jest streszczeniem pracy licencjackiej pod tym samym tytułem.

Nr inw.: 1466cz

 

13. Kocańda, Paweł

Materiał zabytkowy i stratygrafia z zamku górnego i średniego w Czorsztynie z lat 1965-1997 : [praca magisterska] /Paweł Kocańda. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 2014. - msk., 197 s. : il. ; 30 cm. - Promotor dr hab. Zbigniew Pianowski.- Bibliogr. s. 159-163.

Nr inw.: 670a

 

14. Kocańda, Paweł

Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i zamku Pieniny / Paweł Kocańda. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011/2012. - msk. 121 s. : il. ; 30 cm. - praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. UR Zbigniewa Pianowskiego

Nr inw.: 518a

 

15. Kołodziejski, Stanisław

Zamek Wronin odnaleziony / Stanisław Kołodziejski2014 // Prace Pienińskie. - 2014, 24, 155-161

Nr inw.: 1466cz

 

16. Kołodziejski, Stanisław

Program badań archeologicznych na zamku dolnym (Przygródku) zamku czorsztyńskiego, położnego w Pienińskim Parku Narodowym / Stanisław Kołodziejski. - Kraków-Krościenko n.D. : b.w., 2013. - msk., 20 s., [9] zał. : il. ; 30 cm

Nr inw.: 675a

 

17. Kołodziejski, Stanisław

Dwór w cieniu zamku. Marceli Drohojowski, dziedzic na Czorsztynie, o sobie samym w roku 1901. (rec.) / Stanisław Kołodziejski // Wierchy .- 1993, R. 57, 428-429

Rec. książki: Dwór w cieniu zamku. Marceli Drohojowski, dziedzic na Czorsztynie, o sobie samym w roku 1901. Opr. Stanisław Michalczuk, Sądecka Oficyna Wydawnicza Woj. Ośr. Kultury, Nowy Sącz -Zakopane 1988, ss. 61

Nr inw.: 378s

 

18. Kołodziejski, Stanisław

Średniowieczne budowle warowne w Dolinie Dunajca w świetle nowszych badań / Stanisław Kołodziejski. - Nowy Sącz : Oddz. Polskiego Tow. Historycznego i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, 1992. - s. 9-34 : zdj., rys. ;25 cm. - Ksero z: Rocznik Sądecki, T. 20, 1992 r.

Nr inw.: 363s

 

19. Kołodziejski, Stanisław

Ze studiów nad genezą zamków w Pieninach / Stanisław Kołodziejski // Polonia Minor Medii Aevi .- 2003, 369-382

Nr inw.: 365s

 

20. Lankau, Jan

Czy Czorsztyn zostanie zatopiony? / Jan Lankau // Światowid (dodatek do IKC). - 27.07.1935. 

 Przedwojenny artykuł o przyszłej zaporze wodnej, o ruinach zamku i o Stanisławie Bryniarskim, ostatnim "kasztelanie" ruin czorsztyńskiego zamku.

Nr inw.: 376s

 

21. Luks, Dariusz

Analiza wytrzymałościowa skał budowlanych w obiekcie zabytkowym "Zamek Czorsztyn" / Dariusz Luks. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Warszawski, 2008. - msk., 113 s. : il.. - Bibliografia s. 97-98

Nr inw.: 390a

 

22. Majewski, Alfred

Czorsztyn i Niedzica : dwa zamki pienińskie / Tekst Alfred Majewski, fotografie Emil Rachwał. - Warszawa : "Arkady", 1966. - 98 s. : zdj., rys. ; 30 cm. - Odbitka ksero z oryginału. - Bibliografia. - Summary.

Nr inw.: 3179, Nr inw.: 3437

 

23. Michalczuk, Stanisław

Zamek Czorsztyn - pomnik historii Polski / Stanisław Kostka Michalczuk. - Krościenko n.D. // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2003, 8, 89-105

Nr inw.: 1204cz, 1205cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

24. Miczyński, Janusz

Mikroklimat Zamku Czorsztyn / Janusz Miczyński, Tadeusz Zawora, Janusz Kozak, Tomasz Jurkiewicz. - Krościenko n.D. //Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6, 155-159

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

25. Miśkowiec, Anna

"Skały wyrwane z paszczęki czasu". O różnych obrazach zamku czorsztyńskiego w literaturze polskiej XIX wieku / Anna Miśkowiec // Wierchy . - 2005, R. 70, s.19-38

Nr inw.: 1367cz

 

26. Moskal, Krzysztof

Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "Koliber", 2011. - 248 s. : il. (gł. kol.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 234-237. Indeksy.. - ISBN 978-83-925150-7-4

Opisano zamek Homola w Jaworkach, zamek Pieniny na Zamkowej Górze, zamek w Czorsztynie, Gródek w Sromowcach Wyżnych, zamek Dunajec w Niedzicy oraz zamki bądź dwory w Dębnie Podhalańskim., Falsztynie, Frydmanie, Łapszach Niżnych i Czerwonym Klasztorze.

Nr inw.: 5260

 

27. Niewalda, Waldemar

Historia i stan dzisiejszy zamku w Czorsztynie / Waldemar Niewalda, Halina Rojkowska. - Krościenko n.D. // Pieniny -Przyroda i Człowiek. - 2003, 8, 107-110

Opisano fazy budowy zamku, zniszczenia oraz częściową odbudowę zamku.

Nr inw.: 1204cz, 1205cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

28. Niewalda, Waldemar

Zamek w Czorsztynie : badania historyczno architektoniczne / Waldemar Niewalda, Halina Rojkowska. - [Kraków] : W. Niewalda, H. Rojkowska, czerwiec 1996. - 46 s., 18 plansz, 19-21 karty cegieł, tabl. fot. I-LX, ilustr.1-60 ; 30 cm. - Zawiera: Recenzja oprac.: Zamek w Czorsztynie. Badania hist. - architekt. / Stanisław Kołodziejski. - Prot. przekazania dokumentacji.

Nr inw.: 128a

 

29. Ochrona Przyrody

Niszczenie Czorsztyna / W.S. // Ochrona Przyrody. - 1925, z. 4, 133

Krótka notka o niszczeniu zamku przez turystów oraz łąk i skał okolicznych przez niedozwolony wypas bydła.

Nr inw.: 129cz

 

30. Skorupa, Andrzej

Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu / Andrzej Skorupa. - Wyd. 4., zaktualizowane i poszerzone. - Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska "Secesja", cop. 2010. - 125, [1] s., [36] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 103-111. Indeks. - ISBN 978-83-61926-02-3

Przedstawiono popularno-naukowy opis zabytków architektury obronnej Pienin, Spisza i Podhala wraz z ilustracjami, narysami i rekonstrukcjami.

Nr inw.: 5489

 

31. Stępień, Piotr

Zagospodarowanie terenu zamku dolnego i górnego i tzw. międzygórza Zamku Czorsztyn wraz z zabezpieczeniem i konserwacją ruin na działkach nr 395 i 398 w miejscowości Czorsztyn, gmina Czorsztyn. Projekt budowlany / Piotr Stępień [et al.]. - Kraków : KB - Projekty Konstrukcyjne, 2016. - [82] s. + [33] tabl. złoż. : rys. tech. ; 30 cm.

 Projekt wykonany na zamówienie Pienińskiego Parku Narodowego. Zespół projektowy: Piotr Stępień - projekt zagospodarowania i architektura, Stanisław Karczmarczyk - konstrukcje, Andrzej Olek - instalacje sanitarne, Tomasz Sieczkowski - instalacje elektryczne.

Nr inw.: 699a

 

32. Stępień, Piotr

Ratować, co można! / Piotr Stępień // Spotkania z Zabytkami . - 1994, 11, 32-35 : il. ; 30 cm. 

dotyczy ruin zamku w Czorsztynie

Nr inw.: 429s

 

33. Stępień, Piotr

Zamek w Czorsztynie : częściowa rekonstrukcja jako metoda zabezpieczenia zabytkowej ruiny / Piotr Stępień. - Renowacje . - 1999, nr 4, s.26

Nr inw.: 440s

 

34. Stępień, Piotr

Prace konserwatorskie w zamkach w Czorsztynie i Niedzicy w aspekcie rozwoju gospodarczego regionu : raport wstępny dla potrzeb programu badawczego Komitetu Bad. Nauk. nr 1307/T07/95/08 / Piotr Stępień. - Kraków : Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydawnictwo "DjaF", 1996. - s. 207-219 : zdj. cz.b., rys. ; 25cm. - W: Zabytki architektury i urbanistyki ziemi krakowskiej i ich rola we współczesnym rozwoju regionu -materiały z seminarium z 3.12.1996 r. 

Nr inw.: 323s

 

35. Stępień, Piotr

Zamek Czorsztyn. Zabytkowa ruina w parku narodowym / Piotr Stępień // Ochrona Zabytków .- 2005, Nr 1, 5-28

Omówiono początki zamku, przemiany architektoniczne warowni, dewastację i destrukcję zamku, pierwsze prace badawcze i zabezpieczające, koncepcję konserwatorską zabezpieczenia ruin, projekt realizacyjny, problemy technologiczne i stan zaawansowania prac, użytkowanie ruin i wpływ na otoczenie.

Nr inw.: 385s

 

42. Stępień, Piotr M.

Wartości krajobrazowe związane z ruinami zamku Czorsztyn i potrzeba ich ochrony / Piotr M. Stępień //W: Pieniny-Przyroda i Człowiek. 10 / red. Jan Bodziarczyk. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2008. -. - 105-117: il.

Nr inw.: 1208cz, 1209cz

 

36. Styrna, Joanna

Kształtowanie się wybranych elementów mikroklimatu zamku czorsztyńskiego będącego w sąsiedztwie zespołu zbiorników wodnych w Pieninach / Joanna Styrna. - Kraków : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 1997. - s.108, [1]s., : ryc., zdj.(kopie ksero), tabele, wykresy ; 30 cm. - Praca magisterska; kopia ksero wydr. komputer.. - Literatura s. 105-106, spis fotogr., rycin, rys., tabel s.107-108.- Praca napisana w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Rolniczej pod kierunkiem dr hab. Janusza Miczyńskiego.

Poz. 4006a stanowi uzupełnienie tej pozycji (oryginalne rys. i zdj. oraz dyskietki)

Nr inw.: 167a

 

37. Suchoń, Alina

Zamek w Czorsztynie w dawnej grafice ilustracyjnej / Alina Suchoń // Prace Pienińskie. - 1998, Nr 10, s. 17-27

Opis drukowanych źródeł ikonografii Czorsztyna: E. Kronbach (1778-1861) [1820], A. Lange i dokładny opis litografii Alojzego Misurowicza: "Pomniki dawnej Polski" wytłoczone w 1858 r. w zakł. Maks. Fajansa w Warszawie.

Nr inw.: 1219cz

 

38. Wawrzkiewicz, Marek

Sprawozdanie z prac konserwatorskich. Zamek w Czorsztynie, Zamek Średni - Baszta Baranowskiego / oprac. P. Stępień, wykonawca prac KAMEX s.c.. Konserwacja Obiektów Zabytkowych (Kraków), konserwator prowadzący Marek Wawrzkiewicz. - Kraków : KAMEX s.c. Konserwacja Obiektów Zabytkowych (Kraków), 2000. - 7 s., 2 zał. : 9 zdj. kolor. ; 30 cm. - Sprawozdanie z prac konserwatorskich; wydr. komputer., zdj. oryg.

Nr inw.: 224a

 

39. Węglarz, Andrzej

Zamek Czorsztyn. [Przewodnik] / Andrzej Węglarz. - [Piwniczna] : Agencja Wyd. "WiT" s.c. Wanda Mrówka, Tadeusz Ogórek, [2003]. - [18] s. : zdj. kolor., na okładce mapka Jeziora Czorsztyńskiego ; 15 cm. - ISBN 83-915737-6-1

Nr inw.: 4595

 

40. wycinki prasowe

Castrum Wronin / Karol Płocica // Dziennik Polski, dodatek Podróże. - 12 listopada 2005 r.

Sygn.: wycpras. 2007

 

41. wycinki prasowe

Basztę sfinansowali turyści / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 13 września 2006 r.

Prace przy baszcie trwały dwa lata, pochłonęły ponad 335 tys. zł. z funduszy wypracowanych przez Gospodarstwo pomocnicze przy PPN. Pieniądze pochodziły głównie ze sprzedaży biletów wstępu.

 

42. wycinki prasowe

Z Klaklikiem na Czorsztyn / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 25 maja 2007 r. - (O obrazie "Kostka-Napierski pod Czorsztynem")

Marian Klaklik 1895-1964. Uczył się w pracowniach: Mariana Zarembskiego, Tadeusza Pruszkowskiego (malarstwo), Władysława Skoczylasa (grafika), Wojciecha Jastrzębskiego. Od 1928 r mieszkał w Zakopanem.

Sygn.: wycpras.2007

 

43. Zachwieja, Stanisław (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 02/2012 / red. nacz. Stanisław Zachwieja; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2012. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. artykuły: " Pasterstwo w Pieninach", "Czorsztyn uroczysko i zamczysko", "Kościół w Grywałdzie", "Haft pieniński", "Droga do serca Pienin" o drodze pienińskiej, cykl biografie - Michał Słowik-Dzwon.

Nr inw.: 1452cz

 

44. Zuśka, Zbigniew

Wstępne wyniki badań kształtowania się mikroklimatu zamku w Czorsztynie / Zbigniew Zuśka, Janusz Miczyński // Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2008, 10, 15-18

Nr inw.: 1208cz, 1209cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)