Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zamek Pieniny na Zamkowej Górze

1.

Trudny remont zamku "Pieniny" / TEZ [Zielińska Teresa] // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 30 sierpnia 2007 r.

Prace zabezp. ruiny XIII-wiecznego zamku "Pieniny" na Górze Zamkowej w masywie Korony.

Sygn.: wycpras.2007

 

2.

Zamkowa Góra zamknięta / Włodzimierz Knap // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 1 września 2007 r.

Wyraz oburzenia miejscowej i nie tylko społeczności z powodu zamknięcia pętli na Górze Zamkowej. "Dobre rady" Zb. Urbańskiego z Krościenka, Krzysztofa Biernata (25 lat wędruje po Pieninach), prof. Stanisława Brożka (gleboznawca z AR w Krakowie).

Sygn.: wycpras.2007

 

3.

Ze studiów nad genezą zamków w Pieninach / Stanisław Kołodziejski // POLONIA MINOR MEDII AEVI. - 2003, s. 488-496

Nr inw.: 365s

 

4. [Wiśniewski, Feliks]

Zameczek Świętej Kingi w Pieninach / F.W. [Feliks Wiśniewski]. - Kielce : Antykwariat Górski "FILAR", 1999. - 18 s. ; 19 cm. - Reprint. Oryginał wydany Nakładem Komitetu budowy kaplicy św. Kunegundy w Pieninach. Krosno, 1896; czcionkami Drukarni Lenika.. - ISBN 83-909612-6-1

Nr inw.: 4090

 

5. Almanach Nowotarski

Almanach Nowotarski. Rocznik jubileuszowy. Nr 10 / Stanisław Michalczuk (red. nacz.). - Nowy Targ : Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, 2006. - 389 s. : zdj. kolor., ryc. ; 25 cm. -

Zawiera: Zamek Pieniny - refugium księżnej Kingi / Krzysztof Karwowski

Nr inw.: 5031

 

6. Cabalska, Maria

Ruiny zamku pienińskiego : materiały z badań archeologicznych w latach 1953-1978 / Maria Cabalska, Stanisław Kołodziejski, A. Żaki. - bm. : bw., 1953-1978. - 36 s. ; 33 cm. - Zawiera: Zamek Pieniński w świetle badań wykopaliskowych (1976 r.) ; Sprawozdanie z bad. archeolog. na Zamku Pienińskim w 1977 r. ; Pieniny (1980 r.) ; Zamek Pieniny w świetle badań archeolog. (Wierchy, 49, 1980 r. ; Rezultaty wstępnych badań weryf. średniow. założeń obronnych...; Eksploracja Zamku Pienińskiego (1953 r.). - Zbiór artykułów (odbitki ksero.)

Nr inw.: 45a

7. Enochita

Zamek św. Kingi i pustelnia w Pieninach / Enochita. - Poznań, 1926. - s. 650-651 : zdj. ; 30 cm. - Ksero z: Przewodnik Katolicki, Nr 47

Nr inw.: 356s

 

8. Gołębiewski, Tomasz

Charakterystyka przyrodnicza Góry Zamkowej w masywie Trzech Koron [praca magisterska] / Tomasz Gołębiewski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2004 grudzień. - msk. 85 s. : zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wierzbowskiego. - Literatura s. 81-85.

Praca interdyscyplinarna. Zawiera informacje na temat geologii, klimatu, gleb, roślinności, fauny Góry Zamkowej oraz historii Zamku św. Kingi.

Nr inw.: 304a

 

9. Gotfryd, Mariusz

Przystosowanie zamków w Ojcowskim i Pienińskim Parku Narodowym do celów turystycznych / Mariusz Gotfryd //W: Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. - zdj.. - s. 763-772

Nr inw.: 4445

 

10. Karwowski, Krzysztof

Zamek Pieniny w Krościenku n.D. / Krzysztof Karwowski. - [2004]. - s. [7] : zdj. ; 30 cm. - Tekst ze strony internetowej: http://kroscienko.com.pl, 23.02.2004 r.

Nr inw.: 357s

 

11. Karwowski, Krzysztof

Zamek Pieniny - refugium księżnej Kingi / Krzysztof Karwowski. - Nowy Targ, 2006 // Almanach nowotarski. - 2006, 10,100-112

Nr inw.: 5031

 

12. Kołodziejski, Stanisław

Wstępne sprawozdanie z prac badawczych i dokumentacyjnych wykonanych w cysternie zamku Pieniny / Stanisław Kołodziejski; Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji. - Kraków : Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji, 2006. - msk., 2 s. ; 30 cm

Nr inw.: 676a

 

13. Moskal, Krzysztof

Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "Koliber", 2011. - 248 s. : il. (gł. kol.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 234-237. Indeksy.. - ISBN 978-83-925150-7-4

Opisano zamek Homola w Jaworkach, zamek Pieniny na Zamkowej Górze, zamek w Czorsztynie, Gródek w Sromowcach Wyżnych, zamek Dunajec w Niedzicy oraz zamki bądź dwory w Dębnie Podhalańskim., Falsztynie, Frydmanie, Łapszach Niżnych i Czerwonym Klasztorze.

Nr inw.: 5260

 

14. Remiszewski, Ryszard M.

Konserwacja murów Zamku Pieniny / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2007, 17, 153-161

Nr inw.: 1226cz

 

15. Remiszewski, Ryszard M.

Resztki zamku "Pieniny" uratowane / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 16 listopada 2007 r.

Wywiad z mgr inż. arch. Piotrem Stępniem nadzorującym prace zabezpieczające ruiny XIII-wiecznego zamku "Pieniny" na Górze Zamkowej finansowane przez Pieniński Park Narodowy.

Sygn.: wycpras.2007

 

16. Remiszewski, Ryszard M.

Jest takie miejsce mityczne w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Na szlaku. - 1994, 7-8/49-50, s. 30

O ruinach zamku pienińskiego (1257 r. - 1287 r.)

Sygn.: wycpras.1994

 

17. Remiszewski, Ryszard M.

O patrymonium św. Kingi / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki niecodzienne]. - 3 czerwca 2005 r.

Patrymonium w Pieninach. O Górze Zamkowej i ruinach Zamku św. Kingi i związanych z tym miejscem wydarzeniach historycznych.

Sygn.: wycpras.2005

 

18. Skorupa, Andrzej

Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu / Andrzej Skorupa. - Wyd. 4., zaktualizowane i poszerzone. - Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska "Secesja", cop. 2010. - 125, [1] s., [36] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 103-111. Indeks. - ISBN 978-83-61926-02-3

Nr inw.: 5489

 

19. Stępień, Piotr

Badania konserwatorskie zamku Pieniny i koncepcja jego zabezpieczenia / Piotr Stępień, Stanisław Karczmarczyk //Pieniny - Przyroda i Człowiek .- 2006, 9, 219-231

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

20. Stępień, Piotr

Ruiny Zamku Św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach. Zabezpieczenie i zagospodarowanie ruin zamku : Projekt budowlany/ Piotr Stępień, Stanisław Karczmarczyk. - Kraków, 2004. - [200] s. : il. ; 30 cm. - Projekt wykonany na zamówienie Gospodarstwa Pomocniczego przy Pienińskim Parku Narodowym

Zawiera opracowania branżowe: architektoniczno-konserwatorskie i konstrukcyjne.

Nr inw.: 525a

 

21. Stępień, Piotr

Ruiny Zamku św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach. Zabezpieczenie i zagospodarowanie ruin zamku. Koncepcja programowo-przestrzenna / Piotr Stępień. - Kraków : P. Stępień, 2003. - msk., 17 s. + 5 zał. : 31 fot. + 7 repr. + 12 ryc. ; 30 cm. - Koncepcja programowo-przestrzenna

Nr inw.: 276a

 

22. Wierchy

Wierchy R. 73/2007r. : Rocznik poświęcony górom / red. nacz. Wiesław Aleksander Wójcik. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2009. - 312 s. : il. ; 23 cm. - ISBN ISSN 0137-6829

zawiera m.in. notatki dot. kontynuacji konserwacji ruin zamku pienińskiego.

Nr inw.: 1370cz

 

23. Zachwieja, Stanisław (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 04/1/2013 (wiosna) / red. nacz. Stanisław Zachwieja; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2013. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu. Autorami tekstów są m. in. pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. artykuły: " "Średniowieczny rynek w Krościenku n.D.", "Górskie refugium w Pieninach", "Homole - miniatura Pienin", Zbigniew Czaja - przewoźnik międzybrzegowy, "Jan Salamon - malarz Pienin", "Tadeusz Oleś i jego zwierzęta", "Cerkiew w Szlachtowej", "Sokół wędrowny - restytucja w Pieninach", "Zespół Pieśni i Tańca Pieniny", "GOPR w Pieninach"

Nr inw.: 1455cz