Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Geoturystyka

1. Bartuś, Tomasz

Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców jako element projektowanego geoparku "Pieniny" / Tomasz Bartuś, Tomasz Kuś // Geoturystyka. - 2010, 2(21), 35-58

Nr inw.: 1448cz, 546s

 

2. Golonka, Jan

The geotourist attractions in the visinity of Szczawnica spa = Turystyczne geoatrakcje w sąsiedztwie uzdrowiska Szczawnica / Jan Golonka [et al.]. - Kraków : Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2014. - 12s. : il. kol. ; 30 cm. - artykuł z Geoturyzm 2(37) 2014: 33-44 (pobrane z ResearchGate)

Nr inw.: 589s

 

3. Golonka, Jan

Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu / Jan Golonka, Michał Krobicki i inni. - Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 13 s., zdj. kol. s. II-IV : il. ; 30 cm. - Artykuł z: "Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim" s. 47-56..- Streszczenie w j. ang. i słowackim.- Literatura s. 55-56

Nr inw.: 547s

 

4. Golonka, Jan

The Dunajec River rafting - one of the most interesting geoturistic excursions in the future trans-border Pieniny Geopark = [Spływ Dunajcem jako jedna z najważniejszych wycieczek geoturystycznych przyszłego Geoparku Pieniny] / Jan Golonka, Michał Krobicki // Geoturystyka. - 2007, 3(10), 29-44

Nr inw.: 1266cz

 

5. Migoń, Piotr

Geoturystyka / Piotr Migoń. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 196, [4] s., [75] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - (Turystyka). - Bibliogr. s. 184-190. Indeksy. - Dla studentów turystyki i rekreacji, gospodarki turystycznej, geografii, geologii.. - ISBN 978-83-01-16912-1

Nr inw.: 5432

 

6. Państwowy Instytut Badawczy

Mapa geologiczno-turystyczna Pienińskiego Parku Narodowego / oprac. Agnieszka Borecka [et al.]; Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut. - 1: 25 000. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut, 2013. -1 dysk optyczny. - Wykonano w ramach projektu "Mapy geologiczno-turystyczne Drawieńskiego PN, Gorczańskiego PN, Ojcowskiego PN, Pienińskiego PN, Parku Narodowego "Ujście Warty" na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Zawiera pliki z ogólnymi informacjami o PPN, jego walorach przyrodniczych i krajoznawczych, budowie geologicznej oraz pliki z mapą i opisem punktów.

Nr inw.: 591m

 

7. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim / Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; red. nauk. Piotr Sadowski. - Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 195 s., XXXII k. tablic : il. [w tym gł. kol.] ; 24cm + broszura dot. warsztatów i konferencji. - Zawiera: Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu / Jan Golonka i inni. Walory przyrodnicze i antropogeniczne Pienin / Justyna Kuzon. - Część artykułów w j. słowackim. Abstrakty w j. słowackim lub polskim oraz w j. angielskim.- Bibl. przy art.. - ISBN 978-83-60621-20-2

Nr inw.: 5335

 

8. Siedlarczyk, Lucjan

Góra Wdżar jako walor turystyczny gminy Czorsztyn / Lucjan Siedlarczyk. - Nowy Targ : Instytut Rekreacji i Turystyki, 2010. - 58 s. : il. ; 30 cm. - praca dyplomowa (licencjat)

Nr inw.: 491a

 

9. Słomka, Tadeusz

Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne) / Tadeusz Słomka [et al.]; Akademia Górniczo-Hutnicza. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2006. - 260 s. : il. ; 30 cm. - Wykonano na zamówienie Ministerstwa Środowiska.-tekst równoległy polsko-angielski.

Góra Wdżar w Kluszkowcach s. 82-84.

Nr inw.: 226br

 

10. Słomka, Tadeusz

Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników przyrody i rezerwatów przyrody nieożywionej / Tadeusz Słomka, Marek Doktor // Przegląd Geologiczny .- 2011, 59(4): 335-339

Nr inw.: 525s

 

11. Słomka, Tadeusz (red. naukowy)

Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej / red. naukowy Tadeusz Słomka. - Kraków : AGH Kraków, 2012. - 719 s. : il. ; 31 cm + errata do nr inw. 5572.. - Przy współudziale Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW.- Bibliogr. s 689-704, Słowniczek pojęć, Indeks obiektów s. 717.Pozycja dwujęzyczna polsko-angielska. Tytuł ang. The Catalogue of Geotourist sites in nature reserves and monuments.. - ISBN 978-83-88927-30-0

Zawiera opisy następujących obiektów: "Biała Woda", "Zaskalskie-Bednarówka", Grupa Skałek Wapiennych przy drodze Szczawnica-Jaworki, skałka bazaltowa w Jaworkach, skałki Dziad i Baba w Jaworkach, Wąwóz Homole, Wodospad Zaskalnik w Szczawnicy Wyżnej (Sewerynówka), Wysokie Skałki.

Nr inw.: 5396, 5572

 

12. Słomka, Tadeusz (red.)

Geoturystyka = Geoturism. 2(21)/2010 / red. Tadeusz Słomka [et al.]; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica i Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. - Kraków : Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydawnictwa AGH Kraków , 2010. - 64 s. : il. ; 30cm. - Zawiera: Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców jako element projektowanego geoparku "Pieniny" / Tomasz Bartuś, Tomasz Kuś

Nr inw.: 1448cz

 

13. Wdżar

Góra Wdżar w Kluszkowcach / Tadeusz Słomka, Elżbieta Słomka. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji, Geofizyki i Ochrony, 2006. - 82-84 : Województwo małopolskie w: Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce.

Nr inw.: 226br

 

14. wycinki prasowe

Park geologiczny "Pieniny" / ad [Aneta Dusik] // Tygodnik Podhalański on-line; dostęp 26 czerwca 2014 r.

Władze starostwa nowotarskiego rozważają pomysł utworzenia Parku Geologicznego w pieniński pasie skałkowym.

wycpras.2014

 

15. wycinki prasowe

Park geologiczny UNESCO "Pieniny" / Przemysław Zachura // portal pieninyinfo.pl; dostęp 1 lipca 2014 r.

Drugie spotkanie dot. utworzenia geoparku UNESCO "Pieniny" na obszarze transgranicznym Polski i Słowacji w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Na spotkaniu powołano skład rady konsultacyjnej.

Sygn.: wycpras.2014

 

16. wycinki prasowe

Skarby pod stopami / Monika Para-Miśkowiec // Tygodnik Podhalański on-line. - 24 marca 2016 r.

Opis atrakcji projektowanego geoparku Pieniny.

Sygn.: wycpras.2016