Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Turystyka - spływ Dunajcem

1.

Przystań flisacka na Dunajcu / [Wójcik Wiesław Aleksander] js. - Kraków // Wierchy. - 1993, 59, 123

Krótka notatka , że przystań stała się własnością Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Nr inw.: 1043cz

 

2. Baszak, Stefania

Ocalić od zapomnienia. cz.1 , Spływ przełomem Dunajca / Stefania Baszak i Eugeniusz Waradzyn. - Sromowce Niżne, 2000. - 1 DVD (1,48 godz.) ; 12 cm. - Płyta DVD przegrana z kasety VHS. Nagranie zrealizowane podczas spływu Dunajcem i w remizie OSP w Sromowcach Niżnych przy współudziale kapeli "Małe Flisoki"

Nr inw.: 90f

 

3. Ceklarz, Katarzyna

Flisacka flota na Dunajcu / Katarzyna Ceklarz // Gazeta Górska. - 2014, Rok XXII nr 3(87) lato 2014, 8-11

Sygn.: czytelnia

 

4. Ceklarz, Katarzyna

Pieniny i Dunajec z przełomu XIX i XX w. / Katarzyna Ceklarz // Gazeta Górska. - 2014, Rok XXII nr 3(87)lato 2014, 8-11

Sygn.: czytelnia

 

5. Ceklarz, Katarzyna (tekst )

Pieniny : 80 lat działalności PSPF na Dunajcu / tekst Katarzyna Ceklarz, zdjęcia Jacek Waruś. - [Sromowce Wyżne - Nowy Sącz] : Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, współwydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza"Panorama", [2014]. - 70, [1] s. : il. (gł. kolor) ; 31 cm

Nr inw.: 5571

 

6. Dusik, Aneta

Spławianie drewna na Dunajcu / Aneta Dusik // Prace Pienińskie. - 2006, 16, s. 153-157

Nr inw.: 1225cz

 

7. Eliašova, Darina

The recreational function of the Dunajec river and the Pieniny Mountains in transformation dynamics of natural andsocial environment = [Funkcja rekreacyjna Dunajca i Pienin w dynamice przemian środowiska przyrodniczego i społecznego]/ Darina Eliašova, Bogusław Stankiewicz // Studia commercialia Bratislavensia.- 2011, v. 4, nr 15(3/2011), s. 353-362.

DOI: 10.2478/v10151-011-0008-x

Nr inw.: 640s

 

8. Gawroński, Rudolf

Spływ przełomem Dunajca / realizacja Rudolf Gawroński, Marek Salamon; kier. zespołu Marek Salamon. - 1 kas. video [VHS/PAL] (...). - Zespół Pieśni i Tańca Agencji Artystycznej "PIENINY" z Krościenka n.D.

Nr inw.: 43f

 

9. Grywalski, Adam

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec : studium historyczno-socjologiczne : [praca magisterska]/ Adam Grywalski. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, 1991. - 115 s. : zdj. cz.b., mapka ; 31 cm. - Praca magisterska; ksero maszynopisu. - Przypisy s.40-41. - Aneksy s.42-107. - Literatura s. 108-109. - Praca pod kierunkiem doc. dr hab. Jacka Chrobaczyńskiego.

Nr inw.: 140a

 

10. Grywalski, Adam

Z historii spływu Dunajcem / Adam Grywalski // Prace Pienińskie.- 2009, 19, 5-7.

Przedstawiono początki spływu, pierwsze próby uporządkowania spływu, powstanie Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec; podano nazwiska prezesów Stowarzyszenia; opisano technikę transportu łodzi.

Nr inw.: 1228cz

 

11. Ilustrowany Kurier

Ilustrowany Kurier Polski. Nr 12, Rok 1. Kraków, dnia 28. lipca 1940. / Wydawnictwo "Ilustrowany Kurier Polski". Kraków. - Kraków,: "Ilustrowany Kurier Polski", 1940. - [16] s. : zdj. cz.b., i kolor. ; 30x25 cm. - Czasopismo z okresu okupacji. Zawiera: fotoreportaże z Czorsztyna, ze Spływu Dunajcem. Artykuł: Bryniarski przewodnik.

Nr inw.: 297a

 

12. Jarocka-Bieniek, Jolanta

Dunajeckie spływanie / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 1993, Nr 13, s. 9

Geneza spływu Dunajcem.

Sygn.: czytelnia

 

13. Kołodziejski, Stanisław

Dębowy jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich / Stanisław Kołodziejski // Prace Pienińskie.- 2014, 24, 39-54

Artykuł związany z 80 rocznicą powstania Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Nr inw.: 1466cz

 

14. Kołodziejski, Stanisław

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Trudne początki / Stanisław Kołodziejski // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2014, 13, 75-100

Artykuł z okazji 80.lecia powstania Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Omówiono rolę Dunajca w osadnictwie Pienin, początki spływu łodziami po Dunajcu, pierwsze próby organizacji spływu, trudne położenie flisaków ze Sromowiec Niżnych, powstanie i działalność Stowarzyszenia przed II wojną światową oraz rolę Franciszka i Stanisława Kołodziejskich.

Nr inw.: 1467cz, 1468cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

15. Kołodziejski, Stanisław

Flisactwo w Pieninach / Stanisław Kołodziejski, Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica : nakł. aut.; [Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK],, 2015. - 109, [3] s. : il. ; 21 cm. - (Seria z Okienkiem ; nr 47). - ISBN 978-83-939348-4-3

Nr inw.: 5651

 

16. Koper, Krzysztof

W dolinie Dunajca : obrazki z przeszłości / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK", 2012. - 102 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm. - Bibliogr. s. 99. Indeks.. - ISBN 978-83-60306-81-9 ("MK")

Nr inw.: 5364

 

17. Kostyrko, Józef

Działalność administracji lasów państwowych w r. 1936 - Park Narodowy w Pieninach / Józef Kostyrko // Ochrona Przyrody.- 1936, 16, 239-246

W sprawozdaniu omówiono działalność Parku w okresie od 1.10.1935 r. do 30.09.1936 r. Szczegółowo przedstawiono stan posiadania (wykup enklaw: Trzy Korony, Facimiech, Rówienka - brak zgody właścicieli, wstępne uzgodnienie wykupu części Dunajca, brzegu Dunajca w Krasie, uchwalenie przez Gromadę Krościenko bezpłatnego oddania enklawy Góra Zamkowa wraz z pustelnią, przygotowanie i uzgodnienie zakupu części enklawy Faćmiech i Polanka oraz części enklawy Pieninki), problem szpecenia krajobrazu różnego rodzaju budowlami. Pozostałe sprawy to: hodowla i ochrona lasu, gospodarka łowiecka, turystyka (odnowiono główne szlaki, opisano ustalenia zawarte w regulaminie Stowarzyszenia Flisaków, podano liczbę osób spływających oraz zanalizowano dokładnie ruch turystyczny na szlakach), zmiana na stanowisku kierownika parku (kierownikiem został St. Smólski), przeniesienie siedziby Parku do nowej willi w Krościenku (dzierżawa), kontynuacja prac urządzeniowych, prace naukowe, organizacja muzeum, założenie albumu fotografii i biblioteki, prace nad katalogiem i bibliografią flory pienińskiej, zbiór roślin do zielnika (500 gat.), stacje meteorologiczne na G. Zamkowej (istniejąca) i w Krościenku (do założenia), współpraca ze Słowackim Parkiem Narodowym.

Nr inw.: 141cz

 

18. Kozłowska, Małgorzata

Uwarunkowania rozwoju raftingu na Dunajcu jako nowego produktu turystycznego w Pieninach / Małgorzata Kozłowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, 2014. - 10 s. : wykr. ; 30 cm. - Artykuł z: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 10, 2014: 257-266.

Nr inw.: 633s

 

19. Łabno, Grażyna

Historia flisactwa na Dunajcu = Historia pltníctva na Dunajci / Grażyna Łabno; Izba Historii Flisactwa. - Sromowce Niżne : Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, 2014. - 12 s. : il. ; 21x15 cm. - Tekst równoległy polsko-słowacki.- Publikacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Euroregionu "Tatry". Egzemplarz bezpłatny wydany z okazji otwarcia Izby Historii Flisactwa w Sromowcach Niżnych.

Nr inw.: 253br

 

20. Miraj, Krzysztof

Ruch turystyczny na spływie przełomem Dunajca w latach 2005-2014 / Krzysztof Miraj // Prace Pienińskie. - 2015, 25, 101-147

Nr inw.: 1516cz

 

21. Myczkowski, Zbigniew

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony zasobów kulturowych. I , Faza I i II - część pierwsza. Etap I - Określenie celów i zadań ochrony dziedzictwa kulturowego Pienińskiego Parku Narodowego. Etap II - Faza dokumentacji wyjściowej / oprac. zespół w składzie: Zb.Myczkowski, M.Łuczyńska-Bruzda, J. Bogdanowski, O.Dyba, St.Kołodziejski, R.Marcinek, A.Siwek, F.Zacny. - Kraków-Krościenko n.D., 1998. - msk., [299] s. : il. ; 30 cm

Zawiera zestawienie bibliografii Pienin dot. dziedzictwa kulturowego, wybór opracowań niepublikowanych, kalendarium rejonu Pienin (zarys), charakterystykę etnograficzną rejonu, kalendarium działań ochronnych na obszarze Pienin, kartotekę obiektów budownictwa i architektury na obszarze PPN, zarys dziejów osadnictwa w Pieninach, rozdział dot. ruralistyki i historycznych zasięgów polan i lasów.

Nr inw.: 646a

 

22. Nowakowski, Wojciech (i inni)

Flisak tratwę pcha / Program przygotowali: Wojciech Nowakowski, Marek Januszewicz, Ewa Miklas, Piotr Duda, Michał Łukaszyk. - Produkcja: TV POLONIA, TVP S.A. 1999. - CD-R, 20 min. 40 sek., 206MB ; 13x14 cm. - (Z cyklu: "Zaproszenie Polska" - Dunajec). - Program powstał przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich

Polska wersja językowa

Nr inw.: 27e, 28e, 29e

 

23. Nyka, Józef

Sobieski nie był pierwszy / Józef Nyka. - Warszawa : Wyd. Sport i Turystyka, 1967. - s. 172-182 : fot., rys. ; 30 cm. - Ksero z: ZIEMIA 1966. Prace i materiały krajoznawcze, Warszawa 1967 r.

O historii spływu na Dunajcu.

Nr inw.: 374s

 

24. Nyka, Józef

Spływ przełomem pienińskim : przewodnik turystyczny / Józef Nyka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1987. - 30, [1] s. : 1mapa, rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 30. - ISBN 83-7005-134-0

Nr inw.: 3195, 4569

 

25. Ochrona Przyrody

Protokół zebrania Komisji Parku Narodowego w Pieninach 27-28 lipca 1935 r. // Ochrona Przyrody. - 1935, 15, 249-264. - Zawiera 5 fotografii z terenu Pienin (autor J. Walas)

Posiedzenie Komisji odbyło się w Krościenku n.D. i Zakopanym. Na porządku obrad: sprawozdanie kierownika Parku za rok 1934, wykup enklaw i zaokrąglenie granic Parku, ew. przesunięcie granic Parku po powodzi w 1934 r., wizja lokalna budowli T.Wolskiego w Szczawnicy, hodowla lasu, prace urządzeniowe, zasady gospodarki rybnej w Pieninach, sprawa pozyskania lokalu dla kierownictwa Parku, zmiany personalne (kierownictwo w lutym 1935 r. objął Józef Türkott, a w czerwcu przyjęto do pracy Wł. Walczenkę), współpraca ze Strażą Graniczną, szlaki turystyczne i "ścieżki badaczy" (m. in. redukcja zbędnych szlaków), flisactwo na Dunajcu (organizacja spływu i Stowarzyszenia Flisaków, szkody wyrządzone flisakom przez powódź), schronisko turystyczne, sprawy drogowe (droga Czorsztyn-Sromowce Niżne, droga pienińska), wydawnictwa dot. Parku, rejestracja drzew-pomników przyrody, stanowisk rzadkich roślin (rumian Zawadzkiego, bylica pienińska), fauny (puchacz, pomurnik), prace naukowe (uznano za słuszną zasadę by każdy prowadzący na terenie Parku badania miał obowiązek wzbogacenia muzeum zbiorem okazów z zakresu wykonywanej pracy), problem rozwoju muzeum - brak lokalu, niewielkie zbiory, sprawy wspólne ze słowacką częścią Parku.

Nr inw.: 140cz

 

26. Ogórek, Tadeusz

Spływ Pienińskim Przełomem Dunajca. Przewodnik / Tadeusz Ogórek (tekst i fot.). - Piwniczna Zdrój : Agencja Wydawnicza WiT s.c., [2003]. - [24] s. + mapka na wew. str. okładki : zdj. kolor. ; 15 cm. - ISBN 83-915737-1-0

Nr inw.: 4557

 

27. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

Spływ Przełomem Dunajca = Dunajec Gorge Rafting / Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. - Krościenko n/D. : "FOTO-EXPRESS" przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, 2008. - 1 płyta DVD (ok. 25 min) ; 12 cm

Nr inw.: 88f

 

28. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

Statut Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu. - Nowy Targ : PSFP na rz. Dunajcu, [1934]. - 15 s. ; 17 s.

Do oryginału dołączona kopia statutu oraz pisma dyrektora PPN, St. Smólskiego.

Nr inw.: 370

 

29. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

Historia Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich / oprac. redakcja "Z Doliny Grajcarka" na podst. pracy mgr A. Grywalskiego pt. "Polskie Stowarzyszenie flisaków Pienińskich na rzece Dunajec". Kraków 1991. // Z Doliny Grajcarka. -1993, Nr 13 /kwiecień-maj/, s. 12

Sygn.: czytelnia

30. Remiszewski, Ryszard M.

Flisak przewoźnik PTT / Ryszard M. Remiszewski. - Warszawa, 2005 // Płaj. - 2004, 29, 186-189

Historia organizacji spływu Dunajcem.

Nr inw.: 1193cz

 

31. Remiszewski, Ryszard M.

Zabawa, improwizacja i... / Ryszard M. Remiszewski // Z dziejów Pienin. - 1990/1991, Zima

Happening Piwnicy pod Baranami (16.VI.1990 r.) z okazji 150.lecia spływu Dunajcem i 125.lecia odsłonięcia pomnika Józefa Dietla.

Sygn.: czytelnia

 

32. Remiszewski, Ryszard M.

Początki zorganizowanego spływu Przełomem Dunajca / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2014, 24, 5-37

Artykuł związany z rocznicą 80.lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Nr inw.: 1466cz

 

33. Remiszewski, Ryszard M.

Uroczyste poświęcenie sztandaru flisaków pienińskich / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2014, 24, 172-178

Nr inw.: 1466cz

 

34. Remiszewski, Ryszard M. (red.)

Prace Pienińskie. tom 26 / PTTK oddział Pieniński w Szczawnicy, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich w Sromowcach Niżnych, [red. Ryszard M. Remiszewski]. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, 2016. - 472, [2] s., [8] k. tabl. kol. : il. (kol.); 21 cm. Zawiera: Przyrodnicze czynniki rozwoju flisu w Pieninach / Krzysztof Miraj - ISBN 978-83-944717-4-3; ISSN 1230-9753

Nr inw.: 1579cz

 

35. Strojny, Władysław

Spływ łodziami flisackimi przełomem Dunajca w Pieninach / Władysław Strojny // Wszechświat. - 1982, t. 83, z. 10-11, 173-177

Nr inw.: 599cz

 

36. Styk, Maria Barbara

Kto jest patronem flisaków? (O św. Barbarze) / Maria Barbara Styk // Prace Pienińskie. - 2003, 13, S. 106-107

Nr inw.: 1222cz

 

37. Tyszkiewicz, Jan

Długie tradycje flisactwa na Dunajcu / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. - 2004, 14, 9-14

Fresk Jakuba Koraba z N. Targu z 1589r., w kościele farnym w Krościenku n.D., przedstawia św. Krzysztofa patrona przewoźników i flisaków oraz flisaków płynących Dunajcem.

Nr inw.: 1223cz

 

38. Tyszkiewicz, Jan

Relacja o spławianiu drewna z Krościenka nad Dunajcem w połowie XX w. / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. - 2011, 21, 161-166

Nr inw.: 1333cz

 

39. wycinki prasowe

Adrenalina na pontonach / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 14 października 2005 r.

o raftingu na Dunajcu.

Sygn.: wycpras.2005

 

40. wycinki prasowe

Jestem ostatnim retmanem / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.- 14 stycznia 2009 r., 11, B6

Artykuł o Janie Surowiaku, ostatnim retmanie z Krościenka n/D. i o spławianiu drewna w Pieninach.

Sygn.: wycpras.2009

 

41. wycinki prasowe

Zagrożony spływ Dunajcem / Beata Szkaradzińska // Dziennik Polski dodatek Podhalański. - 16 maja 2011 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podejrzewa flisaków o zmowę cenową.

Sygn.: wycpras.2011

 

42. wycinki prasowe

Ryzyko po słowacku / Tomasz Mateusiak // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. . - 24 lipca 2012 r.

o słowackich flisakach, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa na spływie Dunajcem.

Sygn.: wycpras.2012

 

43. wycinki prasowe

Flisak z historią / Aneta Dusik // Tygodnik podhalański (archiwum on-line), dostęp 16 maja 2013 r.

dot. Izby Historii Flisactwa w Sromowcach Niżnych.

Sygn.: wycpras.2013

 

44. wycinki prasowe

Dunajec dla wybranych / Aneta Dusik // Tygodnik Podhalański. - 24 lipca 2014 r.

Firmy raftingowe od 2014 r. muszą posiadać na swą działalność pozwolenie wodno-prawne wydawane przez Starostwo nowotarskie. Wymóg ograniczył liczbę firm do 10.

Sygn.: wycpras.2014

 

45. wycinki prasowe

Ćwierć miliona turystów w przełomie Dunajca // portal informacyjny www.pieninypn.pl. -  2 września 2016 r.

Sygn.: wycpras.2016

 

46. Zachwieja, Stanisław (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 05/2/2013 (lato) / red. nacz. Stanisław Zachwieja; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2013. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu. Autorami tekstów są m. innymi pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera: artykuł "Rafting na Dunajcu"

Nr inw.: 1456cz

 

47. Zubrzycki, Z.

Operat techniczny spływu przełomem rz. Dunajca od Czorsztyna do Krościenka / Z. Zubrzycki, A. Zylicz. - bm., 1960 Maszynopis. Część opisowa + część rysunkowa

Nr inw.: 1a