Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pustelnia i pustelnicy na G. Zamkowej

1.

Pustelnia koło Zameczku św. Kingi. - Kraków // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1949, R.V, nr 7/8, 34

Krótka wzmianka dot. spalenia się pustelni od uderzenia pioruna. Zdarzenie miało miejsce nad ranem w dniu 11 czerwca 1949 r.

Nr inw.: 48cz

 

2.

O pienińskich pustelnikach / Leszek Zakrzewski // Almanach Sądecki (wyd. Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" Oddz. w Nowym Sączu). - 2000, R.IX Nr 2(31), s. 21-39, ryc., zdj.

Artykuł o pienińskich pustelnikach: Wł. Stachurze (1904-1915) i Wincentym Kasprowiczu (1924-1949).

Nr inw.: 324s

 

3.

Spór o tzw. "Pustelnika" w Pieninach / Stanisław Smólski. - Kraków, styczeń 1989. 

Polemika z poglądami ks. Bronisława Krzana (pismo S. Smólskiego ze stycznia 1989 r. i odpowiedź ks. B. Krzana z dn.21.VI.1989 r i 15.VII.1989 r.)

Sygn.: magazyn zbiorów

 

4.

Odpowiedź na artykuł "O losy zameczku św. Kingi", IKC (Ilustrowany Kurier Codzienny) 1.II.1937 / Stanisław Smólski. - Krościenko n.D, 11 marca 1937 (data odpowiedzi na artykuł). 

Urzędowe pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dn. 11 marca 1937 r.

Sygn.: magazyn zbiorów

 

5.

Pro memoria - w 30 rocznicę śmierci Wincentego Kasprowicza, pustelnika pienińskiego / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 2004, nr 144, s. 3

Historia życia i "pustelnikowania" Wł. Kasprowicza w Pieninach.

Sygn.: magazyn zbiorów

 

6.

Pienińska pustelnia w 100.lecie budowy / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 2004, nr 146 (listopad),s. 3

Artykuł w stulecie budowy pustelni pienińskiej na Górze Zamkowej w Pieninach.

Sygn.: magazyn zbiorów

 

7.

Sanktuarium św. Kingi na Górze Zamkowej w stulecie poświęcenia / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 2004, nr 145 (październik), s. 3

Artykuł w stulecie poświęcenia sanktuarium św. Kingi na Gorze Zamkowej w Pieninach.

Sygn.: magazyn zbiorów

 

 

8. Baszak, Stefania

Pieniński pustelnik z Góry Zamkowej / Stefania Baszak. - Sromowce Niżne : Stefania Baszak (mała poligrafia), 2005. - 29 s. ; 21 cm

O pustelniku Wincentym Kasprowiczu (9.01.1897 - 30.08.1974).

Nr inw.: 4847

 

9. Enochita

Zamek św. Kingi i pustelnia w Pieninach / Enochita. - Poznań, 1926. - s. 650-651 : zdj. ; 30 cm. - Ksero z: Przewodnik Katolicki, Nr 47, 12.11.1926 r.

Nr inw.: 356s

 

10. Hendel, Stanisław

Pustelnika obrona wobec sądu / Stanisław Hendel. - 2004. - s. 11 ; 30 cm. - Ksero z: Z Doliny Grajcarka, Nr 43, 2004 r.

Nr inw.: 355s

 

11. Karwowski, Krzysztof

Zamek Pieniny w Krościenku n.D. / Krzysztof Karwowski. - [2004]. - s. [7] : zdj. ; 30 cm. - Tekst ze strony internetowej: http://kroscienko.com.pl, 23.02.2004 r.

Nr inw.: 357s

 

12. Kołodziejski, Stanisław

Wincentego Kasprowicza kronika zameczku św. Kingi w Pieninach [Dokument elektroniczny] / z rękopisu autora do druku podał oraz wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kołodziejski; Pieniński Park Narodowy. - dane tekstowe (24 pliki:119 MB). - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2016. - 1 dysk optyczny (CD-R) ; 12 cm. - Płyta jest kopią cyfrową książki Wincentego Kasprowicza Kronika zameczku św. Kingi i pustelni w Pieninach.- Dane do opisu pobrane z karty tytułowej książki.

Nr inw.: 235e

 

13. Krzan, Bronisław

Z Sorbony Paryskiej do pustelni pod Pieninami / ks. Bronisław Krzan 1989 // Prace Pienińskie. - 1989, Nr 1, s. 17-21, repr.;

Artykuł o Janie Janczym, autorze napisanej po łacinie powieści "O królu Bolesławie Wygnanym z królestwa polskiego - zwiedzającym i gościu Pienin".

Jan Janczy (28.VI.1912 w Sromowcach Wyżnych - 11.VIII.1968 r. w Sromowcach Wyżnych). Fenomenalnie zdolny filolog. Po ukończeniu wydz. filologii klasycznej UJ, senat tejże uczelni wysłał go na studia doktoranckie na Sorbonę. Miał się doktoryzować w 1939 r.

Nr inw.: 358s

 

14. Oleś, Anna

Ślady życia. Wspomnienia o Wincentym Kasprowiczu, ostatnim mieszkańcu pienińskiej pustelni / Anna Oleś [et al.]; LO w Krościenku n.D.. - Krościenko n. D. : Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D., 2002. - 27 s. : ilustr. ; 21 cm. - Zawiera: Wspomnienie pustelni / A. Oleś, K. Dziedzina. Ślad radości i życia / M. Duda. Spacerkiem po Pieninach -spotkanie z duchem "Serca Pienin" / L. Majerczak. Pustelnik - wspomnienia mojego dziadka (wsparte słowami..) / M. Orzeł. - Publikowane prace są pokłosiem konkursu literackiego ogłoszonego przez bibliotekę L.O. w Krościenku n.D.

Nr inw.: 4352

 

15. Remiszewski, Ryszard M.

Pustelniczy żywot Andrzeja Stachury / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2003, Nr 13, s.43-47

Zawiera bardzo szczegółowe przypisy.

Nr inw.: 1223cz

 

16. Remiszewski, Ryszard M.

Kto zbudował pustelnię pienińską? / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8, s. 45-50

Zawiera bardzo szczegółowe przypisy.

Nr inw.: 1217cz

 

17. Remiszewski, Ryszard M.

Pierwszy Pieniński Pustelnik Andrzej Stachura / Ryszard M. Remiszewski. - Sromowce Niżne : [Ryszard M. Remiszewski], maj 2005. - [8] s. : fot. ; 21 cm. - Broszura jest uzupełnieniem informacji zawartych w książce Stefanii Baszak pt. "Pieniński Pustelnik z Góry Zamkowej".

Nr inw.: 4848

 

18. Remiszewski, Ryszard M.

Andrzej Stachura pierwszy pustelnik na Górze Zamkowej] / Ryszard M. Remiszewski. - 2004-02-02. - s. 4 : fot. ; 30 cm. - Ksero z: ZEWPRESS>COM. Polska Niezależna Gazeta Internetowa, HTTP://www.zewpres.com

Nr inw.: 372s

 

19. Remiszewski, Ryszard M.

Z życia Andrzeja Stachury - pierwszego pustelnika pienińskiego / Ryszard M. Remiszewski. - 1996. - s. 23-26 ; 21 cm. - Ksero z: Prace Pienińskie, T. 9, 1997 r.

Nr inw.: 354s

 

20. Remiszewski, Ryszard M.

Kronika zameczku świętej Kingi i Pustelnia w Pieninach - pamiętnik Wincentego Kasprowicza [Dokument elektroniczny] /zeskanował i sporządził Ryszard M. Remiszewski. - dane graficzne. - Gliwice, 2008. - 1 CD ; 12 cm. - Kopia skanu oryginalnego pamiętnika Wincentego Kasprowicza.- Wymagania programowe - Adobe photo shop

Nr inw.: 77e

 

21. Remiszewski, Ryszard M.

Jest takie miejsce mityczne w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Na szlaku. - 1994, 7-8/49-50, s. 30

O ruinach zamku pienińskiego (1257 r. - 1287 r.)

Sygn.: magazyn zbiorów

 

22. Remiszewski, Ryszard M.

Geneza Sanktuarium bł. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski, Jan Ślusarczyk // Prace Pienińskie. - 1994, Nr 6, s. 17-23

Bibliografia - 23 poz.

Nr inw.: 1215cz

 

23. Styk, Barbara

Wiersze w księdze pamiątkowej pustelni pienińskiej / Barbara Styk // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8, s.51-57

Nr inw.: 1217cz

 

24. wycinki prasowe

Pustelnik rosyjskim szpiegiem? / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski. Dodatek Podhalański. - 17 grudnia 2004 r.

Sygn.: wycpras.2004

 

25. wycinki prasowe

Patrymonium w Pieninach / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 14 czerwca 2004 r.

Patrymonium w Pieninach. O Górze Zamkowej i ruinach Zamku św. Kingi i związanych z tym miejscem wydarzeniach historycznych

Sygn.: wycpras.2004

 

26. wycinki prasowe

Andrzej Stachura - brat Władysław pustelnik na Górze Zamkowej / Ryszard M. Remiszewski // ZEWPRESS.COM – Polska Niezależna Gazeta Internetowa z dn. 2004-02-02, 4 s., 3 zdj.

Osiadł w pustelni na Górze Zamkowej 29 lipca 1904 r.(do 15 lipca 1915 r.) przy Sanktuarium św. Kingi pod opieką proboszczów krościeńskich.

Sygn.: wycpras.2004

 

27. wycinki prasowe

O patrymonium św. Kingi / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 3 czerwca 2005 r.

Patrymonium w Pieninach. O Górze Zamkowej i ruinach Zamku św. Kingi i związanych z tym miejscem wydarzeniach historycznych.

Sygn.: wycpras. 2005

 

28. wycinki prasowe

Defraudacja przy budowie Groty św. Kingi? / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 11 czerwca 2005 r.

W 1904 r. przystąpiono do budowy Groty św. Kingi na Górze Zamkowej. Prace prowadził Oddział Pieniński Towarzystwa Tatrzańskiego w Szczawnicy pod kierunkiem znanego i zasłużonego przewodnika Józefa Madei.

Sygn.: wycpras. 2005

 

29. Zachwieja, Stanisław

Ostoja ciszy i skupienia. Zamek świętej Kingi w Pieninach / Stanisław Zachwieja // Gazeta Krakowska. Na Podhalu - Magazyn Sobota; 10-11.XII.2005

Sygn.: wycpras. 2005

 

30. wycinki prasowe

Strażnik patrymonium / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 26 stycznia 2007 r.

Sygn.: wycpras.2007

 

31. Zakrzewski, Leszek

O pienińskich pustelnikach / Leszek Zakrzewski. - Nowy Sącz : Civitas Christiana, 2000. - s. 21-39 : rys., repr. ; 21 cm. - Odbitka ksero z: Almanach Sądecki R. 9. nr 2(31), 2000 r.

Nr inw.: 324s