Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Miejscowości - Grywałd

1.

Rezerwat flory plioceńskiej w Grywałdzie koło Krościenka nad Dunajcem. - Kraków, 1946 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1946, R. II, z.5/6, s.38

Krótka informacja o uznaniu terenu kopalni w Grywałdzie za zabytek.

1316cz

 

2.

Dzieje pastuszka. Obraz pasterstwa pod Lubaniem przed 40 laty /Michał Marczak. - Grywałd, Gazeta Podhala, 1938. - [27] kart

zawiera bibliografię prac dr M. Marczaka.

4619

 

3. Almanach Nowotarski

Almanach Nowotarski. Nr 15 / Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Nowy Targ : Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, 2011. - 347 s. - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2006.

zawiera artykuły: "Wąwóz Papieski na górze Wdżar"/Tomasz Maślanka oraz "Dzieje dworu w Grywałdzie"/ Krzysztof Koper, Barbara Pawlikowska.

Nr inw.: 5625

 

4. Bursa, Danuta

Dworek w Grywałdzie / Danuta Bursa. - Gdańsk : Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowego, 2003. - CD-R ; 13x14 cm. - (Wystawa z cyklu: "Historia"). - Sprawozdanie AV z otwarcia wystawy 23 listopada 2003 r.

Dar od Pani Krystyny Górskiej z domu Sitowska (wnuczka prof. Sitowskiego) . Lipiec 2005 r.

Nr inw.: 32e

 

5. Chrzanowski, Tadeusz

Sztuka Ziemi Krakowskiej / Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - 744 s. : il. ; 25,00. - Bibl. s.683-699.-Indeks nazwisk, indeks miejscowości

Informacje o Krościenku. Szczawnicy, Czorsztynie, Niedzicy, Grywałdzie, Sromowcach Niżnych.

Nr inw.: 5523

 

6. Dziewolski, Jerzy

Rys historyczny rodu Dziewolskich / Jerzy Dziewolski // Prace Pienińskie. - 2003, 13,s. 49-64 , zdj. cz.b., repr.

Nr inw.: 1222cz

 

7. Koper, Krzysztof

Krościenko - Grywałd : Wspomnienie z Pienin / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK" s.c., 2007. - 104 s. : fotogr. ; 28 cm. - ISBN 978-83-60306-16-1

Opisano Krościenko n.D., dworki i ich właścicieli, pierwszych gości, sezon letni, Pieniny i Grywałd oraz rodzinę Dziewolskich w Grywałdzie.

Nr inw.: 4946

 

8. Kutaś, Paweł

Najpiękniejsze kościoły drewniane Podhala, Orawy i Spisza = The most beautiful wooden churches in Podhale, Orava and Spiš / Paweł Kutaś, tł. Mikołaj Sekrecki. - Zakrzów : Wydawnictwo PROMO, 2016. - 91, [2] s. : il. gł. kolor ; 25 cm. - Bibl. s 93.- Tekst równol. pol.-ang.. - ISBN 978-83-60941-59-1

Opisane kościoły w Dębnie Podhalańskim, Grywałdzie, Łopusznej, Nowym Targu, Orawce i Trybszu.

Nr inw.: 5667

 

9. Leszczyński, Jarosław Tadeusz

Grywałd : Szkic krajoznawczy / Jarosław, Tadeusz Leszczyński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rewasz", wiosna 1997. - [9] s. : il. ; 21 cm. - Artykuł z Almanachu Karpackiego PŁAJ, półrocznika Towarzystwa Karpackiego. - ISBN ISSN 1230-5898

Nr inw.: 487s

 

10. Mapa Ewidencyjna

Mapa ewidencyjna gruntów, GRYWAŁD, grom. Krościenko, pow. Nowy Targ, woj. krakowskie. Ark. nr 2. - Kraków : Wojewódzkie Biuro Geodezji i UR w Krakowie, 1964 (wyk. kopii mapy ewid.). - 1 ark. : Skala 1:2880 ; 55x72 cm. - Odbitka ozalidowa

Nr inw.: 188m, 189m, 190m, 191m

 

11. Mapa Ewidencyjna

Mapa ewidencyjna gruntów, GRYWAŁD, pow. Nowy Targ, woj. krakowskie. Ark. nr 18. - Kraków : Wojewódzkie Biuro Geodezji i UR w Krakowie, 1967 (wyk. kopii mapy ewid.). - 1 ark. : Skala 1:2 000 ; 60x72 cm. - Odbitka ozalidowa

Nr inw.: 185m, 186m, 187m

 

12. Mapa Topograficzna

Mapa Topograficzna Polski. GRYWAŁD, M-34-89-D-a-4 / Główny Geodeta Kraju. - Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 1997. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 59x60 cm. - Drukowana, kolorowa. Składana. - ISBN 83-7170-310-4

Oprac. topograf. 1995 GEO-TOP. Oprac. kartogr. 1997 r. PG-PLAD w Warszawie w/g znaków umownych 1994 r.

Nr inw.: 530m

 

13. Mapa Topograficzna

Mapa topograficzna, 183.412.3, GRYWAŁD, woj. nowosądeckie. L. ewid. : 4382.3 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii. - bmw : Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych "GEOKART", 1979 oprac. topograf. wg znaków umownych1962r.. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; 58x85cm. - Odbitka ozalidowa. Opracowanie kartograficzne: 1981r.

Nr inw.: 299m, 345m

 

14. Michońska, Barbara

Rodzina Dziewolskich w Grywałdzie / Barbara Michońska // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8), s. 94-95

Nr inw.: 1217cz

 

15. Raińska, Marzanna

Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej / Marzanna Raińska. - Warszawa : cop. by Marzanna Raińska; co. Wydawnictwo Graf_ika, 2013. - 443, [6] s. : il. ; 31 cm. - ISBN 978-83-61889-70-0

W albumie zdjęcia dworu w Czorsztynie, Falsztynie, Frydmanie, Grywałdzie, Łapszach Niżnych.

Nr inw.: 5463

 

16. Sabała-Zielińska, Beata (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 13/2/2015 lato / red. nacz. Beata Sabała-Zielińska; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2015. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. "Grywałdzki dworek"/ Barbara A. Węglarz

Nr inw.: 1518cz

17. Skorupa, Andrzej

Grywałd : kościół drewniany / tekst Andrzej Skorupa, zdjęcia Rafał Monita. - Kraków : Wydawnictwa Astraia, 2010. - 56 s. : il. (gł. kol.) ; 25cm. - Bibliogr. s. 54. - ISBN 978-83-60569-27-6

Nr inw.: 5213, 5277

 

18. Tokarczyk, Renata

Przemiany środowiska przyrodniczego Grywałdu a możliwości zrównoważonego rozwoju : [licencjat]/ Renata Tokarczyk. - Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , Instytut Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska, 2015. -msk., 49 s : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny CD (zawiera mapy). - Promotor prof. dr hab. Krystyna German

Nr inw.: 688a

 

19. Wirski, Adam Piotr

Hydrogeologiczne warunki okolic Grywałdu (flisz Karpat zewnętrznych - jednostka magurska) : [praca magisterska] /Adam Piotr Wirski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2016. - msk., 96 s., 3 mapy : il. ; 30 cm. - Praca magisterska, promotor: dr hab. Włodzimierz Humnicki.- Bibl. s. 83-91- Wersja elektr. pracy na płycie CD

Głównym celem badawczym było rozpoznanie warunków hydrogeologicznych zlewni potoku Lubań. Omówiono zasilanie, krążenie i drenaż wód podziemnych oraz scharakteryzowano fizykochemiczne właściwości wód podziemnych i powierzchniowych. Wytypowano również zagrożenia dla jakości wód i stanu środowiska.

Nr inw.: 706a

 

20. wycinki prasowe

Wystawa "Dziewolscy herbu de Dziuli w Krościenku, Tylce i Grywałdzie" // Tygodnik Podhalański. - 14 lipca 2015 r. i 17 września 2015 r.

Sygn.: wycpras.2015

 

21. wycinki prasowe

Ściany tego kościoła mówią głośno, one żyją / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Cykl Wędrówki Niecodzienne .- 28 stycznia 2011 r.

dot. albumu A. Skorupy o kościółku św. Marcina w Grywałdzie

Sygn.: wycpras. 2011

 

22. Zachwieja, Stanisław (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 02/2012 / red. nacz. Stanisław Zachwieja; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2012. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu. Tekst polsko-angielski.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. artykuły: " Pasterstwo w Pieninach", "Czorsztyn uroczysko i zamczysko", "Kościół w Grywałdzie", "Haft pieniński", "Droga do serca Pienin" o drodze pienińskiej, cykl biografie - Michał Słowik-Dzwon.

Nr inw.: 1452cz

 

23. Żmidziński, Jakub

Michał Marczak: góral z Grywałdu - etnograf Pienin. Wspomnienie w 60 rocznicę śmierci / Jakub Żmidziński // Prace Pienińskie. - 2004, Nr 14 , s. 111-116 : zdj. M. Marczaka

Nr inw.: 1223cz