Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Miejscowości - Czorsztyn

1.

Pamiętnik [1817-1901] / Marceli Drohojowski (Czorsztyn). - [Poznań] : Zakł im. Ossolińskich, [1959]. - 150 s.

 

Odpis pamiętnik sporządzony w 1974 r. z kopii maszynopisu z Ossolineum.

Nr inw.: 321a

 

2.

Dwór w cieniu zamku: Marceli Drohojowski dziedzic na Czorsztynie o sobie samym w roku 1901 / oprac. Stanisław Michalczuk. - N.Sącz-Zakopane : Sądecka Ofic. Wydaw., 1988. - 59. [3] s.

Opracowanie pamiętnika Marcelego Drohojowskiego. Recenzja książki w "Wierchy" R. 57 s. 428-429. W PPN nr inw.: 993cz

Nr inw.: 2661

 

3.

Dziedzice zatopionego dworu / Krzysztof Strauchmann // Nasze Strony. -26.01.1997, s. 14-15

Rozmowa z Marią Wesołowską - wnuczką Stanisława Drohojowskiego, twórcy letniska w Czorsztynie; prawnuczką Stanisława Drohojowskiego; praprawnuczką Marcelego Drohojowskiego powstańca styczniowego oraz 3xprawnuczką Maksymiliana Drohojowskiego - 1.szego właściciela Czorsztyna.

Sygn.: magazyn zbiorów

 

4.

Ocena stopnia degradacji środowiska naturalnego w rejonie budowanego zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne [praca magisterska] / Marta Parczyńska-Romik. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1995

Nr inw.: 152a

 

5. Ciołek, Gerard

Budowa zapory wodnej w Czorsztynie / Gerard Ciołek // Ochrona Zabytków .- 1948, R.1, nr 3/4, 104-110

Nr inw.: 384s

 

6. Deptuła, Czesław

Czorsztyn czyli Wronin : studium z najstarszych dziejów osadnictwa na pograniczu polsko-węgierskim w rejonie Pienin /Czesław Deptuła ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Muzeum Zamku w Niedzicy. - Lublin : "Norbertinum", 1992. - 136, [2] s. : mapa, err. ; 21 cm. - Indeksy. - ISBN 83-85131-28-0

Nr inw.: 3111, 3112

 

7. Deptuła, Czesław

Nad rekonstrukcją dziejów regionu czorsztyńskiego w XIII i XIV wieku / Czesław Deptuła // Pieniny- Przyroda i Człowiek. - 1997, 5, 21-35

Przedstawiono historię zamku Czorsztyn, wpływ dziejów Spisza i Nowosądecczyzny, kolonizację Pienin, stosunki społeczno-polityczne w średniowieczu, granicę państwową na Dunajcu, szlak handlowo-dyplomatyczny nad Dunajcem oraz działalność klarysek i księżnej Kingi.

Nr inw.: 1108cz, 1109cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

8. Drohojowska, Anna

Stanisław Bryniarski / Anna Drohojowska // Z dziejów Pienin. - 1989, Wiosna. - Wspomnienie Anny Drohojowskiej o St. Bryniarskim (Ur. w Czorsztynie w latach 80.XIX w. zm. w 1944 r., były kowal u Drohojowskich, potem przewodnik po ruinach zamku w Czorsztynie)

Sygn. magazyn zbiorów, pudło OKTG

 

9. Gałwiaczek, Tomasz

Pamiętnik" Marcelego Drohojowskiego. Przyczynek do dziejów Czorsztyna w XIX w./ T. Gałwiaczek // Prace Pienińskie 2016 t. 26, 200-211

Nr inw.: 1579cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

10. Gustawicz, Bronisław

Wycieczka w Czorsztyńskie / skreślił Bronisław Gustawicz. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 271, [1] s. ; 18 cm. - Przedr. fotooffs., oryg. : Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego, 1881

Nr inw.: 2701, 2993, 5473

 

11. Ilustrowany Kurier

Ilustrowany Kurier Polski. Nr 12, Rok 1. Kraków, dnia 28. lipca 1940. / Wydawnictwo "Ilustrowany Kurier Polski".- Kraków: Wyd. "Ilustrowany Kurier Polski", 1940. - [16] s. : zdj. cz.b., i kolor. ; 30x25 cm. 

Czasopismo z okresu okupacji. Fotoreportaże z Czorsztyna, ze Spływu Dunajcem. Bryniarski przewodnik.

Nr inw.: 297a

 

12. Koper, Krzysztof

W dolinie Dunajca : obrazki z przeszłości / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK", 2012. - 102 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm. - Bibliogr. s. 99. Indeks.. - ISBN 978-83-60306-81-9 ("MK")

Nr inw.: 5364

 

13. Kurek, J.

Nad Czorsztynem się błyska : o Kostce Napierskim opowieść prawdziwa / J. Kurek. - Warszawa : PIW, 1953. - 197 s. ; 21 cm

Nr inw.: 2613

 

14. Lankau, Jan

Czy Czorsztyn zostanie zatopiony? / Jan Lankau. - w: "Światowid" z 27.07.1935 r., lipiec 1935. - ss. [2] : zdj. cz.b. ; 30 cm. - Kserokopia

Przedwojenny artykuł o przyszłej zaporze wodnej, o ruinach zamku i o Stanisławie Bryniarskim (1865-1944?) ostatnim "kasztelanie" ruin.

Nr inw.: 376s

 

15. Michalczuk, Stanisław Kostka

Czorsztyn był i jest / Stanisław Kostka Michalczuk. - Nowy Targ : Wyd. AKADE, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. - 136 s. : zdj. cz.b., zdj. kolor. ; 21 cm. - Przypisy. - ISBN 83-7287-018-7

Nr inw.: 4498

 

16. Michalczuk, Stanisław Kostka

Zamek Czorsztyn – pomnik historii Polski / Stanisław K. Michalczuk // Pieniny Przyroda i Człowiek .- 2003, 8: 89-105.

Przedstawiono historię badań i renowacji, historię zamku, przegląd literatury i sztuki.

Nr inw.: 1204cz, 1205cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

17. Miczyński, Janusz

Próba oceny zmiany klimatu lokalnego w wyniku oddziaływania zbiornika wodnego na przykładzie występowania mgieł w Czorsztynie / Janusz Miczyński [et al.] // Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, s. 123-129

Nr inw.: 5152, 5153, 5154

 

18. Niewalda, Waldemar

Historia i stan dzisiejszy zamku w Czorsztynie / W. Niewalda, H. Rojkowska // Pieniny Przyroda i Człowiek . - 2003, 8, 107-110.

Opisano fazy budowy zamku, zniszczenia oraz częściową odbudowę zamku.

Nr inw.: 1204cz, 1205 cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

19. Romeyko-Hurko, Kaj

Zatopione krajobrazy [Dokument elektroniczny] : doliny Dunajca w rejonie Czorsztyna / Kaj Romeyko-Hurko. - Dane(prezentacja pdf, 1 plik : 127 MB). - Kraków : Kaj Romeyko-Hurko, 2009-2011. - 1 dysk optyczny (CD-R) ; 12 cm

Nr inw.: 121e

 

20. Romeyko-Hurko, Kaj

Skany zdjęć z Pienin [Dokument elektroniczny] / Kaj Romeyko-Hurko. - pliki cyfrowe (jpg). - [Kraków] : Kaj Romeyko-Hurko. - 1 dysk optyczny (DVD-R) ; 12 cm. - skany zdjęć cz-b, 35 mm, konwersja

Zamek w Niedzicy, budowa zapory pod zamkiem. Zabudowania wiejskie wsi Czorsztyn i Stare Maniowy, pola uprawne, drogi. Protest przeciwko budowie tamy.

Nr inw.: 210e

 

21. Stęczyński, Maciej

Okolice Galicji (opis Czorsztyna i Krościenka) / Maciej Stęczyński. - Lwów ; Kraków : Nakł. Kajetana Jabłońskiego, 1847 . - s. 44-45, 87-92 : rys. ; 31 cm. 

W publikacji rysunki z natury ruin zamku w Czorsztynie oraz Krościenka n/D. Tekst legendy "Pogoń Tatarów" spisana przez Adama Gorczyńskiego.

Nr inw.: 161s

 

22. Stępień, Piotr

Zamek Czorsztyn. Zabytkowa ruina w parku narodowym / Piotr Stępień // Ochrona Zabytków .- 2005, 1, 5-28

Omówiono początki zamku, przemiany architektoniczne warowni, dewastację i destrukcję zamku, pierwsze prace badawcze i zabezpieczające, koncepcję konserwatorską zabezpieczenia ruin, projekt realizacyjny, problemy technologiczne i stan zaawansowania prac, użytkowanie ruin i wpływ na otoczenie.

Nr inw.: 385s

 

23. Tokarczyk, Leszek

Świat po przesiedleniu : Adaptacja górali pienińskich do nowej zabudowy i warunków gospodarki rynkowej / Leszek Tokarczyk // Prace Pienińskie. - 2005, 15, s. 33-56

Opracowanie wyników ankiety, przeprowadzonej w 1998, a dot. zmiany miejsca zamieszkania po przesiedleniu do miejscowości Nowe Maniowy. Bibl. 29 poz.

Nr inw.: 1224cz