Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Literatura. Legendy. Językoznawstwo. Gwara

1. Baszak, Stefania

Gawędy Pienińskie. Godki sromowskie / Stefania Baszak. - Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2006. - 142, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 836056901-0

Nr inw.: 4846

 

2. Batko, Jan

Słownik toponimii pienińskich / Jan Batko. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, 1990. - 51, [2] s., [3] karty mapy składane ; 21 cm. - Literatura s. 50

Nr inw.: 3301, 4644

 

3. Bednarski, Tadeusz

Spotkania w dawnej i niedawnej Szczawnicy / Tadeusz Z. Bednarski. - Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2012. - 223 s. : il. ; 20 cm. - Indeks nazwisk. Bibl. 217-220. - ISBN 978-83-60569-50-4

Nr inw.: 5423

 

4. Bednarski, Tadeusz Z.

Lirycznych spotkań ze Szczawnicą i Pieninami część wtóra / Tadeusz Z. Bednarski. - Kraków : Oficyna Podhalańska "Secesja", 1997 r.

Nr inw.: 3925

 

5. Borucki, Tomasz

Krytyczna analiza itinerium Wincentego Pola 1833-1860 / Tomasz Borucki. - Kraków, 2009 // Wierchy. - 2009, rocznik 73, 29-70

Na s. 55-57 i s. 61 informacja o spływie Dunajcem i odniesienie się do artykułu J. Żmidzińskiego "Labirynt Pienin. Przełomem Dunajca w polskiej literaturze XIX wieku z "Wierchów" nr 72.

Nr inw.: 1370cz

 

6. Borucki, Tomasz

Fenomen powstania pienińskiego przełomu Dunajca w folklorze słownym, literaturze pięknej i XIX-wiecznych poglądach naukowych / Tomasz Borucki //W: Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2016, 14, 69-78

Nr inw.: 1223cz oraz na www.pieninypn.pl(zakładka: wydawnictwa)

 

7. Czepiel, Stanisław

Opowieści z gór / Stanisław Franciszek Czepiel. - Krościenko n.D. : Zakład Poligraficzny "MK" s.c., 2016. - 128 s ; 21 cm

Nr inw.: 5687

 

8. Dziedzina Wiwer, Andrzej

Wyłónacka : słownik gwary szczawnickiej / Andrzej Dziedzina Wiwer. - Kraków : Wydawnictwo Astraia, 2013. - 247 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-60569-58-0

Nr inw.: 5477

 

9. Fitak, Franciszek

Gwara podhalańska, orawska i spiska : słownictwo wybrane / Franciszek Fitak. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, 2007. - 230, [1] s. ; 21 cm. - (Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach ; 74). - ISBN 978-83-925974-0-7

Nr inw.: 5427

 

10. Gimnazjum w Łapszach Niżnych

Słownik spiskich wyrazów gwarowych / praca zbiorowa pod red. Moniki Mileniak i Edyty Widy; Gimnazjum w Łapszach Niżnych. - Łapsze Niżne : Gimnazjum w Łapszach Niżnych, 2005. - 66 s. : il. ; 30x22 cm. - Opracowanie wykonane przez zespół uczniów Gimnazjum w Łapszach N. w ramach programu "Równać szanse 2005" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Nr inw.: 5215

 

11. Goszczyński, Seweryn

Dziennik podróży do Tatrów / Seweryn Goszczyński; opracował Stanisław Sierotwiński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Wrocław, 2005. - 294, [2] s. ; 20 cm. - (Skarby Biblioteki Narodowej - Ossolineum Deagostini). - Wstęp opracowany przez Stanisława Sierotwińskiego s. V-CIII. - ISBN 83-04-04762-4

Nr inw.: 4782

 

12. Grabowska, Jadwiga

Czułość serca [o twórczości Krystyny Aleksander] / Jadwiga Grabowska // Prace Pienińskie. - 2002, Nr 12, s. 115-118.

Nr inw.: 1221cz

 

14. Jarocka-Bieniek, Jolanta

Jana Wiktora droga do Szczawnicy / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 1993 r., nr 12 i nr 13

(Jan Wiktor 1.XI.1890 - 17.II.1967). Artykuł z okazji 26 rocznicy śmierci Jana Wiktora (17 lutego 1967 r.)

Sygn.: magazyn zbiorów

 

15. Kolbuszowski, Jacek

Góry jako źródło inspiracji artystycznej / Jacek Kolbuszewski. - Warszawa; Kraków : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1984. - 23 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Turysty Górskiego ; t.5). - ISBN 83-7005-013-1

Zawiera bibliografię przedmiotu

Nr inw.: 4918

 

16. Kolbuszewski, Jacek

Pieniny góry romantyczne / Jacek Kolbuszewski. - Wrocław, 1989. - s. 47-77 ; 21 cm. - Ksero z: Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Z. 10, 1989 r.

Nr inw.: 360s

 

17. Kolbuszewski, Jacek

Pieniny w kulturze polskiej. Zarys problematyki / Jacek Kolbuszewski. - Wrocławskie Towarzystwo Naukowe , 2009. - 28 s. ; 30 cm. - Artykuł z: Litteraria XXXVII (2009) s. [95]-122.

Nr inw.: 551s

 

18. Kolbuszewski, Jacek [red.]

Góry - literatura - kultura : T. 1 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. - 130, [2] s., [8] kart ilustr. : rys. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1802). - Zbiór artykułów. - Indeks nazwisk [autorów artykułów]. - ISBN 83-229-1411-3

Nr inw.: 3568

 

19. Korzeniowski, Józef

Karpaccy górale ; opracowała Janina Garbaczowska / Józef Korzeniowski. - wyd. 2. - Kraków : Wydaw. M. Kot, 1950. - 79, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy Nr 30). - Nota wydawcy. - Bibliogr.

Nr inw.: 3571

 

20. Kowalik, Anita

O próbach graficznego zapisu gwary szczawnickiej / Anita Kowalik // Prace Pienińskie. - 2012, 22, s. 241-250

Nr inw.: 1445cz

 

21. Krygowski, Władysław

Góry mojego życia / Władysław Krygowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. - 181, [2] s. : fot. 8 kart ; 19 cm. - (Seria Tatrzańska). - ISBN 83-08-01851-3

Nr inw.: 4725

 

22. Kuleczka, Pola

Jak dzieciom Pieniny pokazywano / Pola Kuleczka // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8, s. 17-28

Zawiera bardzo szczegółowe przypisy (31)

Nr inw.: 1216cz

 

23. Lubieniecki, Zbigniew

Dziecko patriotyczne : [wspomnienia] / Zbigniew Lubieniecki. - Warszawa : Fundacja Ośrodka KARTA, 2013. - 76 s. : il. (zdjęcia cz.-b.) ; 23 cm. - Artykuł z 76 zeszytu kwartalnika historycznego "Karta" zatytułowanego "Listy z Katynia". Wspomnienia Lubienieckiego obejmują lata 1935-1940.. -  ISNN 0867-3764

Wspomnienia syna hrabiego Lubienieckiego. Lata 1935- sierpień 1939 spędził w Pieninach.

Nr inw.: 5512

 

24. Małecki, Mieczysław

Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy językowe) / Mieczysław Małecki. - Kraków-Warszawa... : Gebethner i Wolff, 1938. - 107 s. ; 18 cm + Mapka południowego zasięgu polszczyzny

Nr inw.: 4765

 

25. Miśkowiec, Anna

Echo gór. Szczawnickie wiersze Marii Konopnickiej / Anna Miśkowiec // Prace Pienińskie. - 2006, Tom 16, s. 35-46

Nr inw.: 1225cz

 

26. Miśkowiec, Anna

"Skały wyrwane z paszczęki czasu". O różnych obrazach zamku czorsztyńskiego w literaturze polskiej XIX wieku / Anna Miśkowiec // Wierchy . - 2005, 70, s.19-38

Nr inw.: 1367cz

 

27. Miśkowiec, Anna

W cieniu Tatr. O spotkaniach romantyków z Pieninami / Anna Miśkowiec // Prace Pienińskie. - 2005, Tom 15, s. 69-88

Nr inw.: 1224cz

 

28. Myczkowski, Zbigniew

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony zasobów kulturowych. II , Faza I i II - część druga. Dziedzictwo kulturotwórczej roli Pienin oraz zestawienie materiałów źródłowych / oprac. zespół w składzie: Zb. Myczkowski, M. Łuczyńska-Bruzda, J. Bogdanowski, O. Dyba, St. Kołodziejski ,R. Marcinek, A. Siwek, F. Zacny. - Kraków-Krościenko n.D., 1998. - msk., 454 s. : il.

Zawiera katalog twórców ich dzieł związanych z Pieninami, przykłady źródeł archiwalnych do dziejów Pienin, inwentaryzację architektoniczną obiektów położonych w granicach PPN.

Nr inw.: 647a

29. Niemiec, Andrzej

Gorzkie jagody, opowiadania / Andrzej Niemiec. - Kraków : Wydawnictwo Miniatura, Andrzej Niemiec, 2006. - 211, [2] s. ; 15 cm. - ISBN 83-7081-679-7

Nr inw.: 4859

 

30. Sabała-Zielińska, Beata (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 13/2/2015 lato / red. nacz. Beata Sabała-Zielińska; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2015. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. artykuły: "Przełom Dunajca w literaturze" J. Cząstka-Kłapyta, "Kościół w Sromowcach Wyżnych" J. Daranowska-Łukaszewska, "Grywałdzki dworek" Barbara A. Węglarz, artykuły o kajakarstwie w Pieninach.

Nr inw.: 1518cz

 

31. Salamon, Józefa

Sienkiewicz w Pieninach. Pieniny. Wybór myśli i poezji / Józefa Salamon. - Tuchów : Salamon Józefa, [2004]. - 271 s. : zdj. kolor. ; 21 cm. - Bibliografia s. 268-269. - ISBN 83-86744-39-1

Nr inw.: 4811

 

32. Stachurski, Paulin

Wycieczka do Pionin / Paulin Stachurski (właść. Paulin Święcicki). - Lwów : Gubrynowicz i Schmidt, 1869. - 118, [2] s. ; 30 cm. - Kopia kserograficzna z Bibl. Jagiellońskiej, sygn.: 30117 I

Częściowo zbeletryzowany opis wycieczki w Pieniny. Sprostowanie napisane prze M. Drohojowskiego patrz poz. 333a

Nr inw.: 4774, 422a

 

33. Styk, Barbara

Wiersze w księdze pamiątkowej pustelni pienińskiej / Barbara Styk // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8, s.51-57

Nr inw.: 1217cz

 

34. Styk, Barbara

O twórczości Heleny Wolskiej / Barbara Styk // Prace Pienińskie. - 1993, Nr 5, s. 58-63, zdj.

Ludowa poetka z Krościenka n. D.

Nr inw.: 1214cz

 

35. Święcicka, Gabriela

Pienińskie wiersze Tadeusza z. Bednarskiego / Gabriela Święcicka // Wierchy. - 1998, 63, s. 326-329

Omówienie dwóch tomików poezji T. Bednarskiego: "Liryczne spotkania ze Szczawnicą i Pieninami" oraz "Liryczne spotkania ze Szczawnicą i Pieninami część wtóra".

Nr inw.: 1126cz

 

36. Tokarzówna, Krystyna

Przydomki górali szczawnickich / Krystyna Tokarzówna. - 1954. - s. 2-9 ; 21 cm. - Ksero z: "Lud", T. 41, 1954 r.

Nr inw.: 359s

 

37. Wiktor, Jan

Pieniny i ziemia sądecka / Jan Wiktor. - Kraków : Wyd. Literackie, 1956. - 536 s. : zdj. ; 22 cm. - Wykaz osób i miejscowości

Nr inw.: 588

 

38. wycinki prasowe

Turowy róg i 300 wierszy / Aneta Dusik // Tygodnik Podhalański on-line. - 14 maja 2015 r.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rafał Monita (wyd. Astraia), zabezpieczył ok. 300 wierszy i dwie powieści Michała Słowika-Dzwona.

sygn.: wycpras.2015

 

39. wycinki prasowe

Jubileusz Andrzeja Dziedziny-Wiwra / (TEZ) [Teresa Zielińska] // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 18 marca 2005 r.

10.lecie twórczości "poetycko-gwarowej".

sygn.: wycpras.2005

 

40. wycinki prasowe

Nie było już kołysek, krosien, dwojaków... Stale mnie proszą, żebym napisała następną książkę - mówi Stefania Baszak ze Sromowiec Niżnych / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 29 lipca 2005 r.

Wywiad z panią Stefanią Baszak , która zajmuje się "pisaniem książek o świecie, który już nie istnieje"...

sygn.: wycpras.2005

 

41. wycinki prasowe

Żelazna szuflada Słowika / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. [Wędrówki Niecodzienne]. -6 października 2006 r.

O twórczości poetyckiej Stanisława Słowika zwanym "Sławkiem". O przynależności do Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie i o inspiracji poezją Jana Salamona.

sygn.: wycpras.2006

 

42. wycinki prasowe

Góry w wydaniu Andrzeja Matuszczyka / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 5 stycznia 2007 r.

Sześcioksiąg A. Matuszczyka pod wspólnym tytułem: "Ukochane Góry". Książka napisana w latach 2004-2006. Prawie historia turystki Podhala, Pienin, Gorców, Orawy, Spisza.

sygn.: wycpras.2007

 

43. wycinki prasowe

Inspirujący los człowieka. Jerzy Stadnicki w krościeńskim GCK / Teresa Zielińska (TEZ) // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 17 styczeń 2005 r.

Poeta, który mieszka w Małych Pieninach. Przybył ze Śląska. Ostatni tomik: "Drugi zbiór wierszy" 2005 r. Autorski wieczór (12.01.2007 r.) w GCK w Krościenku n.D.

sygn.: wycpras.2005

 

44. wycinki prasowe

Szczawnica pełna gości. Widziana oczami Tadeusza Z. Bednarskiego / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 30 marca 2007 r.

O 50.letniej twórczości publicystycznej i literackiej Tadeusza Z. Bednarskiego i jego związkach ze Szczawnicą.

sygn.: wycpras.2005

 

45. wycinki prasowe

Górom poświęcona bibliografia Tadeusza Z. Bednarskiego / (KRI) // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 5 października 2007 r.

Privat-druk: "Tadeusza Z. Bednarskiego publicystyczna twórczość górom poświęcona". Zestawienie bibliograficzne publicystycznych tekstów drukowowanych w czasop. w latach 1961-2006 - 357 pozycji. Wyd. Kraków 2007; s.23+9

sygn.: wycpras.2007

46. wycinki prasowe

Jan Wiktor - piewca Pienin / Teresa Zielińska (TEZ) // Dziennik Polski. [Notes turystyczny. Wędrówki śladami pisarzy na Podhalu].- 30 lipca 2005 r.

sygn.: wycpras.2005

 

47. wycinki prasowe

Egzystencjalne rozmyślania w Jaworkach / Jerzy Tawłowicz // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Podhalańscy literaci: Jerzy Stadnicki. - 13 października 2005 r.

Poeta, który mieszka w Małych Pieninach. Przybył ze Śląska. Ostatni tomik: "Drugi zbiór wierszy" 2005 r.

sygn.: wycpras.2005

 

48. wycinki prasowe

Spod Trzech Koron. Podhalańscy literaci: Andrzej Dziedzina-Wiwer / Jerzy Tawłowicz // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Podhalańscy literaci: Andrzej Dziedzian-Wiwer. - 20 października 2005 r.

Ur. w 1945 r. w Szczawnicy. Ukończył Technikum Budowlane w Wrocławiu (1964). Drukuje w lokalnej prasie, laureat wielu nagród. Od 1995 r. członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 1997 r. wydał autorski zbiorek wierszy "Dróga Krzyzowo".

sygn.: wycpras.2005

 

49. wycinki prasowe

Najnowsze książki Michała Jagiełły, czyli... Niech żyją mądre pogranicza! / Anna Szopińska [ASZ] // Dziennik Polski. Dodatek Podhalański. - czwartek, 6 kwietnia 2006 r.

Sprawozdanie z promocji 2 nowych książek Jagiełły: "Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim" wyd. przez Bibl. Narodową i Podhalańską Państw. Wyższą Szkołę Zaw. Druga pozycja to: "Zbójnicka sonata - rzecz o zbójnictwie tatrzańskim.

sygn.: wycpras.2006

 

50. wycinki prasowe

Wiwer z Wyźniego Końca / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 22 lipca 2006 r.

Etnograf, przewodnik beskidzki, goprowiec. Poeta "gwarowiec". Autor drukowanych tomików: "Dróga Krzyzowo (1997), "Cyś Ty?" (2006) w "drodze" "Malówone kwiotki".

sygn.: wycpras.2006

 

51. Zagórski, Jerzy

Bajka pienińska / Jerzy Zagórski. - Kraków : Wyd. Literackie, 1961. - 90 s. : rys. ; 21 cm. - Poemat wierszem o najeździe Tatarów

Nr inw.: 3366, 4707

 

52. Żmidziński, Jakub

Epoka bohaterska Pienin : Michał Słowik-Dzwon i jego "Epopeja" / Jakub Żmidziński. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, 2009. - 21,[1] s. : il. ; 22 cm. - Nadbitka z "Prac Pienińskich", 2008, t.18, s. 67-87.. - ISBN 978-83-925974-2

Artykuł wydany po raz drugi, uzupełniony o przypisy, które pominięto w "Pracach Pienińskich" nr 8

Nr inw.: 443s

 

53. Żmidziński, Jakub

W stronę etnograficznej monografii : Wokół Ilustrowanego Przewodnika po Pieninach i Szczawnicy Alhy, Marczaka, Wiktora/ Jakub Żmidziński // Prace Pienińskie. - 2006, Nr 16 , 49-62

Opis cennego i "przedziwnego" przewodnika. Bogate przypisy.

Nr inw.: 1225cz

 

54. Żmidziński, Jakub

Przewodniki do Szczawnic i Pienin - 180 lat tradycji / Jakub Żmidziński// Prace Pienińskie. - 2009, Nr 19, s.65-84

Opis cennego i "przedziwnego" przewodnika. Bogate przypisy

Nr inw.: 1228cz

 

55. Żmidziński, Jakub

Pieniny w literaturze polskiej / Jakub Żmidziński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. - 356 s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia s. 333-345.-Indeksy. - ISBN 978-83-7177-631-1

Dogłębne studia nad literackim obrazem Pienin, których podstawą była rozprawa doktorska pod tym samym tytułem.

Nr inw.: 5214

 

56. Żmidziński, Jakub

Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny nowej religii / Jakub Żmidziński. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010. - 17 s. ; 30 cm. - Artykuł z: Napis: czasopismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej (seria XVI). - ISSN 1507-4153

Nr inw.: 586s

 

57. Żmidziński, Jakub

Pioniny skały nad Krościenkiem : niepublikowane sonety pienińskie z XIX w. / Jakub Żmidziński // Prace Pienińskie. - 2015, 25, s. 345-355

Omówienie 3 sonetów i wierszowanego fragmentu większej całości, zatytułowanej "Obrazy nad Dunajcem" Autor nieznany, utwory powstały w 2 poł. XIX w.

Nr inw.: 1516cz

 

58. Żmidziński, Jakub

Literackie szlaki Pienin. Przewodnik / Jakub Żmidziński //W: Pieniny-Przyroda i Człowiek. 9 / red. Kazimierz Zarzycki. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2006,9, 187-218

literackie wątki o drogach dojazdowych do Pienin, o Kunegundzie, Czorsztynie i Czerwonym Klasztorze i zbójnikach; opisanie górali pienińskich i ich kultury, piękna Pienin i Dunajca.

Nr inw.: 11206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

59. Żmidziński, Jakub

Z archeologii przewodników szczawnickich. Śledztwo w sprawie pewnego błędu / Jakub Żmidziński // Prace Pienińskie. - 2005, Nr 15, s. 209-212

Kiedy napisano pierwszy przewodnik szczawnicki? W 1828 r. anonimowy tekst o Szczawnicy i jej wodach zamieszczony w "Dzienniku Wileńskim" ("Dziennik Wileński. Umiejętności i Sztuki" t. III. 1828, s. 273. "Opisanie wód mineralnych szczawnickich, w Karpatach, z rozbiorem chemicznym".)

Nr inw.: 1224cz

 

60. Żmidziński, Jakub

Labirynt Pienin. Przełom Dunajca w polskiej literaturze XIX wieku / Jakub Żmidziński // Wierchy. - 2008, 72, 21-52

Przełom Dunajca inspiracją dla poetów i pisarzy XIX w.

Nr inw.: 1369cz

 

61. Żmidziński, Jakub

O tym jak Korona rozpadła się na troje / Jakub Żmidziński// Prace Pienińskie. - 2007, 17, 99-115. - Bibl. s.113-115

Nr inw.: 1226cz

 

62. Żmidziński, Jakub

O tym jak korona rozpadła się na troje / Żmidziński Jakub. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007. - s. 33-37 ; 22 cm. - Nadbitka z "Litteraria" t. 36

Historia nazwy Trzy Korony.

Nr inw.: 423s

 

 

 

Legendy z Pienin

 

 

1. Baszak, Stefania

Legenda o powstaniu Sromowiec i Trzech Koron / Stefania Baszak. - Sromowce Niżne : Stefania Baszak, 2003. - msk., 22 s. ; 30 cm

Nr inw.: 275a

 

2. Borucki, Tomasz

Fenomen powstania pienińskiego przełomu Dunajca w folklorze słownym, literaturze pięknej i XIX. wiecznych poglądach naukowych / Tomasz Borucki //W: Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2016, 14, 69-78

Nr inw.: 1583cz, 1584cz

 

3. Deptuła, Czesław

Geneza zamku czorsztyńskiego i jego roli w regionie Pienin - legendy, domysły i fakty / Czesław Deptuła // Prace Pienińskie. - 1995, Nr 7, s.4-16

Zawiera bardzo szczegółowe przypisy (22).

Nr inw.: 1216cz

 

4. Janicka-Krzywda, Urszula

Pienińskie legendy o błogosławionej Kunegundzie / Urszula Janicka-Krzywda // Prace Pienińskie. - 1997, Nr 9, s. 5-15

Nr inw.: 1218cz

 

5. Janicka-Krzywda, Urszula

Legendy o świętej Kindze / Urszula Janicka-Krzywda ; [rys. M. Jurasz, W. Kowalczyk, fot. P.Krzywda [et al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Wyd. FORMA, 1999. - 81, [3] : rys., zdj. ; 21 cm. - (Legendy). - ISBN 83-87481-12-2

Nr inw.: 4401

 

6. Janicka-Krzywda, Urszula

Legendy Pienin / Urszula Janicka-Krzywda ; [rys. Jan Bieda]. - [Wyd. 2 poszerz.]. - Kraków : "Forma", 1997. - 92, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Legendy). - ISBN 83-902965-8-6

Opracowano literacko 13 legend zebranych przez autorkę w latach 1975-1985; gwara została ograniczona do niektórych dialogów; wszystkie legendy zostały zarejestrowane przez XIX-wiecznych krajoznawców; zamieszczono słowniczek oraz obszerne przypisy do legend.

Nr inw.: 4400

 

7. Janicka-Krzywda, Urszula

Opowieści halnego wiatru. Legendy spod Tatr i Beskidów / Urszula Janicka-Krzywda ; [rys. Jan Bieda]. - Kraków : "Forma", 1997. - 208 s. : il. ; 21 cm. - (Legendy). - ISBN 83-902965-8-6

Zawiera legendy z Pienin o św. Kindze, o Skoku Janosika, Niedzicy i Czorsztynie.

Nr inw.: 4815

 

8. Królikiewicz, Grażyna

Legendy Pienińskie / opracowanie Grażyna Królikiewicz i Zygmunt Kruczek. - Kraków : Stud. Koło Przewod. Górskich Rada Okręg. ZSP i Oddz. Międzyuczelniany PTTK, 1971. - 72 s. ; 21 cm

Nr inw.: 2615

 

9. Królikiewicz, Grażyna

Szlakami legend pienińskich : przewodnik turystyczny / Grażyna Królikiewicz, Zygmunt Kruczek. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1982. - 70, [1] s. : mapy; 20 cm. - Bibliogr. s. 67-68. - ISBN 83-00-00493-9

Zamieszczono 10 tras turystycznych z tekstami legend z określonego kulturowo i historycznie obszaru.

Nr inw.: 3435, 4708

 

10. Sobiesiak, Renata

Legendy Pienin i ich związek z turystyką : [licencjat] / Renata Sobiesiak. - Warszawa : Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW, 2008. - msk., 93 s. : il. + 1 CD. - Bibliografia s. 90-91.

Podano ogólną charakterystykę Pienin; opisano środowisko społeczne, działalność człowieka w Pieninach, etnografię, walory antropogeniczne; zamieszczono legendy o: wianie Świętej Kingi i zameczku pienińskim, mnichach z Czerwonego Klasztoru, skarbach w Pieninach, powstaniu Pienin i przełomu Dunajca,duchach i zbójnikach, zamku niedzickim; omówiono związek legend pienińskich z turystyką regionu oraz wpływ legend na rozwój turystki w Pieninach.

Nr inw.: 388a (druk), nr inw. 68e (wersja elektr.)

 

11. Stęczyński, Maciej

Okolice Galicji (opis Czorsztyna i Krościenka) / Maciej Stęczyński. - Lwów ; Kraków : Nakł. Kajetana Jabłońskiego, 1847 . - s. 44-45, 87-92 : rys. ; 31 cm. - Odbitka kserograficzna

W publikacji rysunki z natury ruin zamku w Czorsztynie oraz Krościenka n/D. oraz tekst legendy "Pogoń Tatarów" spisana przez Adama Gorczyńskiego.

Nr inw.: 161s

 

12. Śliziński, Jerzy (zebr. i oprac.)

Podania z południowej nowotarszczyzny / zebrał i opracował Jerzy Śliziński. - Zakopane : Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego, 1987. - 113, [7] s., [10] kart tabl. z ilustracjami ; 24 cm. - (Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Vol. 14). - Przypisy s. 101-104, słowniczek wyrazów gwarowych s. 105-109

Nr inw.: 3574

 

123. Wiktor, Jan

Niektóre myśli i legendy z Pienin / Alha [A. Hammerschlag]; opis wstępny Stacha Szarugi [Jana Wiktora], mapa i widoczki Alhy. - Warszawa : Nakład własny [Alha], 1922. - 31 s. : zdj. cz.b. ; 22 cm

Nr inw.: 3241

 

14. Zagórski, Jerzy

Bajka pienińska / Jerzy Zagórski. - Kraków : Wyd. Literackie, 1961. - 90 s. : rys. ; 21 cm. - Poemat wierszem o najeździe Tatarów

Nr inw.: 3366, 4707