Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kinga (św.) - biografia, legendy, patrymonium

1.

Zameczek Świętej Kingi w Pieninach / F.W. [Feliks Wiśniewski]. - Kielce : Antykwariat Górski "Filar", 1999

Reprint. Oryginał wydany Nakładem Komitetu budowy kaplicy św. Kunegundy w Pieninach. Krosno, 1896; czcionkami Drukarni Lenika.

Nr inw.: 4090

 

2. Enochita

Zamek św. Kingi i pustelnia w Pieninach / Enochita. - Poznań, 1926. - s. 650-651 : zdj. ; 30 cm. - Nadbitka z: Przewodnik Katolicki, Nr 47, 12.11.1926 r.

Nr inw.: 356s

 

3. Janicka-Krzywda, Urszula

Legendy o świętej Kindze / Urszula Janicka-Krzywda ; [rys. M. Jurasz, W. Kowalczyk, fot. P. Krzywda i in.] - Wyd. 2. - Kraków : Wyd. FORMA, 1999. - 81,[3] : rys., zdj. ; 21 cm. - (Legendy).- ISBN 83-87481-12-2

Nr inw.: 4401

 

4. Janicka-Krzywda, Urszula

Pienińskie legendy o błogosławionej Kunegundzie / Urszula Janicka-Krzywda // Prace Pienińskie. - 1997, Nr 9, 15

nr inw.; 1218cz

 

5. Jarocka-Bieniek, Jolanta

Sanktuarium św. Kingi na Górze Zamkowej w stulecie poświęcenia / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 2004 r., nr 145, s. 3

Artykuł w stulecie poświęcenia sanktuarium św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach.

Sygn.: magazyn zbiorów, pudło "Z doliny Grajcarka"

 

6. Karwowski, Krzysztof

Zamek Pieniny - refugium księżnej Kingi / Krzysztof Karwowski. - Nowy Targ, 2006 // Almanach nowotarski. - 2006, 10,100-112

Nr inw.: 4827

 

7. Kołodziejski, Stanisław

Wincentego Kasprowicza kronika zameczku św. Kingi w Pieninach [Dokument elektroniczny] / z rękopisu autora do druku podał oraz wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kołodziejski; Pieniński Park Narodowy. - dane tekstowe (24 pliki:119 MB). - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2016. - 1 dysk optyczny (CD-R) ; 12 cm. - Płyta jest kopią cyfrową książki Wincentego Kasprowicza Kronika zameczku św. Kingi i pustelni w Pieninach.- Dane do opisu pobrane z karty tytułowej książki.

Nr inw.: 235e

 

8. Kowalska, Barbara

Święta Kinga, rzeczywistość i legenda : studium źródłoznawcze / Barbara Kowalska. - Wyd. 1. - Kraków : "Avalon", 2008. - 409 p. ; 22 cm. - Includes bibliographical references (p. 375-[397]). - ISBN 9788360448403

Nr inw.: 5488

 

9. Krzan, Bronisław

Odpust ku czci Bł. Kingi - pierwszej turystki pienińskiej - w grocie pod Trzema Koronami 24 lipca 1988 r. / ks. Bronisław Krzan // Z dziejów Pienin. - 1989, Lato

Sygn.: magazyn zbiorów, pudło OKTG

 

10. Majerczak, Marek

Figura św. Kingi na Górze Zamkowej odnowiona / Marek Majerczak // Prace Pienińskie. - 2000, Nr 11, s. 137

Odnowienie (lipiec 1999 r.) figury św. Kingi (pomalowanie i uzupełnienie ubytków) przez plastyczki Ewę i Jadwigę Majerczak (ASP w Poznaniu).

Nr inw.: 1220cz

 

11. Mróz, Franciszek

Turystyka religijna w polskich parkach narodowych / Franciszek Mróz //W: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : OPN, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. - zdj.

"Kaplica św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach" - opis kapliczki s. 171-185.

Nr inw.: 4445

 

12. Msza

Msza Święta i kanonizacja Błogosławionej Kingi sprawowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Stary Sącz 16 czerwca 1999 r. godzina 10.00. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BBIBLIOS, 1999. - s. 64 : repr. ; 16 cm. - Zawiera: Słowo Biskupa Tarnowskiego / Wiktor Skworc Biskup Tarnowski. W naszym stuleciu... / ks. Stanisław Sojka. Obraz kanonizacyjny... / ks. Tadeusz Bukowski. Drogi pielgrzymie... / ks. Zbigniew Kras. - ISBN 83-86889-94-2

Nr inw.: 4555

 

13. Niemiec, Andrzej

Kinga / Andrzej Niemiec; il. Wojciech Kowalczyk. - Kraków : Wyd. FORMA, 1999. - 267, [5] s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-87481-13-0

Nr inw.: 4504

 

14. Niemiec, Andrzej

Niezłomna ksieni. (O św. Kindze) / Andrzej Niemiec; il. Zygmunt Pytlik. - Kraków : Wydawnictwo Krytyki Literackiej Miniatura, 2005. - 205, [2] s. : rys. ; 17 cm. - ISBN 83-7081-626-6

Nr inw.: 4816

 

15. Remiszewski, Ryszard M.

Święta Kinga jest natchnieniem, nadzieją, wsparciem / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 24 marca 2010 r.

sygn.: wycpras.2010

 

16. Remiszewski, Ryszard M.

Powstanie Sanktuarium bł. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach / Ryszard Remiszewski // Pieniny - Przyroda i Człowiek . - 1997, 5, 61-66

Budowa groty "Kaplicy św. Kunegundy w Pieninach". Komitet Budowy ... powstał w 1895 r. (Feliks Pławicki). Budowę zaczęto wiosną 1904 r. - zakończono 29.VII.1904 r. uroczystym poświęceniem groty. Pierwszy odpust na G.Z.: 24.VII.1921 r. i pożar lasu na G.Z.

Nr inw.: 1108cz, 1109cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

17. Remiszewski, Ryszard M.

Geneza Sanktuarium bł. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski, Jan Ślusarczyk // Prace Pienińskie. - 1994, Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 17-23, zdj.

Bibliografia - 23 poz.

Nr inw.: 1215cz

 

18. Remiszewski, Ryszard M.

Jest takie miejsce mityczne w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Na szlaku. - 1994, 7-8/49-50, s. 30

O ruinach zamku pienińskiego (1257 r. - 1287 r.)

sygn.: czytelnia

 

19. Remiszewski, Ryszard M.

Śladem łez i stóp św. Kingi / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki Niecodzienne -  3 grudnia 2010 r.

sygn.: wycpras.2010

 

20. Remiszewski, Ryszard M.

Kronika zameczku świętej Kingi i Pustelnia w Pieninach - pamiętnik Wincentego Kasprowicza [Dokument elektroniczny] /zeskanował i sporządził Ryszard M. Remiszewski. - dane graficzne. - Gliwice, 2008. - 1 CD ; 12 cm. - Kopia skanu oryginalnego pamiętnika Wincentego Kasprowicza.- Wymagania programowe - Adobe photo shop

Nr inw.: 77e

 

21. Remiszewski, Ryszard M.

O patrymonium św. Kingi / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 3 czerwca 2005 r.

Patrymonium w Pieninach. O Górze Zamkowej i ruinach Zamku św. Kingi i związanych z tym miejscem wydarzeniach historycznych.

sygn.: wycpras.2005

 

22. Remiszewski, Ryszard M.

Defraudacja przy budowie Groty św. Kingi? / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 11 czerwca 2005 r.

W 1904 r. przystąpiono do budowy Groty św. Kingi na Górze Zamkowej. Prace prowadził Oddział Pieniński Towarzystwa Tatrzańskiego w Szczawnicy pod kierunkiem znanego i zasłużonego przewodnika Józefa Madei.

sygn.: wycpras.2005

 

23. Remiszewski, Ryszard M.

Z pielgrzymką do św. Kingi / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 28 lipca 2006 r.

Relacja z procesji odpustowej na Górę Zamkową z okazji dnia odpustu św. Kingi 24.07.2006 r. Geneza tych uroczystości. Patrz też wyc. pras. z 24 i 27 lipca, 1 sierpnia 2006 r.

sygn.: wycpras.2006

 

24. Remiszewski, Ryszard M.

Dzieło księżnej Kunegundy. Zabytkowy kościół w Sromowcach Niżnych / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański.. - 29 stycznia 2007 r.

"(...) Kościół ku czci św. Katarzyny miał być dziełem księżnej Kunegundy. (...) Stary drewniany kościółek w Sromowcach N. popada w ruinę, opuszczony i zapomniany. Może będzie miejscem na muzeum flisactwa i flisu gospodarczego w Pieninach? (...)".

sygn.: wycpras.2007

 

25. Remiszewski, Ryszard M.

W Pieninach szukała schronienia / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne - 26 marca 2005 r.

Św. Kinga - jej pobyty w Zamku pienińskim - historia i legenda.

sygn.: wycpras.2005

 

26. Szwarga, Kazimierz

Święta Kinga Pani Sądecka / Kazimierz Szwarga. - Kraków : Astraia, 2009. - 118, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60569-14-6

Nr inw.: 5048

 

27. Trajdos, Tadeusz M.

Bł. Kinga nad Dunajcem / Tadeusz M. Trajdos // Z dziejów Pienin. - 1989, Lato

Historia i opis kapliczki św. Kingi pod "Zawiasami" u wylotu ul. św. Kingi w Krościenku n.D.

Sygn.: magazyn zbiorów, pudło OKTG

 

28. Zachwieja, Stanisław

Ostoja ciszy i skupienia. Zamek świętej Kingi w Pieninach / Stanisław Zachwieja // Gazeta Krakowska. Na Podhalu - Magazyn Sobota. - 2005 r., sobota-niedziela, 10-11.XII.2005 r.

"Ogólnie" o Zamku św. Kingi w Pieninach pod Trzema Koronami.

sygn.: wycpras.2005