Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Hydrogeologia

1. Andrzejewska, Anna (red.)

Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych : The durability and efficiency of nature protection in Polish National Parks / pod red. Anny Andrzejewskiej i Andrzeja Lubańskiego. - Izabelin : Kampinoski Park Narodowy, 2009. - 463 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art.. - ISBN 978-83-7585-070-3

Trzy artykuły dot. ochrony przyrody w parkach narodowych Polski i Natury 2000 w parkach. Pozostałe artykuły omawiają problemy dotyczące przyrody nieożywionej oraz flory i fauny kilku parków narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Kampinoskiego PN.

Nr inw.: 5141

 

2. Bajorek, Leszek [et al.]

Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia / Leszek Bajorek [et al.]. - Kraków : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2003. - 202 s. : zdj., rys. ; 31 cm. - (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce). - Summary.. - ISBN 83-88897-08-X

Nr inw.: 4548, Nr inw.: 4549, Nr inw.: 5315

 

3. Barczyk, Grzegorz

Zmiany chemizmu wód leczniczych Szczawnicy na przykładzie źródła "Magdalena" / Grzegorz Barczyk //Przegląd Geologiczny. - 1986, 12(404), 707-712

Nr inw.: 827cz

 

4. Bogdanowicz, Robert (red.)

Wody w parkach narodowych Polski / pod red. Roberta Bogdanowicza, Pawła Jokiela i Joanny Pociask-Karteczka. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2012. - 402 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s.375-390.- Indeks autorów.-Indeks nazw geograficznych.. - ISBN 978-83-88424-78-6

Zawiera rozdział poświęcony wodom Pienińskiego Parku Narodowego. Autor rozdziału - R. Soja.

Nr inw.: 5399, 5401

 

5. Braniewski, S.

Wstępna charakterystyka fizyko-chemiczna wód Pienińskiego Parku Narodowego i jego otoczenia / S. Braniewski, E. Chrzanowska, B. Godzik. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 1988. - 8 s. : 6 tabel, mapa, rys. ; 32 cm. - Maszynopis. - Piśmiennictwo s. 7-8

Nr inw.: 44a

 

6. Dokumentacja Hydrogeolog.

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n.D. Cz. 1 Ogólna / Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Kraków , - Kraków : Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., 1997-1998. - msk., 84 s. + 8 s. + 8 s. opinii ; 30 cm

Ekspertyza na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu

Nr inw.: 254a

 

7. Dokumentacja Hydrogeolog.

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n.D. Cz. 2, Wody lecznicze Szczawnicy / Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Kraków. - Kraków : Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., 1997-1998. - msk., 47 s. + 9 zał. ; 30 cm

Ekspertyza na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu

Nr inw.: 255a, 256a, 257a, 258a, 259a, 260a

 

8. Dryś, Damian

Analiza wpływu czynników geotechnicznych i hydrologiczno-meteorologicznych na przebudowę nieubezpieczonych brzegów Jeziora Czorsztyńskiego / Damian Dryś. - Kraków : Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 2007. - msk., 102 s. : ryc., zał. ;30 cm. - Praca magisterska wykonana w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego pod kierunkiem dr inż. Piotra Michalskiego

Nr inw.: 359a

 

9. Fiedler-Krokowicz, Hanna

Przepływy Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym w warunkach normalnej i powodziowej eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne = Dunajec river flow in Pieniny National Park during normal and floodoperation of Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne reservoirs : [Referat wygłoszony na sesji naukowej "Badania naukowe w Pieninach' 97"] / Hanna Fiedler-Krokowicz, Jerzy Łaniewski-Wołłk. - Krościenko n/Dunajcem : Pieniński Park Narodowy, 1997. - 28 s : tabele, wykresy ; 30 cm. - Nadbitka z "Pieniny przyroda i człowiek" t.6, 1998 r. s. 111-124. Abstract i posumowanie w j. ang.- Bibliografia

Omówiono charakterystykę hydrologiczną Dunajca, koncepcje „ujarzmiania” Dunajca, lokalizację i główne zadania zespołu zbiorników, gospodarkę wodną zbiornika w warstwie wyrównawczej i jej wpływ na kształtowanie się przepływów w Przełomie Pienińskim, gospodarkę wodną zbiornika Czorsztyn-Niedzica w warstwie rezerwy powodziowej i efekty redukcji fal powodziowych.

Nr inw.: 413s, 1127cz, 1128cz, 1129cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

10. Frąckiewicz, Jan

O wodzie Krościeńskiej / Dr Jan Frąckiewicz. - Kraków : Oddział Chorób Wewnętrznych prof. dr Stan. Pareńskiego w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie, [ok. 1905]. - 27s. ; 21 cm. - Odbitka z "Medycyny"

Nr inw.: 4614

 

11. Han, Rafał

Badania właściwości fizyko-chemicznych wody oraz składu zoobentosu w Potoku Pienińskim (Pieniński Park Narodowy) /Rafał Han. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ochrona Środowiska, 1999. - 27, [1] s., 13 tab., : 21 ryc. ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 26-28. -  Praca wykonana w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Nauk o Środowisku UJ pod opieką prof. dr hab. Jana Kozłowskiego

Nr inw.: 214a

 

12. Humnicki, Włodzimierz

Badania izotopowe źródeł pienińskich / Włodzimierz Humnicki // Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2006, 9, 23-27

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

13. Humnicki, Włodzimierz

Reżim źródeł pienińskich w świetle obserwacji limnimetrycznych / Włodzimierz Humnicki // Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2006, 9, 29-39

Opisano sieć obserwacyjną źródeł: pod Wysokim Działem, Kirowego Potoku, Kotłowego Potoku, Leśnego Potoku; omówiono reakcję źródeł na opady atmosferyczne i reakcję źródeł na topnienie pokrywy śnieżnej.

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

14. Humnicki, Włodzimierz

Analiza recesji wydatku źródeł pienińskich w świetle obserwacji limnimetrycznych / Włodzimierz Humnicki// Pieniny Przyroda i Człowiek. - 2012, 12, 13-31

Nr inw.: 1417cz, 1418cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

15. Humnicki, Włodzimierz

Analiza recesji wydatku źródła Pod Wysokim Działem (pieniński pas skałkowy) w świetle obserwacji limnimetrycznych /Włodzimierz Humnicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012. - 8 s. : il. ; 30 cm. - Nadbitka z "Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego" 452: 79-86.

Nr inw.: 511s, 512s

 

16. Humnicki, Włodzimierz

Znaczenie badań naturalnych wypływów wód podziemnych w rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych górskich obszarów chronionych na przykładzie Pienin / Włodzimierz Humnicki. - Łódź : Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. - s. 291-300 : il. ; 25cm. - Odbitka z książki "Źródła Polski. wybrane problemy krenologiczne" pod red. P.Jokiela, P.Moniewskiego i M.Ziułkiewicza.- Podsumowanie w j. ang.

Nr inw.: 415s

 

17. Humnicki, Włodzimierz

Reżim hydrogeologiczny źródeł pienińskich na przykładzie źródła Balarówka w Tylce / Włodzimierz Humnicki. - Łódź : Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. - s. 85-96 : il. ; 25 cm. - Artykuł z książki "Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne" pod red. P.Jokiela, P.Moniewskiego i M.Ziułkiewicza.

Nr inw.: 416s

 

18. Humnicki, Włodzimierz

Wpływ budowy i eksploatacji zbiornika czorsztyńskiego na środowisko. : Prezentacja przygotowana na podstawie wykładu habilitacyjnego wygłoszonego 7.11.2008 r. / Włodzimierz Humnicki. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - [80]s. : il. ; 21x31 cm+ CD

Nr inw.: 413a

 

19. Humnicki, Włodzimierz

Zmiana warunków hydrogeologicznych wokół zbiorników zaporowych w Pieninach / Włodzimierz Humnicki // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny - Zapora- Zmiany .- 2010, s. 83-95

Historia budowy zbiorników, zadania zbiorników, dotychczasowy wpływ budowy i eksploatacji zbiorników (zmiany w gospodarce wodno-ściekowej, zmiany dynamiki wód podziemnych), prognozowany wpływ zbiorników na dynamikę wód oraz nowe zagrożenia dla jakości wód podziemnych.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

20. Humnicki, Włodzimierz

Odpływ podziemny w wybranych zlewniach Pienińskiego Parku Narodowego / Włodzimierz Humnicki // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2003, 8, 41-50

Nr inw.: 1204cz, 1205cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

21. Humnicki, Włodzimierz

Geological conditions of groundwater occurence in the Pieniny Klippen Belt (West Carpathians, Poland) = (Warunki geologiczne występowania wód podziemnych w pienińskim pasie skałkowym (Karpaty Zachodnie, Polska) / Włodzimierz Humnicki. - Kraków : Instytut Geologii PAN, 2009. - 31 s., 1 wklejana tab. : il. ; 24 cm. - Nadbitka z "Studia Geologica Polonica"

Nr inw.: 513s, 514s

 

22. Humnicki, Włodzimierz

Reakcja wybranych źródeł pienińskich na zasilanie roztopowe / Włodzimierz Humnicki // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego" .- 2013, 456, 205-210.

Nr inw.: 528s

 

23. Humnicki, Włodzimierz

Hydrogeologia Pienin [rozprawa habilitacyjna] / Włodzimierz Humnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - 239 s., [7] map kolor. złoż. luzem : il.; 24 cm. - (Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 476). - Bibliogr. s. 221-236. - Streszcz. ang.. - ISBN 978-83-235-0237-1

Podano charakterystykę fizjograficzną obszaru badań; opisano pozycję geologiczną Pienin i ich budowę, warunki występowania wód podziemnych, dynamikę wód podziemnych, reżim wód powierzchniowych, charakterystykę hydrochemiczną, regionalizację hydrogeologiczną oraz czynniki antropogeniczne kształtujące warunki hydrogeologiczne.

Nr inw.: 4950, 5454

 

24. Humnicki, Włodzimierz

Zmiany wydajności monitorowanych źródeł w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2013-2014 (pieniński pas skałkowy)/ W. Humnicki //Przegląd Geologiczny .- 2015, R. 63, Nr 10/1. 

Nr inw.: 1519cz

 

25. Jagoda, Anna

Współczesne tendencje rozwojowe koryt w zlewni Grajcarka (Pieniny, Beskid Sądecki) [praca magisterska] / Anna Jagoda. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2009. - msk. 115 s. : il. ; 30 cm. -  Bibliografia s. 106-111.

Nr inw.: 428a

 

26. Jaguś, Andrzej

Kształcenie terenowe w zakresie geografii i ochrony środowiska : (na przykładzie Pienin) / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna. Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, 2009. - 212 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm. - Bibliogr. s. 175-186.. - ISBN 978-83-61644-07-1 (UŚ)

Nr inw.: 5129, 5130

 

27. Jaguś, Andrzej

Zmiany użytkowania terenu i wód powierzchniowych w Pieninach / Andrzej Jaguś, Robert Kulpa, Mariusz Rzętała // Pieniny - Przyroda i Człowiek - 2006, 9, 143-155

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

28. Kostrakiewicz, Leszek

Wpływ posuchy atmosferycznej na stosunki krenologiczne Pienińskiego Parku Narodowego i jego okolicy / Leszek Kostrakiewicz // Ochrona Przyrody. - 1994, R. 51, 157-172

Nr inw.: 1030cz

 

29. Kostrakiewicz, Leszek

Charakterystyka fizykochemiczna wód źródła siarczkowego występującego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego /Leszek Kostrakiewicz // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2002, 7, 71-77

Nr inw.: 1202cz, 1203 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

30. Kostrakiewicz, Leszek

Typologia źródeł pienińskiego pasa skałkowego i jednostki magurskiej / Leszek Kostrakiewicz // Wszechświat. - 1992, z. 3, 62 - 65

Nr inw.: 1060cz

 

31. Kostrakiewicz, Leszek

Krasowe wody podziemne wybranych górskich i wyżynnych parków narodowych oraz ich obrzeży / Leszek Kostrakiewicz // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1996, R. 52, z. 5, 39-49

Nr inw.: 1300cz

 

32. Kostrakiewicz, Leszek

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na przemiany stosunków hydrologicznych w rejonie zbiorników zaporowych Karpat Polskich/ Leszek Kostrakiewicz // Wszechświat. - 1984, t. 85, z. 5, 105-110

Nr inw.: 837cz

 

33. Kostrakiewicz, Leszek

Zmiany warunków hydrogeologicznych i ukształtowania powierzchni w rejonie zbiorników zaporowych Karpat Polskich /Leszek Kostrakiewicz // Wszechświat. - 1984, t. 85, z. 5, 344-347

Nr inw.: 837cz

 

34. Kostrakiewicz, Leszek

Pionowa strefowość wód podziemnych w Karpatach / Leszek Kostrakiewicz // Wszechświat. - 1982, t. 83, z. 3,46-50

Nr inw.: 599cz

 

35. Kostrakiewicz, Leszek

Hydrologia Pienin / Leszek Kostrakiewicz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1965. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z: Prace Geograficzne nr 34(12)

Nr inw.: 658s

 

36. Kostrakiewicz, Leszek

Zróżnicowanie denudacji chemicznej skał węglanowych i fliszowych Pienińskiego Parku Narodowego i jego obrzeża /Leszek Kostrakiewicz // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1998, R. 54, z. 4, 31-44

Nr inw.: 1155cz

 

37. Kostrakiewicz, Leszek

Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz bakteriologiczna wybranych źródeł Pienińskiego Parku Narodowego i jego okolicy /Leszek Kostrakiewicz // Ochrona Przyrody. - 1991, R.49, 129-139

Nr inw.: 983cz

 

38. Kostrakiewicz, Leszek

Przemiany stosunków krenologicznych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i strefy otulinowej / Leszek Kostrakiewicz // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody .- 1991, T. 10 nr 3-4, 187-194

Nr inw.: 231s

 

39. Kostrakiewicz, Leszek

Hydrografia / L. Kostrakiewicz // W: Przyroda Pienin w obliczu zmian / red. K. Zarzycki Studia Naturae 1982, ser. B, 30: 70-93.

Omówiono wody podziemne i gruntowe (wody krasowe, wody w utworach fliszowych i marglach, wody naskalne w zwietrzelinie rumoszowo-gliniastej, wody w stożkach fluwioglacjalnych i aluwiach rzecznych), naturalne wypływy wód podziemnych i gruntowych, wody powierzchniowe (reżim wód powierzchniowych, wezbrania i powodzie, cechy fizykochemiczne), regiony hydrograficzne, wykorzystanie wód i różne koncepcje zabudowy dorzecza Dunajca w rejonie Pienin oraz stosunki wodne na obrzeżu projektowanej czaszy zbiorników wodnych.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100, 2707, 2708

 

40. Kozielska-Sroka, Ewa

Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn-Niedzica w trakcie jego eksploatacji / Ewa Kozielska-Sroka, Piotr Michalski, Tymoteusz Zydroń // Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, 63-82

Przedstawiono ogólną charakterystykę zbiornika; omówiono badania nad abrazją, cofkę oraz transformację brzegów zbiornika.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

41. Krzemień, Kazimierz

Erozja i akumulacja w obrębie sieci dolin i dróg w Pienińskim Parku Narodowym (część polska i słowacka) / Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień. - Sosnowiec : Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 2012. - 164-176

w: "Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego" nr 77, tytuł tomu: "Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach"

Nr inw.: 5448

 

42. Kunáková, Lucia

Fyzickogeografická regionalizácia pol'skej časti Pienin / Lucia Kunáková. - Prešov : Fakulta Humanitných a Prírodných Vied, Prešovská Uniwerzita v Prešove, 2008. - msk., 75 s. : il.; mapy ; 30cm. - [Fizycznogeograficzna regionalizacja polskiej części Pienin]

Nr inw.: 395a

 

43. Małecka, Danuta

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb. V , Hydrogeologiczna charakterystyka Pienińskiego Parku Narodowego / Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki. - Kraków-Krościenko n.D., [1998-2000]. - msk., 35 s., [32] k. tabl. zł., ; 30 cm. - Zawiera odpis dokumentu: "Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych dla zaopatrzenia Przystani Flisackiej w Kątach, placówki WOP oraz osiedla Sromowce-Wygon" z 1992 r.

Nr inw.: 612a

 

44. Małecka, Danuta

Problemy hydrogeologii i ochrony wód Pienińskiego Parku Narodowego / Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2002, 7, 49-70

Podano hydrogeologiczną charakterystykę terenu; omówiono jakość wód Pienińskiego PN i terenów przyległych, chemizm wód krążących w masywie oraz kierunki i zakres dalszych badań.

Nr inw.: 1202cz, 1203cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

45. Mapa Geologiczna

Mapa hydrogeologiczna. Mapa hydrogeologiczna Polski. 72 - Nowy Sącz, 76 - Tatry Wysokie / Oprac. J. Chowaniec, D. Gierat-Nawrocka, K. Witek (1977 - 1979). - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, 1981. - 1 ark. : Skala 1:200 000 ; 75x89 cm +Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski 1:200 000. Arkusz Nowy Sącz, Warszawa 1981. - Drukowana - kolorowa.

Nr inw.: 508m

 

46. Miczyński, Janusz

Kwasowość opadów atmosferycznych w Pienińskim Parku Narodowym w latach 1994-1996 / Janusz Miczyński, Jakub Wojkowski, Tomasz Jurkiewicz // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6, 137-141

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl(zakładka: wydawnictwa)

 

47. Młodkowski, Jacek

Zespół Zbiorników Wodnych im. Gabriela Narutowicza. Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : 1997 - 2002 / tekst Jacek Młodkowski, Leszek Bajorek. - bm. : Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn Niedzica Sromowce Wyżne S.A., [2002]. - 14 s. : zdj., rys. ; 30 cm. - Broszura wydana z okazji 5.lecia eksploatacji zapory.

Nr inw.: 210br

 

48. Myciuk, Kamil

Hydrogeologiczna charakterystyka pienińskiego pasa skałkowego w okolicy Krościenka nad Dunajcem [praca magisterska]/ Kamil Myciuk. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, 2007. - msk. 80 s. + (CD PDF) ;30 cm. - Promotor dr W. Humnicki

Oryginał pracy na płycie CD-R nr inw.: 66e.

Nr inw.: 66e, 364a

 

49. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 1991; 10.1-4 / red. nacz. Aleksander w. Sokołowski. - Białowieża : Białowieski Park Narodowy, 1991-1992. - 159, (2) s. (z. 10.1,2) + 214 s. (z. 10.3,4) : il. (wykr., tab., mapki) ; 24 cm. - Zawiera: Stan zbadania fauny Uropodina (Acari: Anactinotrichda) parków narodowych w Polsce (z.10. 1,2) / Jerzy Błoszyk. O potrzebie gromadzenia i opracowywania zbiorów faunistycznych w parkach narodowych / Anna Klasa. Przemiany stosunków krenologicznych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i strefy otulinowej / Leszek Kostrakiewicz. - ISBN ISSN 0208-7545

Nr inw.: 971cz, 972cz, 973cz, 974cz

 

50. Partyka, Józef

Zasoby wodne parków narodowych w Polsce - wielkość, struktura i zagrożenia / Józef Partyka // W: Wody na obszarach chronionych / pod red. Józefa Partyki i Joanny Pociask-Karteczki. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. -. - 43-52

Nr inw.: 5023

 

51. Pawlik, Marta Magdalena

Hydrogeologiczne warunki rejonu Szczawnicy [praca magisterska]/ Marta Magdalena Pawlik. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2006. - msk. 105 s. + (CD PDF) ; 30 cm. - promotor dr W. Humnicki, Instytut Hydrogeologii i geologii Inżynierskiej, Zakład Hydrogeologii

Oryginał pracy na płycie CD-R nr inw.: 63e.

Nr inw.: 63e, 356a

 

52. Pierzgalski, Edward

Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich / Edward Pierzgalski [et al.]. - Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2009. - 132 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. s. 104-111.. - ISBN 978-83-87647-86-5

Nr inw.: 5094

 

53. Pietrzak, Joanna

Wpływ szczelinowatości masywu na warunki hydrogeologiczne zlewni potoków Głębokiego i Limbargowego (Pieniński pas skałkowy)[praca magisterska] / Joanna Pietrzak. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2005. - msk. 78 s. + 4 zał. : rys., tabele, fot. ; 30 cm. - Promotor dr Włodzimierz Humnicki; Instytut Hydrologii i Geologii Inżynierskiej

Oryginał pracy na płycie CD-RW nr inw.: 47e

Nr inw.: 47e, 315a

 

54. Sabatowski, Antoni

Zdrój Stefana. Krościenko. Znakomita szczawa alkaliczno-słono-wapniowa. O stosowaniu wody Krościeńskiej / Antoni Sabatowski. - [Lwów] : b.w., luty 1932. - [4] s. ; 21 cm

Nr inw.: 4615

 

55. Sanecki, Jacek

Environmental description of the Dunajec river = [Charakterystyka środowiska rzeki Dunajec] / Jacek Sanecki. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 1993. - 12 s. : il. ; 21 cm. - Artykuł z: Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 10 (1993) : 33-44.- Bibl. s. 41-44.. -  ISSN:0867–0749

Nr inw.: 619s

 

56. Soja, Roman

Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin / Roman Soja //W: Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany . - 2010, s. 37-41

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

57. Soja, Roman

Hydrologiczne aspekty antropopresji w Polskich Karpatach / Roman Soja. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2002. - 130 s. : il.; 24 cm. - (Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im.)(Geographical Studies, ISSN 0373-6547 ; nr 186). - Bibliogr. s. 115-127. - Streszcz. ang. - Tyt. równol.: Hydrological aspects of anthropopression in the Polish Carpathians. - ISBN 83-87954-26-8

Nr inw.: 4962

 

58. Soja, Roman

Wody w parkach narodowych południowej Polski / Roman Soja //W: Wody na obszarach chronionych / pod red. Józefa Partyki i Joanny Pociask-Karteczki. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 43-52

Nr inw.: 5023

 

59. Soja, Roman

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony ekosystemów wodnych. t. 2 , Hydrologia Pienin / Roman Soja. - [Kraków-Krościenko], [2000]. - msk., [54] s.+[54] k. tabel i rycin ; 30 cm. - Zawiera: zał. 3. Wyniki pomiarów infiltracji. - Bibliogr. s. 38-52.

Nr inw.: 620a

 

60. Soja, Roman

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony ekosystemów wodnych. t. 2 , Hydrologia Pienin (zał. 1. Raptularze źródeł i studni PPN) / Roman Soja. - [Kraków-Krościenko], [2000]. - msk., [128] k. tablic ; 30 cm

Nr inw.: 621a

 

61. Soja, Roman

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony ekosystemów wodnych. t. 2 , Hydrologia Pienin (zał. 2. Raptularze źródeł w otulinie PPN) / Roman Soja. - [Kraków-Krościenko], [2000]. - msk., [45] k. tabel ; 30 cm

Nr inw.: 622a

 

62. Soja, Roman

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony ekosystemów wodnych. t. 2 , Hydrologia Pienin (zał. 4. Opracowanie tekstowe materiałów IMGW - charakterystyka Dunajca) / Roman Soja, autorzy opracowania: A. Jedzok, S. Jurzecki, E. Sulikowska, D. Trylska-Siekańska. - [Kraków-Krościenko], [1999-2000]. - msk., [39] s., [5] k. tabel zł. ; 30 cm

Nr inw.: 623a

 

63. Soja, Roman

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony ekosystemów wodnych. t. 2 , Hydrologia Pienin (zał. 5 Prace opublikowane - kserokopie najważniejszych lub najnowszych prac z zakresu hydrologii PPN) / Roman Soja. - [Kraków-Krościenko], [2000]. - [144] s., [1] k. zł. tablic : il. ; 30 cm. - Zawiera: Przebieg powodzi i osłony hydrologicznej w dorzeczu górnej Wisły lipiec 1997 / Barbara Dredzińska, Aleksander Kruszewski, IMGW oddz. Kraków, Iwona Hołda, IMGW oddz. Katowice. Hydrografia Pienin / Leszek Kostrakiewicz. Przemiany stosunków krenologicznych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i strefy otulinowej / Leszek Kostrakiewicz. Efekty redukcji fali powodziowej przez ZZW Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Władysław M. Krakowski, J. Niedbała. Wpływ zbiornika czorsztyńskiego na środowisko wodne obszarów przyległych / Danuta Małecka. Charakterystyka i ocena aktualnej jakości wód w rejonie zbiornika czorsztyńskiego.

Nr inw.: 624a

 

64. Soja, Roman

Hydrologiczne zmiany w Pieninach / Roman Soja // Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, 97-106

Opisano wody powierzchniowe, reżim hydrologiczny Dunajca, zmiany hydrologiczne w Pieninach, w tym: redukcję fal powodziowych, podniesienie przepływów minimalnych, regulację przepływów, zmianę termiki rzeki, zmianę wielkości transportu rumowiska oraz zmianę parametrów fizykochemicznych.

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

65. Sprawozdanie

Sprawozdanie z inwentaryzacji cieków Pienińskiego Parku Narodowego, przeprowadzonej w 2014 r. / wykonawca: Gispartner Sp. z o.o.. - [Wrocław] : Gispartner Sp. z o.o., 2015 . - msk., 8 s. ; 30 cm. - Praca stanowi podsumowanie jednego z etapów realizacji zadania "Obowiązki i prawa użytkowników wynikające z warunków korzystania z wód - informacja przestrzenna dla użytkowników" (zlecenie RZGW w Krakowie ). Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 16-19 lipca 2014 r.

Nr inw.: 683a

 

66. Stawaruk, Jadwiga

Współczesne procesy fluwialne w zlewni potoku Krośnica (Pieniny, Gorce)[praca magisterska] / Jadwiga Stawaruk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, [2009]. - msk. 75 s. : il.; wykr. ;30 cm. 

Opisano środowiskowe uwarunkowania systemu korytowego Krośnicy (geologię, rzeźbę, klimat, hydrografię, gleby, użytkowanie); podano charakterystykę koryt w zlewni Krośnicy (przebieg koryt, morfometrię, formy erozyjne, formy akumulacyjne, osady, czynniki antropogeniczne, strukturę), prawidłowości wykształcenia systemu korytowego; porównano koryta Krośnicy z korytami innych potoków karpackich.

Nr inw.: 425a

67. Szafer, Władysław

Opinia dotycząca ustalenia przepływu w przełomie Dunajca w Pieninach / Władysław Szafer // Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 1964, R. 20 (1), 54-56

Nr inw.: 352s, 1320cz

 

68. Szczęsny, Bronisław

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony ekosystemów wodnych. Załącznik - kopia echogramu profilu podłużnego Dunajca / Polska Fundacja Ochrony Przyrody PRO-NATURA i zespół autorów. Odpowiedzialny za całość operatu B. Szczęsny. - [Kraków-Krościenko], [2000]. - [2] k. zł. tablic : il. ; 30 cm

Nr inw.: 625a

 

69. Szostakiewicz-Hołownia, Marzena

Chemizm wód źródlanych zlewni potoku Macelowego w Pieninach / Marzena Szostakiewicz-Hołownia // Pieniny Przyroda i Człowiek. - 2012, 12, 33-41

Nr inw.: 1417cz, 1418cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

70. Szostakiewicz-Hołownia, Marzena

Sezonowa zmienność temperatur wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła w Karpatach wewnętrznych / Marzena Szostakiewicz-Hołownia //Przegląd Geologiczny .- 2015, v. 63 nr 10/2, 1085-1090

W Pieninach badano dwa źródła zlokalizowane w zlewni potoku Macelowego.

Nr inw.: 631s

 

71. Szostakiewicz, Marzena

Ocena denudacji chemicznej w wybranych zlewniach Karpat Wewnętrznych [praca doktorska] / Marzena Szostakiewicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Hydrogeologii Inżynierskiej, 2005. - msk. 104 s. + 6 zał. : rys., tabele, fot. ; 30 cm. - Promotor: profesor UW dr. hab. Jerzy J. Małecki

Oryginał pracy na płycie CD-RW nr inw.: 49e

Nr inw.: 49e, 331a

 

72. Szostakiewicz, Marzena

Ilościowa ocena denudacji chemicznej zlewni potoku Macelowego (Pieniński Pas Skałkowy) przy wykorzystaniu modeli numerycznych / Marzena Szostakiewicz. - Gdańsk : Współczesne Problemy Hydrogeologii, 2003. - 4 s. : il. ; 25 cm. - Współczesne Problemy Hydrogeologii nr 11, cz.1

Nr inw.: 473s

 

73. Twardy, Stanisław

Dynamika relacji opad-odpływ w potokach Biała Woda i Czarna Woda w roku hydrogeologicznym 2010 / Stanisław Twardy, Marek Kopacz /Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Artykuł z: Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie.- 2012, t. 12 z.3 (39), 197-210

Nr inw.: 613s

 

74. Wilk-Woźniak, Elżbieta

Porównanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód zbiornika Czorsztyńskiego w latach 1998 i2005 / Elżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Grażyna Mazurkiewicz-Boroń // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, s. 107-121.

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

75. Wirski, Adam Piotr

Hydrogeologiczne warunki okolic Grywałdu (flisz Karpat zewnętrznych - jednostka magurska)[praca magisterska] /Adam Piotr Wirski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2016. - msk., 96 s., 3 mapy : il. ; 30 cm. - Praca magisterska, promotor: dr hab. Włodzimierz Humnicki.- Bibl. s. 83-91- Wersja elektr. pracy na płycie CD

Głównym celem badawczym było rozpoznanie warunków hydrogeologicznych zlewni potoku Lubań. Omówiono zasilanie, krążenie i drenaż wód podziemnych oraz scharakteryzowano fizykochemiczne właściwości wód podziemnych i powierzchniowych. Wytypowano również zagrożenia dla jakości wód i stanu środowiska.

Nr inw.: 706a

 

76. Zapora, Ewa Joanna

Hydrogeologiczne warunki zlewni potoku Biała Woda (Małe Pieniny) : [praca magisterska] / Ewa Joanna Zapora. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2016. - msk., 105 s., 2 mapy : il. ; 30 cm. - Promotor: dr hab. Włodzimierz Humnicki.- Bibl. s. 94-100.- Wersja elektr. pracy na płycie CD

Omówiono zagadnienia związane z zasilaniem, krążeniem oraz drenażem wód podziemnych, scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne wód podziemnych i powierzchniowych oraz zagrożenia dla wód podziemnych w rejonie terenu badań.

Nr inw.: 705a, 238e