Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wody PPN, wody mineralne Pienin

  

  

 1.  Powrót do zdroju / Jerzy Kołaczowski. - // Podhale. - 31.III.2002, Nr sygnalny, s. 44-46. - Stare i nowe zdjęcia budynków uzdrowiskowych.
Adam Stadnicki (1882-1982) Szczawnicę zakupił od PAU w 1909 r. W 1948 r. Szczawnicę Uzdrowisko upaństwowiono. Odzyskana przez spadkobierców Stadnickich.
 
 2.  Źródła mineralne Szczawnicy - uzupełnienia i sprostowania / Barbara Węglarz (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1994,Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 78-79, zdj.
Polemika z J. Jarocką-Bieniek: Źródła mineralne Szczawnicy ..., Prace Pienińskie, 1992; z. 4, s. 39-46
 
 3.  Stanisław Eliasz Radzikowski - projektant czy budowniczy? / Barbara Węglarz (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1994,Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 81-82
Polemika z J. Jarocką-Bieniek: Dworzec Gościnny , Prace Pienińskie, 1992, z. 4, s. 86-87
 
 4.  O stosowaniu wody krościeńskiej / doc. dr Antoni Sabatowski //W: Krościenko. Zdrój STEFANA. Znakomita szczawa alkaliczno-słono-wapniowa. - Lwów : Zakł. Druk. "JELONKI" Warszawa, Elektoralna 25, w lutym 1932 r.. - [4] s.
Udostępniony druk przez Urząd Gminy w Krościenku n.D. (1998-04-17_
 
 5.  Szczawnica sprzed 160. lat / Andrzej Kotecki // Hale i Dziedziny. Miesięcznik Ziem Górskich. - 1991, Nr 6-7(10-11) -czerwiec-lipiec, s. 20
Publikacja z dwutygodnika "Kolumb" pt.: „Pamiętnik Podróży Lądowych i Morskich, najnowszych odkryć geograficznych, wiadomościom statystycznym oraz z temi w styczności zostającemi, poświęcony”, nr 33. z pierwszej połowy maja 1829 roku.
 
 6.  Firma THERMALEO i spadkobiercy hr. Adama Stadnickiego przejęli 75% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica, Skarb Państwa zatrzymał dla siebie 10%, a dla pracowników przewidziano 15%. 10 mln zł. S-ka Thermaleo inwest. w uzdrowisko. Prezesem Sp-ki THERMALEO jest Krzysztof Mańkowski prawnuk hr. A. Stadnickiego.
Otoczenie Placu Dietla ma stanowić centrum Szczawnicy gdzie koncentrować będzie się życie kulturalne i uzdrowiskowe. (wiad. z dn. 27.X.2005 r.)
 
 7.  Powstanie i rozwój uzdrowiska w Szczawnicy / Bogusław Krasnowolski //W: Materiały i sprawozdania konserwatorskie województwa krakowskiego / pod red. Mariana Korneckiego. - Kraków : Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zespół Dokumentacji Zabytków, 1971-72. -. - 14 zdj. cz.b.. - s. 273-295
 
 8.  Wody lekarskie szczawnickie opisał Michał Zieleniewski doktor medycyny, chirurgii i mag. akuszeryi, adiunkt kliniki położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego / Michał Zieleniewski. - Kraków : Nakładem autora , czcionkami drukarni Czasu przy ulicy Szczepańskiej 369, 1852. - I-V, 127 [1] s.
Odbitka kserograficzna z egz. należącego kiedyś do Adama hr. Stadnickiego właściciela Szczawnicy od 1909 r.
 
 9.   Baścik, Maria (red.)
Wody na obszarach chronionych : streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych : materiały konferencji naukowej, Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Marii Baścik i Józefa Partyki ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2008. - 189 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. i s. 185-189. - ISBN 978-83-60377-12-3 (OPN)
Nr inw.: 4955, Sygnatura: 4955
 
 10.   Bielawska, Teresa
U życiodajnych zdrojów ... / Teresa Bielawska. - Warszawa : Teresa Bielawska, 1996. - 143, [1] s. : 3 il., fot., 2 portr. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 142. - ik. - ISBN 83-906049-0-6
Nr inw.: 5337, Sygnatura: 5337
 
 11.   Bilek, Maciej
Aqua minerales artificialis / Maciej Bilek. - Szczawnica, 2011 // Prace Pienińskie. - 2011, 21, 151-159
artykuł dotyczy sztucznych wód mineralnych
 
 12.   Bilek, Maciej
Badania w "krainie szczaw" / Maciej Bilek // Prace Pienińskie. - 2009, 19, S. 177-183
Opis badań prof. Ireny Turowskiej dot. mikroflory wód mineralnych.
 
 13.   Chowaniec, Józef (red.)
Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego / pod red. Józefa Chowańca i Piotra Freiwalda. - Kraków : Departament Rolnictwa i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół Geologii, 2010. -141, [3] s. : il.; mapy, zdjęcia ; 30 cm. - ISBN 978-83-7605-164-2
Zawiera opis źródeł Krościenka n/D. i Szczawnicy
Nr inw.: 5242, Sygnatura: 5242
 
 14.    Dojlido, Jan Ryszard
Chemia wód powierzchniowych / Jan R. Dojlido. - [Białystok] : "Ekonomia i Środowisko", cop. 1995. - 342 s. : rys., wykr., err. ; 24 cm. - W innych poz. nazwa aut. : Jan Dojlido. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeks. - ISBN 83-85792-22-8
Nr inw.: 3610, Sygnatura: 3610
 
 15.   Dokumentacja Hydrogeolog.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n.D. Cz. 2, Wody lecznicze Szczawnicy / Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Kraków , Al. Kijowska 14. - Kraków : Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., 1997-1998. - msk., 47 s. + 9 zał. ; 30 cm
Ekspertyza na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu
Nr inw.: 255a do 260a
 
 16.   Dworski, Tadeusz
Szczawnica; ilustrowany przewodnik oraz podręcznik dla ochrony udających się tamże / Tadeusz Dworski. - Wyd. 2,popraw. i powiększone. - Przemyśl : Nakł. braci Jeleniów, 1882. - 124 s. : ryc., tabl. ; 16 cm. - Odbitka ksero
Nr inw.: 3177, Sygnatura: 3177
 17.   [Estreicher, Karol]
Ze Szczawnicy przez K.E. / [Karol Estreicher]. - Kraków : W drukarni "Czasu" Fr. Kluczckiego i Spółki, 1890. - 18 s. ; 20 cm. - Osobne odbicie z "Czasu" z Nr 191, 192 i 195 z m. sierpnia 1890 r.
Nr inw.: 320s, Sygnatura: 320s[3815]
 
 18.   Frąckiewicz, Jan
O wodzie Krościeńskiej / Dr Jan Frąckiewicz. - Kraków : Oddział Chorób Wewnętrznych prof. dr Stan. Pareńskiego w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie, [ok. 1905]. - 27s. ; 21 cm. - Odbitka z "Medycyny"
Kserokopia
Nr inw.: 4614, Sygnatura: 4614
 
 19.   Goetel, W.
Surowce mineralne ziem górskich na tle budowy geologicznej Polski / W. Goetel. - Kraków, b.r.. - s. 49-54 ; 24 cm. - Nadbitka z: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z.14, b.r.
Nr inw.: 125s, Sygnatura: 125s[1694]
 
20.       Han, Rafał
Badania właściwości fizyko-chemicznych wody oraz składu zoobentosu w Potoku Pienińskim (Pieniński Park Narodowy) /Rafał Han. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ochrona Środowiska, 1999. - 27, [1] s., 13 tab., : 21 ryc. ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 26-28. -  Praca wykonana w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Nauk o Środowisku UJ pod opieką prof. dr hab. Jana Kozłowskiego
Nr inw.: 214a, Sygnatura: 214a[4363]
 
 21.   Inhalatorium
Inhalatorium Państwowego Zakładu Zdrojowego w Szczawnicy. Wskazówki dla kuracjuszów korzystających z Inhalatorium i komór pneumatycznych / Sekcja Naukowa Związku Lekarzy w Szczawnicy. - [Szczawnica] : [Inhalatorium Państwowego Zakładu], [1946?]. - [12] s. ; 15 cm. - Opis i instrukcja używania inhalatorium. Wewnątrz druk skierowania dla pacjenta z 22.07.1946r.
Nr inw.: 4917, Sygnatura: 4917
 
 22.   Jarocka-Bieniek, Jolanta
Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy / Jolanta Jarocka-Bieniek // Prace Pienińskie. - 1992, Nr 4 (43publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 39-46, zdj.
 
 23.   Jarocka-Bieniek, Jolanta
Dwa KONTRAKTY czyli rzecz o poborze wody mineralnej przez Szczawniczan / Jolanta Jarocka-Bieniek // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8 (53 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 35-44
Zawiera bardzo szczegółowe przypisy
 
 24.   Karczmarewicz, Janina
Polskie uzdrowiska : piętnaście drzeworytów Stefanii Dretler-Flin / Janina Karczmarewicz, Grzegorz Fedorowski, drzeworyty Stefanii Dretler-Flin. - Warszawa : Przeds.Pańtw. "Polskie Uzdrowiska", 1948. - 76 s. : 15 drzeworytów ; 29 cm
Nr inw.: 3430, Sygnatura: 3430
 
 25.    Klimczyk, Anna
Zastosowanie metod biologicznych w ocenie jakości wód powierzchniowych na przykładzie Potoku Białego (Pieniński Park Narodowy) / Anna Klimczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek Biologia, 2000. - 63 s. : tab., ryc., mapa ; 30 cm. - Praca magisterska; wydr. komputer.. - Literatura s. 30-32.. - Praca wykonana w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Nauko Środowisku UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kozłowskiego.
Nr inw.: 217a, Sygnatura: 217a[4366]
 
 26.   Korczyński, L.
Przyrodzone źródła sił i zdrowia Ziemi Krakowskiej / L. Korczyński. - Kraków : Nakł. Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, 1931. - 128, [VII] s. : zdj. ; 24 cm. - O uzdrowiskach Ziemi Krakowskiej
Nr inw.: 2718, Sygnatura: 2718
 
 27.   Lewicki, Stanisław
Badania nad działaniem wody Krościeńskiej / Dr Stanisław Lewicki, Dr Zdzisław Szczepański. - Lwów-Kraków : Klinika Lekarska Prof. Dra A. Gluzińskiego we Lwowie, 1907. - 15, [1] s. ; 21 cm. - (Odbitka z Lwowskiego Tygodnika Lekarskiego, R. 1907, Nr 16)
Kserokopia. Dar Gminy z Gminy Krościenko n.D. - 17.04.1998 r.
Nr inw.: 4616, Sygnatura: 4616
 
 28.   Mapa Obszaru
Mapa obszaru górniczego "Szczawnica" utworzonego dla złoża wód leczniczych. Woj. Kraków, powiat Nowy Targ, Szczawnica. Stan na 1967 r.. - bmw : bw, 1968(?). - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 31x58 cm. - Ozalid
Nr inw.: 149m, Sygnatura: 149m
 
 29.   Markes, Jolanta
Wody mineralne i lecznicze Szczawnicy oraz ich wykorzystanie w balneoterapii : praca poglądowa do specjalizacji II zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej / Jolanta Markes. - Szczawnica : Jolanta Markes, 1999. - 12 s. ; 30 cm. -  Kierownik specjalizacji lek. Izabela Wróblewska
Nr inw.: 198a, Sygnatura: 198a[4136]
 
 30.   Pagaczewski, Stanisław
Spotkamy się u wód / Stanisław Pagaczewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. - 262, [2] s. : il. - 140 ; 21 cm
Nr inw.: 4727, Sygnatura: 4727ss
 
 31.   Partyka, Józef
Zasoby wodne parków narodowych w Polsce - wielkość, struktura i zagrożenia / Józef Partyka //W: Wody na obszarach chronionych / pod red. Józefa Partyki i Joanny Pociask-Karteczki. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - . - 43-52 : il.
 
 32.   Partyka, Józef (red.)
Wody na obszarach chronionych = Waters in protected areas / pod red. Józefa Partyki i Joanny Pociask-Karteczki. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - 320 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. i streszczenia w j. ang. przy artykułach. - ISBN 978-83-88424-39-7
Nr inw.: 5023, Sygnatura: 5023
 
 33.   Sabatowski, Antoni
Zdrój Stefana. Krościenko. Znakomita szczawa alkaliczno-słono-wapniowa. O stosowaniu wody Krościeńskiej / Doc. dr Antoni Sabatowski. - [Lwów] : b.w., luty 1932. - [4] s. ; 21 cm
Kserokopia. Dar Gminy z Gminy Krościenko n.D. - 17.04.1998 r.
Nr inw.: 4615, Sygnatura: 4615[2780]
 
 34.   Soja, Roman
Wody w parkach narodowych południowej Polski / Roman Soja //W: Wody na obszarach chronionych / pod red. Józefa Partyki i Joanny Pociask-Karteczki. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - . - 43-52 : il.
 
 35.   Trembecki, Onufry
Przewodnik do zdrojów lekarskich w Szczawnicy z mapą / Dr Onufry Trembecki. - Kraków : b.w., 1861. - 50 s. ; 21 cm x 30 cm. - Dedykacja; Wielmożnemu JMĆ Panu Doktowi Dietlowi...
Kserokopia
Nr inw.: 4617, Sygnatura: 4617
 
 36.   Trembecki, Onufry
Sprawozdanie o zdrojach leczniczych w Szczawnicy z roku 1866 / przez dra Onufrego Trembeckiego lekarza zdrojowego. - Kraków : w drukarni C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1867. - 14 s. ; 22 cm. - Odbitka kserograficzna
Nr inw.: 163s, Sygnatura: 163s[3394]
 
 37.   Warschauer, J.
Wiadomości o źródłach krościenkowskich / podał dr J. Warschauer. - Kraków : [c.k. Towarz.Nauk.Krak.] ; w drukarni c.k. Uniwersytetu, 1859. - 9 s. ; 22 cm. - Osobne odbicie z t. 26 roczników C.K. Tow. Nauk. Krak.. - Odbitka kserograficzna
Nr inw.: 162s, Sygnatura: 162s[3393]
 
 38.   Werner, K.
Lecznicze właściwości Szczawnicy / K. Werner. - Warszawa, 1935
Nr inw.: 291, Sygnatura: 291
 
 39.   Wody Szczawnickie
Wody szczawnickie : ich skład i ich działanie lecznicze / dr N.Z.. - Lwów : z drukarni Słowa Polskiego we Lwowie, 1912. - 13 s. ; 22 cm. - Odbitka z nr 10 i 11 "Naszych Zdrojów" z r. 1912. - Odbitka kserograficzna
Nr inw.: 169s, Sygnatura: 169s[3400]
 
 40.   Wosiek, Robert
Kilka słów o dr Władysławie Ściborowskim - zapomnianym propagatorze Szczawnicy / Robert Wosiek. - Szczawnica, 2008 //Prace Pienińskie. - 2008, 18, 187-192
 
 41.   Zieleniewski, Michał.
Wody lekarskie szczawnickie / Michał Zieleniewski. - Kraków : nakład własny, 1852. - 127, [6] s. ; 22cm. - Ksero z oryginału, oprawione w twarde okładki.
Nr inw.: 5035, Sygnatura: 5035