Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Szczawnica

  

1.  Szlakiem Tadeusza Bednarskiego / Andrzej Kozioł. - Z cyklu: Krakowianie. - // Dziennik Polski. - sobota, 15 maja 2004r., s. 35. - Bibliofil, Foliant w Kapitule Orderu Białego Kruka, redaktor Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, długoletni pracownik krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, autor trzech tomików wierszy o Pieninach i Szczawnicy.
Honorowy obywatel miasta Szczawnica (2002 r.)
 
2.  Schematyczny wykaz elementów stroju ludowego (męskiego i kobiecego) podhalańskiego, spiskiego i pienińskiego. /Barbara Węglarz. - Szczawnica, czerwiec 1998 r.. -. - il. cz.b.. - [24] s.
[maszynopis]
 
 3.  "Miasto Szczawnica" - materiał promocyjny. Płyta CD zatytuowana: Szczawnica - Leśnica
 
 4.  Źródła mineralne Szczawnicy - uzupełnienia i sprostowania / Barbara Węglarz (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1994,Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 78-79, zdj.
Polemika z J. Jarocką-Bieniek: Źródła mineralne Szczawnicy ..., Prace Pienińskie, 1992; z. 4, s. 39-46
 
 5.  Stanisław Eliasz Radzikowski - projektant czy budowniczy? / Barbara Węglarz (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1994,Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 81-82
Polemika z J. Jarocką-Bieniek: Dworzec Gościnny , Prace Pienińskie, 1992, z. 4, s. 86-87
 
 6.  30 lat miasta Szczawnica / Józef Witkowski // Prace Pienińskie. - 1993, Nr 5 (46 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach),s. 75-77, zdj.
 
 7.  Szlachtowa i Szczawnica przy drodze przemarszu armii rosyjskiej w 1849 r. / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. -1991, Nr 3 (38 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 46-52, rys.
 
 8.  Z historii budowy kolei linowej na Palenicę w Szczawnicy / Józef Witkowski (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1991,Nr 3 (38 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 61-63, zdj.
 
 9.  Muzeum Pienińskie w Szczawnicy. Historia i rozwój / Jolanta Jarocka-Bieniek (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1989,Nr 1 (15 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 22-26, repr.
 
 10.  Przewodnik po Muzeum Pienińskim / Jolanta Jarocka-Bieniek. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK wPieninach, 1993
 
 11.  Firma THERMALEO i spadkobiercy hr. Adama Stadnickiego przejęli 75% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica, Skarb Państwa zatrzymał dla siebie 10%, a dla pracowników przewidziano 15%. 10 mln. zł. S-ka Thermaleoinwest. w uzdrowisko.
Prezesem Sp-ki THERMALEO jest Krzysztof Mańkowski prawnuk hr. A. Stadnickiego. Otoczenie Placu Dietla ma stanowić centrum Szczawnicy gdzie koncentrować będzie się życie kulturalne i uzdrowiskowe. (wiad. z dn. 27.X.2005 r.)
 
 12. BANK MIAST Szczawnica-Wisła 27.VII.1975 r. Zbudowane wtedy: "Chodnik Przjaźni Z Krościenka do Szczawnicy, Karczmę"Waluś" w Krościenku. Naczelnikiem Szczawnicy był Kazimierz Wójcik.
PPN wyposażył "Chodnik Przyjaźni" w 10 szt ław drewnianych.
 
 13.  Żydzi w szczawnickim kurorcie. "Żydom - dawnym mieszkańcom Szczawnicy... Góralom - tym, którzy pamiętali i pamiętają..." / Barbara Alina Węglarz, Alina Lelito. - Szczawnica : Firma APLA, THERMALEO Sp. z o.o. Warszawa iStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczawnicy, 2005. -. - fotografie ss. 54-94. - s. 94
Książka ta powstała po wystawie zorganizowanej przez Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczawnicy, zatytuowanej "Żydzi - kuracjusze i mieszkańcy szczawnickiego kurortu" Szczawnica 2004/2005.
 
 14.  Dwa wesela, trzy kategorie. Szczawnica w Roku Wyspiańskiego / Teresa Zielińska (TEZ) // Dziennik Polski: MagazynPodhalański. - 22 październik 2007 r. (poniedziałek), [Obchody w dniach: 18-21.X.2007r.]
Rok Wyspiańskiego w Szczawnicy: "Dwa Wesela", proj. filmu A.Wajdy "Wesele", Wesele Góralskie J.Malinowskiego, spotkania z E.Krakowską, konkursy recytacji fragm. z "Wesela" Wyspiańskiego, konkurs plastyczny dla gimnazjalistów w kategoriach: portret, pejzaż.
 
 15.  Tworzyć w Pieninach. 20 lat Towarzystwa Przyjacół Sztuk Pięknych w Szczawnicy / Franciszek Kolkowicz - proj. i red.katalogu, Janusz Tybur- opr., 2006. Katalog jubileuszowej wystawy w Pawilonie Wystawowym PPN w Pieninach pod "Orlicą" w 2006 r.
 
 16.  Z Doliny Grajcarka. Miesięcznik wiadomości szczawnickich / [Barbara Alina Węglarz, Alina Lelito redaktor]. - Ukazuje się od września 1991. - Miesięcznik; Styczeń 2001, Nr 100 = 100 -. - Szczawnica : Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy. - 30 cm. - Adres Red.: ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica, tel.: 262-26-66. - ISSN 1506-4328
 
 17.  Prace Pienińskie / [Ryszard M. Remiszewski red.] Podkomisja Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK w Krakowie. - Rocznik. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. - ISSN ISSN 1230-9753
 
 18.  Warunkowa zgoda dla Thermaleo. Szczawnica a Dworzec Gościnny / Teraesa Zielińska [TEZ]. - // Dziennik Polski. - 2006, sobota, 28 października 2006 r.. - Wkładka regionalna: Dziennik Polski - Podhalański
Uchwała intencyjna Rady Miasta Szczawnica obiecująca firmie Thermaleo bezprzetargowy tryb sprzedaży działki w zamian za zobowiązanie się tej firmy do odbudowy Dworca Gościnnego w ciągu trzech lat.
 
 19.  Szczawnica i okolice.. - b.m. : Tygodnik Powszechny, 1880. - [1] s. : rycina ; 30 cm. - Kserokopia artykułu i cennej ryciny z Tygodnika Powszechnego nr 27
Nr inw.: 410a, Sygnatura: 410a
 
 20.   Bieniek, Łukasz
Dwa ikonostasy / Łukasz Bieniek. - Szczawnica, 2011 // Prace Pienińskie. - 2011, 21, 5-24
 
 21.   Bilek, Maciej
Apteka i szczawniccy farmaceuci / Maciej Bilek. - Szczawnica // Prace Pienińskie. - 2006, 16, s. 63-86
szczegółowe przypisy
 
 22.   Bilek, Maciej
Aqua minerales artificialis / Maciej Bilek. - Szczawnica, 2011 // Prace Pienińskie. - 2011, 21, 151-159
artykuł dotyczy sztucznych wód mineralnych
 
 23.   Czarnecka, M.
Szczawnica i okolica / M. Czarnecka, J. Rusiecki. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1955. - 63, [1] s., mapka wklejona : zdj. ; 17 cm
Nr inw.: 368, Sygnatura: 368
Nr inw.: 3566, Sygnatura: 3566
 
 24.   Dokumentacja Hydrogeolog.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n.D. Cz. 1 Ogólna / Przedsiebiorstwo Geologiczne S.A. Kraków , Al.Kijowska 14. - Kraków : Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., 1997-1998. - mnsk., 84 s. + 8 s. + 8 s. opinii ; 30 cm
Ekspertyza na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu
Nr inw.: 254a, Sygnatura: 254a
 
 25.   Dokumentacja Hydrogeolog.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n.D. Cz. 2, Wody lecznicze Szczawnicy / Przedsiebiorstwo Geologiczne S.A. Kraków, Al. Kijowska 14. - Kraków : Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., 1997-1998. - mnsk., 47 s. + 9 zał. ; 30 cm
Ekspertyza na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu
Nr inw.: 255a, Sygnatura: 255a
Nr inw.: 256a, Sygnatura: 256a
Nr inw.: 257a, Sygnatura: 257a
Nr inw.: 258a, Sygnatura: 258a
Nr inw.: 259a, Sygnatura: 259a
Nr inw.: 260a, Sygnatura: 260a
 
 26.   Dworski, Tadeusz
Szczawnica; ilustrowany przewodnik oraz podręcznik dla ochrony udających się tamże / Tadeusz Dworski. - Wyd. 2, popraw. i powiększone. - Przemyśl : Nakł. braci Jeleniów, 1882. - 124 s. : ryc., tabl. ; 16 cm. - Odbitka ksero z oryinału, oprawa półintroligatorska
Nr inw.: 3177, Sygnatura: 3177
 
 27.   Ewidencja Gruntów: szczawnica
Ewidencja gruntów : miasto Szczawnica (wypis z rej. gruntów + 2 ark. map) / BULiGL oddz. Kraków. - Kraków : BULiGL, 1990. - Teczka z wypisem z rejestru gruntów i 2 arkusze map ; 30 cm. - Maszynopis
Nr inw.: 94a, Sygnatura: 94a[2961]
 
 28.   Inhalatorium
Inhalatorium Państwowego Zakładu Zdrojowego w Szczawnicy. Wskazówki dla kuracjuszów korzystających z Inhalatorium i komór pneumatycznych / Sekcja Naukowa Związku Lekarzy w Szczawnicy. - [Szczawnica] : [Inhalatorium Panśtwowego Zakładu], [1946?]. - [12] s. ; 15 cm. - Opis i instrukcja używania inhalatorium. Wewnątrz druk skierowania dla pacjenta z 22.07.1946r.
Nr inw.: 4917, Sygnatura: 4917
 
 29.   Jaguś, Andrzej
Szczawnica i okolice; niektóre możliwości kształcenia w zakresie geografii / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - Sosnowiec : Wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - 127 s. : zdj. kolor., mapki, tabele ; 21 cm. - Literatura s.113-120. - Słownik terminologiczny s. 121-128. - ISBN 83-87431-37-0
Nr inw.: 4319, Sygnatura: 4319
 
 30.   Jaguś, Andrzej
Szczawnica i okolice : przyroda i człowiek / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - Szczawnica : F.H.U. [Firma Handlowo-Usługowa] "Karpatus", 2002. - 116 s., [4] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 21 cm. - Bibliogr. , słownik terminologiczny.. - ISBN 83-917019-0-5
Nr inw.: 5119, Sygnatura: 5119
 
 31.   Jarocka-Bieniek, Jolanta
Józef Stefan Szalay i ówczesna Szczawnica na mapie turystycznej kraju / Jolanta Jarocka-Bieniek // Prace Pienińskie. - 2004, 14, s. 107-110
 
 32.   Kołączkowski, Lesław
Wspomnienie o Józefie Szalayu / Lesław Kołączkowski (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1993, Nr 5 (46 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 47-52
Bibl.
 
 33.   Kruczek, Zygmunt
Uzdrowiska karpackie / Zygmunt Kruczek, Agnieszka Weseli. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 238, [2]s. : Mapki uzdrowisk ; 21 cm. - (Informator dla Kuracjuszy i Turystów). - Zawiera: Szczawnica-Zdrój (s.141-155). - ISBN 83-03-01693-8
Nr inw.: 4924, Sygnatura: 4924
 
 34.   Lazar, Grażyna
Bibliografia zawartości "Prac Pienińskich za lata 1989 - 1997 / Grażyna Lazar //W: Ośrodek KTG PTTK w Pieninach1988-1998 / red. i oprac. Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach, 34-360 Szczawnica, ul. Pienińska 12, 1998. -. - zdj., repr.. - 45, [1], XXV, [1] s.
55 publikacja Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach
 
 35.   Mapa Ewidencyjna
Mapa ewidencyjna gruntów, SZCZAWNICA, gromada Szczawnica, woj. krakowskie, powiat Nowy Targ. Ark. nr 1. - Kraków : Wojewódzkie Biuro Geodezji i U.R. w Krakowie, [1977?]. - 1 ark. : Skala 1:2880 ; 65x71 cm. - Odbitka ozalidowa
Nr inw.: 235m, Sygnatura: 235m
Nr inw.: 236m, Sygnatura: 236m
Nr inw.: 237m, Sygnatura: 237m
Nr inw.: 238m, Sygnatura: 238m
Nr inw.: 239m, Sygnatura: 239m
Nr inw.: 240m, Sygnatura: 240m
Nr inw.: 241m, Sygnatura: 241m
Nr inw.: 242m, Sygnatura: 242m
Nr inw.: 243m, Sygnatura: 243m
Nr inw.: 244m, Sygnatura: 244m
Nr inw.: 245m, Sygnatura: 245m
Nr inw.: 246m, Sygnatura: 246m
Nr inw.: 247m, Sygnatura: 247m
Nr inw.: 248m, Sygnatura: 248m
Nr inw.: 249m, Sygnatura: 249m
Nr inw.: 250m, Sygnatura: 250m
Nr inw.: 251m, Sygnatura: 251m
Nr inw.: 252m, Sygnatura: 252m
 
 36.   Mapa Ewidencyjna
Mapa ewidencyjna gruntów, wieś CZARNA WODA, miasto Szczawnica, woj. nowosądeckie. Ark. nr 1(5); 183.422.3. - Kraków : Okręgowe Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie, 1983. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; 60x83 cm. - Odbitka ozalidowa
Nr inw.: 230m, Sygnatura: 230m
Nr inw.: 231m, Sygnatura: 231m
Nr inw.: 232m, Sygnatura: 232m
Nr inw.: 233m, Sygnatura: 233m
Nr inw.: 234m, Sygnatura: 234m
 
 37.   Mapa Ewidencyjna
Mapa ewidencyjna gruntów, wieś JAWORKI I, miasto Szczawnica, woj. nowosądeckie. Ark. nr 2(3); 183.424.3. - Kraków : Okręgowe Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie, 1983. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; 60x83 cm. - Odbitka ozalidowa
Nr inw.: 227m, Sygnatura: 227m
 
 38.   Mapa Ewidencyjna
Mapa ewidencyjna gruntów, wieś JAWORKI II, miasto Szczawnica, woj. nowosądeckie. Ark. nr 3(6); 183.421.4. - Kraków : Okręgowe Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie, 1983. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; 60x83 cm. - Odbitka ozalidowa
Nr inw.: 228m, Sygnatura: 228m
Nr inw.: 229m, Sygnatura: 229m
 
 39.   Mapa Ewidencyjna
Mapa ewidencyjna gruntów, wieś SZLACHTOWA, miasto Szczawnica, woj. nowosądeckie. Ark. nr 1(6); 183.421.2. - Kraków : Okręgowe Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie, 1983. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; 60x83 cm. - Odbitka ozalidowa
Nr inw.: 222m, Sygnatura: 222m
Nr inw.: 223m, Sygnatura: 223m
Nr inw.: 224m, Sygnatura: 224m
 
 40.   Mapa Geologiczna
Mapa geologiczna. Atlas Geologiczny Galicji, zeszyt 24, SZCZAWNICA. Pas 7, słup IV / Oprac. W. Uhlig. - Wiedeń : c. i k. Zakładzie wojsk. geograficznym w Wiedniu, przed 1914 r.. - 1 ark. : Skala 1:75 000 ; 71x58 cm. - Druk - kolorowy
Nr inw.: 511m, Sygnatura: 511m
 
 41.   Mapa Geologiczna
Mapa geologiczna. Szczegółowa mapa geologiczna Polski. 1050 - Szczawnica-Krościenko / Oprac. A. Kulka, W. Rączkowski,K. Żytko, S.Gucik, Z. Paul (1985 r.). - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, 1987. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 60x75 cm +Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Szczawnica-Krościenko (z 4 tab. i 7 tabl.),Warszawa 1991. - Drukowana - kolorowa.
Nr inw.: 507m, Sygnatura: 507m
 
 42.   Mapa Katastralna
Mapa katastralna SZCZAWNICA - KACZE. Karta mapy : 15, 16. - [Nowy Targ] : Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu, Referat Geodezji i Regulacji Rolnych, 1961. - 1 ark.(z karty mapy 15, 16) : Skala 1:2 880 ; 48x60 cm. - Odbitka ozalidowa pokolorowana
Nr inw.: 288m, Sygnatura: 288m
 
 43.   Mapa Obszaru
Mapa obszaru górniczego "Szczawnica" utworzonego dla złoża wód leczniczych. Woj. Kraków, powiat Nowy Targ,Szczawnica. Stan na 1967 r.. - bmw : bw, 1968(?). - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 31x58 cm. - Ozalid
Nr inw.: 149m, Sygnatura: 149m
 
 44.   Mapa Sytuacyjno
Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Szczawnica-Krościenko Zawodzie, woj. nowosądeckie, 183.412.4 (Stan na 1974-08-31). - Krościenko n/D, [1985-07-16]. - 1 ark. : Skala 1:2 000 ; 60x68 cm. - Wtórnik lewostronny na folii
Nr inw.: 154m, Sygnatura: 154m
Nr inw.: 391m, Sygnatura: 391m
Nr inw.: 392m, Sygnatura: 392m
Nr inw.: 393m, Sygnatura: 393m
Nr inw.: 394m, Sygnatura: 394m
Nr inw.: 395m, Sygnatura: 395m
Nr inw.: 396m, Sygnatura: 396m
 
 45.   Mapa Sytuacyjno
Mapa sytuacyjno wysokościowa. Szczawnica - droga do Pienin, sekcja mapy zasadn. 183.414.104.4 Stan na dzień 1994.04.10. - Krościenko n/D : Wiesław Zając geodeta uprawniony, 1994-04-21. - 1 ark. : Skala 1:500 ; 35x50 cm. - Odbitka ozalidowa. Uzgodnienia branżowe.
Nr inw.: 478m, Sygnatura: 478m
Nr inw.: 479m, Sygnatura: 479m
 
 46.   Mapa Sytuacyjno
Mapa sytuacyjno wysokościowa. Szczawnica - droga do Pienin. Sekcja mapy zasadn. 183.414.104.4 Stan na dzień1995.12.12. - Krościenko n/D : Wiesław Zając geodeta uprawniony, 1995-12-12. - 1 ark. : Skala 1:500 ; 30x42 cm. - Oryginał na kalce techn. POMIAR POWYKONAWCZY budynku pawilonu obsługi zwiedzających
Nr inw.: 506m, Sygnatura: 506m
 
 47.   Mapa Sztabowa
Mapa sztabowa Szczawnica NW = Mafsstab Szczawnica NW / Oprac. na podst. "Mapa Fotogrametryczna Pieniny" 1:20 000(1937). - Warszawa : Polskie Wydawnicwo Kartograficzne, 1937. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 70x99 cm, składana. - Drukowana, cz.b.
Mapa sztabowa. Opisy w języku niemieckim, polskim i słowackim
Nr inw.: 545m, Sygnatura: 545m
 
 48.   Mapa Sztabowa
Mapa sztabowa Szczawnica. Pas 51, Słup 31 / Wojskowy Instytut Geograficzny. Opr. w 1935r. na podst map z 1929r. i1934r.. - Warszawa : Wojskowy Instytut Geograficzny, 1936. - 1 ark. : Skala 1:100 000 ; 37x48 cm, składana. - Drukowana, cz.b.
Mapa sztabowa.
Nr inw.: 548m, Sygnatura: 548m
 
 49.   Mapa Sztabowa
Mapa [sztabowa] Szczawnica [Pieniny] / Onaczenie B-XXIII. N.W. [przed 1911r.]. - (Wiedeń?) : b.d., przed 1911 (?). - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 66x84 cm, składana. - Nazwa: Kronenberg
Mapa sztabowa?. Opisy w języku niemieckim i polskim
Nr inw.: 549m, Sygnatura: 549m
 
 50.   Mapa Sztabowa
Mapa sztabowa Szczawnica. Pas 51, Słup 31 / Wojskowy Instytut Geograficzny. - Warszawa : Wojskowy Instytut Geograficzny, 1936. - 1 ark. : skala 1:100 000 ; 37x48 cm. - Drukowana, cz.b., składana. Opr. w 1935r. na podst. map z 1929r. i 1934r.
Nr inw.: 552m, Sygnatura: 552 m
 
 51.   Mapa Topograficzna
Mapa Topograficzna Polski. SZCZAWNICA, M-34-89-D-b-4 / Główny Geodeta Kraju. - Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 1997. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 59x60 cm. - Drukowana, kolorowa. Składana. - ISBN 83-7170-358-9
Oprac. topograf. 1995 GEO-TOP. Oprac. kartogr. 1997 r. PG-PLAD w Warszawie w/g znaków umownych 1994 r.
Nr inw.: 532m, Sygnatura: 532m
 
 52.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Szczawnica-Krościenko, M-34-89-D-b. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 zr. 1989, zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / GeneralnyStab Ceskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 489m, Sygnatura: 489m
Nr inw.: 490m, Sygnatura: 490m
 
 53.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, 183.4, SZCZAWNICA-KROŚCIENKO, woj. nowosądeckie. / Główny Urząd Geodezji i Kartografii. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne, 1980, na podst. mapy 1:50 000 z 1975 r.. - 1 ark. :Skala 1:50 000 ; 53x79cm. - Drukowana.
Nr inw.: 387m, Sygnatura: 387m
 
 54.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, 183.412.4, SZCZAWNICA-KROŚCIENKO ZAWODZIE, woj. nowosądeckie. L.ewid. : 4382.4 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii. - bmw : Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych "GEOKART", 1979 oprac. topograf. wg znaków umownych1962r.. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; 58x85cm. - Odbitka ozalidowa. Opracowanie kartograficzne: 1981r.
Nr inw.: 300m, Sygnatura: 300m
Nr inw.: 346m, Sygnatura: 346m
 
 55.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, 183.414.2, SZCZAWNICA-KROŚCIENKO, woj. nowosądeckie. L.ewid. : 4446.2 / Główny Urząd Geodezji iKartografii. - bmw : Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych "GEOKART", 1979 oprac. kartogr. wg znaków umownych1962r.. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; przeskalowanie ze skali 1:10 000 na 1:5 000 ; 58x85cm. - Odbitka ozalidowa. Opracowanie topograficzne: 1981r.
Nr inw.: 281m, Sygnatura: 281m
 
 56.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, 183.42, SZCZAWNICA, woj. nowosądeckie. / Główny Urząd Geodezji i Kartografii. - Rzeszów : Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Rzeszów, 1990, na podst. mapy 1:10 000 z 1979 r.. - 1ark. : Skala 1:25 000 ; 53x79cm. - Drukowana.
Nr inw.: 383m, Sygnatura: 383m
 
 57.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, 183.423, SZCZAWNICA-KROŚCIENKO, woj. nowosądeckie. L.ewid. : 4447 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii. - bmw : Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych "GEOKART", 1979 oprac. topograf. wg znaków umownych1962r.. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 58x85cm. - Odbitka ozalidowa. Opracowanie kartograficzne: 1980r.
Nr inw.: 317m, Sygnatura: 317m
 
 58.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, 183.423.1, SZCZAWNICA. [Mapa zastępcza] / Główny Urząd Geodezji i Kartografii. - bmw : Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych "GEOKART", 1965 oprac. fototopograf.. - 1 ark. : Skala1:5 000 ; przeskalowanie ze skali 1:10 000 na 1:5 000 ; 58x85cm. - Odbitka ozalidowa.
Nr inw.: 355m, Sygnatura: 355m
 
 59.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, 86.12.1, SZCZAWNICA-KROŚCIENKO, POLSKA (woj. nowosądeckie) i CSRS / Główny Urząd Geodezji i Kartografii. - Rzeszów : Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Rzeszów, 1982, (stan na 1977 r.). - 1 ark. : Skala1:100 000 ; 48x50cm. - Drukowana.
Nr inw.: 467m, Sygnatura: 467m
 
 60.   Mapa Turyst. karpat Polskich
Mapa turystyczna Karpat Polskich : Szczawnica, Pieniny, Żegiestów. Beskid Zachodni / Polskie Towarzystwo Tatrzańskie "Gea". - Warszawa : Wyd. "Gea", 1928. - ark. 1 : kolorow mapa ; 19 cm, [arkusz 40x45 cm]
Nr inw.: 2616, Sygnatura: 2616
 
 61.   Mapa Zasadnicza
Mapa zasadnicza sytuacyjna. m. SZCZAWNICA-KROŚCIENKO, woj. nowosądeckie. Ark. nr 1. - Kraków : Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie, 1977. - 1 ark. : Skala 1:5 000 ; 58x82 cm. - Odbitka ozalidowa
Nr inw.: 258m, Sygnatura: 258m
Nr inw.: 259m, Sygnatura: 259m
Nr inw.: 260m, Sygnatura: 260m
Nr inw.: 261m, Sygnatura: 261m
Nr inw.: 262m, Sygnatura: 262m
Nr inw.: 263m, Sygnatura: 263m
Nr inw.: 264m, Sygnatura: 264m
Nr inw.: 265m, Sygnatura: 265m
Nr inw.: 266m, Sygnatura: 266m
Nr inw.: 267m, Sygnatura: 267m
Nr inw.: 268m, Sygnatura: 268m
Nr inw.: 269m, Sygnatura: 269m
Nr inw.: 270m, Sygnatura: 270m
Nr inw.: 271m, Sygnatura: 271m
Nr inw.: 272m, Sygnatura: 272m
Nr inw.: 273m, Sygnatura: 273m
Nr inw.: 274m, Sygnatura: 274m
Nr inw.: 275m, Sygnatura: 275m
Nr inw.: 276m, Sygnatura: 276m
Nr inw.: 277m, Sygnatura: 277m
 
 62.   Markes, Jolanta
Wody mineralne i lecznicze Szczawnicy oraz ich wykorzystanie w balneoterapii : praca poglądowa do specjalizacji  z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej / Jolanta Markes. - Szczawnica : Jolanta Markes, 1999. - 12 s. ; 30 cm. - Praca poglądowa do specjalizacji II z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Kierownik specjalizacji lek.Izabela Wróblewska
Nr inw.: 198a, Sygnatura: 198a[4136]
 
 63.   Mastalski, Leszek
Historia turystyki w rejonie Pienin / Leszek Mastalski. - Szczawnica-Krościenko : Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Szczawnicy-Krościenku, 1976. - 22, [2] s. :zdj. cz.b. ; 30 cm. - Praca maturalna; ksero maszynopisu. Literatura. - Praca napisana pod kierunkiem mgr Anny Kozioł.
Nr inw.: 201a, Sygnatura: 201a[4161]
 
 64.   Moskała, Edward
Szczawnica : panoramiczny informator turystyczny / Edward Moskała. - Kraków : Wyd. Art.-Graficzne, 1963. - s.31 : zdj., panoramy, mapki ; 20 cm
Nr inw.: 3441, Sygnatura: 3441
 
 65.   Nyka, Józef
Szczawnica-Krościenko i okolice : przewodnik / Józef Nyka. - wyd. 3. - Warszawa : Wyd. Sport i Turystyka", 1979. - s.139 : rys., panoramy ; 20 cm. - (Biblioteczka przewodników po uzdrowiskach i miejscowościach wczasowych). - Literatura. - Skorowidz ważniejszych nazw.
Nr inw.: 3442, Sygnatura: 3442
 
 66.   Pogranicze Polsko-Węgierskie
Pogranicze polsko-węgierskie od Orawy do Pienin w XIX i na początku XX w. / autorzy referatów Teresa Bielawska [etal.]. - Szczawnica : Agencja Publiczno-Wydawnicza OPRES, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Szczawnicy, 2002. - 142, [2] s. :repr. cz.b. ; 21 cm. - Seminarium - Szczawnica 2000. - Zbiór referatów.. - ISBN 83-85909-73-7
Nr inw.: 4342, Sygnatura: 4342
 
 67.   Remiszewski, Ryszard M.
Pieniński epizod Zygmunta Tałasiewicza / Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Pieninach, 1989. - 16 s. : rys. ; 21 cm. - (Seria " z okienkiem"). - Bibliografia s.16. - Archiwalia s.16
Nr inw.: 3364, Sygnatura: 3364
 
 68.   Remiszewski, Ryszard M.
Zakład wodny z czasów Austro-Węgierskich / Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica, 2008 // Prace pienińskie. - 2008, 18, 19-21 + kserokopie dokumentów
artykuł dotyczy młynu i tartaku rodziny Nędzów
 
 69.   Remiszewski, Ryszard M.
Szczawnica pełna gości. Widziana oczami Tadeusza Z. Bednarskiego / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, cykl "Wędrówki niecodzienne". - 30 marca 2007 r. (piątek)
O 50.letniej twórczości publicystycznej i literackiej Tadeusza Z. Bednarskiego i jego związkach ze Szczawnicą
 
 70.   Remiszewski, Ryszard M.
W samym środku żywiołu. Szczawnica w dniach wielkiej powodzi (odcinek II) / Ryszard M. Remiszewski // DziennikPolski, dodatek Podhalański. - 15 października 2004 r (piątek)
Cypel, Jan Wohn, Biały Domek na Cyplu, lata 1925-1934
 
 71.   Remiszewski, Ryszard M.
Historia ratownictwa górskiego w Pieninach / Ryszard R. Remiszewski. - Szczawnica, 2008 // Prace Pienińskie. - 2008,18, 215-218; zdjęcia
 
 72.   Remiszewski, Ryszard M.
Pieniński Sabała. Szczawnica / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 8 grudnia 2005 r(czwartek)
"Jo jako ten ptak ino na powietrzu. W klotce zginie". W 1894 r. zatwierdzony przez TT - oddz. w Szczawnicy jako jeden z pierwszych czterech przewodników pienińskich.
 
 73.   Remiszewski, Ryszard M.
Izolacja od sąsiednich obszarów przyrodniczych jest największym zagrożeniem parku / Ryszard M. Remiszewski. -Szczawnica, 2011. - // Prace Pienińskie. - 2011, 21, 133-136. - Rozmowa z Michałem Sokołowskim - dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego
 
 74.   Remiszewski, Ryszard M.
Świętowanie Bereśnika / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 25 czerwca 2004 r. (piątek)
O schronisku turystycznym na Językach pod Bereśnikiem (Szczawnica). (budowa od 1987r. do 1.VII.1989 r.)
 
 75.   Remiszewski, Ryszard M.
Red. Tadesz Z. Bednarski honorowym obywatelem miasta Szczawnicy / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2003,Nr 13 (62 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s.129-130
Uchwała Rady m. Szczawnica nr 11/16/2002 z 16 grudnia 2002 r nadaje T.Z. Bednarskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
 
 76.   Remiszewski, Ryszard M.
XV-lecie Ośrodka KTG [Kultury Turystyki Górskiej] w Pieninach [Dokument elektroniczny] / red. Ryszard R. Remiszewski. - Szczawnica & Gliwice : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach oraz Wydawnictwo Ryszard M.Remiszewski"RMR", 2008. -  1 CD. - Plik należy oglądać w przeglądarce Internet Explorer, po doinstalowaniu wtyczki DJVuBrowserPlugin45.exe, która znajduje się na płycie. - ISBN 83-903764-4-X
Nr inw.: 78e, Sygnatura: 78e
 
 77.   Remiszewski, Ryszard M.
Z dziejów Pienin 1987-1991 [Dokument elektroniczny] / oprac. Ryszard M. Remiszewski, Wojciech Preidl. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach oraz Wydawnictwo Ryszard M.Remiszewski "RMR", 2006. -. - 1 CD. - PDF gazetek ściennych wywieszanych w schroniskach "Orlica' i pod Bereśnikiem wlatach 1987-1991. Drukowane egzemplarze w pudle KTG. - ISBN 83-903764-4-X
Nr inw.: 87e, Sygnatura: 87e
 
 78.   Remiszewski, Ryszard M. (red.)
Ośrodek KTG PTTK w Pieninach 1988-1998 [w cz. II Bibliografia zawartości "Prac Pienińskich" za lata 1989-1997] / red.i oprac. Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach, 34-360 Szczawnica, ul.Pienińska 12, 1998. -. - zdj., repr.. - 45, [1], XXV, [1] s.
55 publikacja Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach
 
 79.   Rotter, A.
Szczawnica, Krościenko i okolice / A. Rotter [tekst i mapka]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza. RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1976. - 33, [1]s. + mapka : zdj. kolor. ; 22 cm
Nr inw.: 4922, Sygnatura: 4922
 
 80.   Rusiecki, Jan
Pieniny : Szczawnica - Czorsztyn / tekst Jan Rusiecki, fot.T. Zwoliński. - Warszawa : Wyd. Funduszu Wczasów Pracowniczych, 1950. - 15, [1] s. : Mapka schem. na okładce ; 17 cm. - (Popularna Biblioteka Wczasowa T. 31)
Nr inw.: 3564, Sygnatura: 3564
 
 81.   Skrok, Monika
Budowa geologiczna obszaru zlewni Potoku Sopotnickiego (Szczawnica Wyżna) / Monika Skrok. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, 2003. - msk., 46 s. + map : zdj. kolor., fig. ; 30 cm. - Praca magistertska wykonana pod kierunkiem dr inż. Jana Golonki. - Literatura s. 43-46.
Nr inw.: 280a, Sygnatura: 280a
 
 82.   Szczawnica
Szczawnica Leśnica [Dokument elektroniczny] / Urząd Miasta Szczawnica. - przewodnik multimedialny. - Szczawnica : Urząd Miasta Szczawnica. -  1 CD ; 12 cm
Zawiera m.in.: historię obu miejscowości, galerię zdjęć, mapę Pienin i Szczawnicy, najważniejsze adresy.
Nr inw.: 108e, Sygnatura: 108e
 
 83.   Szczawnica : 1992
Szczawnica : 1992 : informator turystyczny / [oprac. informacji Piotr Antoniak et al.]. - Pruszków : "Rewasz", 1992. - 63 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : pl., 1 rys. ; 17 cm. - Resume
Nr inw.: 3012, Sygnatura: 3012
 
 84.   Szczawnica : 1997
Szczawnica : 1997 : informator turystyczny / [oprac. informacji Piotr Antoniak et al.]. - Pruszków : "Rewasz", 1997. - 96 s. : zdj., rys., mapki ; 17 cm
Nr inw.: 3926, Sygnatura: 3926
 
 85.   Szczawnicki Chór Kameralny
Muzyczne odkrycia Szczawnica 1973 / Szczawnicki Chór Kameralny, reżyseria nagrania Marcin Domżał i Marcin Guz. - Warszawa : TAKT, 2009. - 1 CD, czas nagrania 49:47 min.. - Płycie towarzyszy książeczka zawierająca notki biograficzne kompozytorów i dyrygenta oraz informacje o projekcie muzycznym Szczawnica 1973 w j. polskim i angielskim.
Nr inw.: 18dz, Sygnatura: 18dz
 
 86.   Ściborowski, Władysław
Szczawnica zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny : sprawozdanie z roku 1892 / przez dra Władysława Ściborowskiego lekarza zakładowego. - Kraków : Nakładem Zarządu Zakładu zdrojowego w Szczawnicy ; w drukarni "Czasu", 1893. - 25 s. ; 22 cm. - Odbitka kserograficzna
Nr inw.: 168s, Sygnatura: 168s[3399]
 
 87.   Węglarz, Andrzej
Szczawnica. Niezbędnik turystyczny / Andrzej Węglarz. - Piwniczna-Zdrój : Agencja Wydawnicza WIT, 2006. - 48 s. + mapy : zdj. kolor. ; 18 cm. - Informator. Przewodnik. Mapy. - ISBN 83-89580-22-5
Nr inw.: 4915, Sygnatura: 4915[3080]
 
 88.   Węglarz, Barbara
Schematyczny wykaz elementów stroju ludowego (męskiego i kobiecego) podhalańskiego, spiskiego i pienińskiego /Barbara Alina Węglarz. - Szczawnica : B.Węglarz, 1998. - msk., [23] karty : zdj. ; 30 cm
Nr inw.: 261a, Sygnatura: 261a
 
 89.   Węglarz, Barbara
Feliks Pławicki właściciel połowy dóbr dworskich "Szczawnica" w XIX wieku / Barbara Węglarz (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1989, Nr 1 (15 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 11-16, repr., rys.
Bibliografia (7)
 
 90.   Węglarz, Barbara
Żydzi w szczawnickim kurorcie / Barbara Alina Węglarz, Alina Lelito. - Szczawnica : Firma APLA; THERMALEO Sp. z o.o. Warszawa; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczawnicy, 2005. - 94 s. :Fotografie cz.b. ss. 54-94 ; 22 cm. - "Żydom - dawnym mieszkańcom Szczawnicy... Góralom - tym, którzy pamiętali i pamiętają". - ISBN 83-922217-0-2
Książka ta powstała po wystawie zorganizowanej przez Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczwnicy, zatytułowanej: "Żydzi - kuracjusze i mieszkańcy szczawnickiego kurortu Szczawnica 204/2005.
Nr inw.: 4777, Sygnatura: 4777
 
 91.   Wosiek, Robert
Kilka słów o dr Władysławie Ściborowskim - zapomnianym propagatorze Szczawnicy / Robert Wosiek. - Szczawnica, 2008 //Prace Pienińskie. - 2008, 18, 187-192
 
 92.  Wyznakiewicz, Jolanta
Wędrówka przez Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki.Rabka -Krościenko - Szczawnica - Krynica. Przewodnik Turystyczny /Jolanta Wyznakiewicz. - Wyd.2 rozsz. i zm.. - Warszawa; Kraków : Wydaw. PTTK "Kraj", 1989. - 46, [6]s. + mapy ; 21 cm. - (Wczasy w Górach). - ISBN 83-7005-176-6
Nr inw.: 4923, Sygnatura: 4923