Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

PIENAP

 1. Adam Loret (1884-1940): Pierwszy Dyrektor Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wybitny organizator struktur terenowych administracji leśnej, założyciel Instytutu Badawczego Leśnictwa / Marian Rogala. - // Leśne Prace Badawcze. Kwartalnik IBL w Warszawie i Las Polski. - 2004, 2004/1 i 10/2004 (Las Polski), s. 177-184i s.4. - Zawiera wzmiankę o zaangażowaniu A.L. w utworzeniu Parku Narodowego w Pieninach i Słowackiego Rezerwatu Przyrodniczego w Pieninach (31.VIII 1930 r. uroczystość w Szczawnicy proklamowania Parku i 17.VII.1932 r. udział w uroczystym otwarciu Słowackiego Rez.

 2.  Historia poznawania Pienin Słowackich / Eduard Pavlik. - Krościenko n.D., 1997. - // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1997, Nr 5, s. 9-19. 

 3.  Mały jubileusz w Pieninach [35. lecie reaktywowania PPN] / Andrzej Matuszczyk // Z dziejów Pienin. - 1990/1991, Zima
Sprawozdanie z posiedzenia Rady PPN z 8.VI.1990 r. w Niedzicy.

 4.   Daniš, Dušan
Prognozy dynamiky sukcesný procesov a ich vplyv na krajinu PIENAP-u = [Prognoza dynamiki procesów sukcesji i ich wpływ na krajobraz PIENAP-u] / Dušan Daniš. - Poniky : Wydawnictwo Jana Čižmárová - Partner, 2008. - 133 s. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 96-103.-Summary.-Słownik terminologiczny. - ISBN 978-80-89183-47-0
Nr inw.: 5221, Sygnatura: 5221

 5.   Konferencja Naukowa
Konferencja Naukowa (VI) Pieniny '05 - 2-3.06.2005 r. Czerwony Klasztor Słowacja / PIENAP. - Czerwony Klasztor : PIENAP, czerwiec 2006. - DVD-R, 1-2 : czas: 1: 2godz. 50 min.; 2: 50 min. ; 13x19 cm. - Sprawozdanie filmowe z przebiegu konferencji
Nr inw.: 52e, Sygnatura: 52e
Nr inw.: 53e, Sygnatura: 53e

 6.   Kulanda, Milan
Vyznam ochrany krajiny v programe starostlivosti PIENAP. = [Znaczenie ochrony krajobrazu w programie ochrony PIENAP] /Milan Kulanda [Kul`anda]. - Bańska Szczawnica : Technicka univerzita vo Zvolene, Fakulta ekologie a environmentalistiky v Banskei Stiavnici.Katedra planovania a tvorby krajiny, 2006. - msk., 43 + 45 zał : zdj., mapki ; 30 cm. - Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem doc. Ing. Petera Jancura PhD
W załączeniu do pracy płyta CD-R
Nr inw.: 328a, Sygnatura: 328a

 7.   Mapa Przeglądowa
Mapa przeglądowa lasów Czerwonego Klasztoru stan na 1.01.1935 r. = Prehladna mapa podlesa Ceveny Klastor.. - Czechosłowacja, [1935]. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 41x45cm. - Odbitka kser. Oryginał w PIENAPie
Nr inw.: 504m, Sygnatura: 504m

 8.   Mapa Przeglądowa
Mapa przeglądowa Pienap. Ornizacna mapa. Sprava TANAP Lesny hospodarski celok PIENINY. - Stan na 1.01.1987 r.. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 30x50 cm. - Druk na kartonie
Nr inw.: 472m, Sygnatura: 472m

 10.   Mapa Przeglądowa
Mapa przeglądowa Pieninska Prirodna Rezervacia Cerveny Klastor, stan na 1.02.1952 r.. - Czechosłowacja, 1952. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 37x42cm. - Odbitka kser. Oryginał w PIENAPie
Nr inw.: 505m, Sygnatura: 505m

 11.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Haligovce, M-34-89-D-d. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 493m, Sygnatura: 493m

 12.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Jarabina, M-34-90-C-d. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 495m, Sygnatura: 495m

 13.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Kamienka, M-34-90-C-c. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny Stab Ceskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 494m, Sygnatura: 494m

 14.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Murzasichle, M-34-101-A-a. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny Stab Ceskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 496m, Sygnatura: 496m

 15.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Osturna, M-34-101-A-b. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 497m, Sygnatura: 497m

 16.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Piwniczna, M-34-90-C-b. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 491m, Sygnatura: 491m

 17.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Podolinec, M-34-102-A-a. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 500m, Sygnatura: 500m

 18.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Spisska Stara Ves, M-34-89-D-c. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r.1989, zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 492m, Sygnatura: 492m

 19.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Stara Lubovna, M-34-102-A-b. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r.1989, zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 501m, Sygnatura: 501m

 20.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Szczawnica-Krościenko, M-34-89-D-b. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 zr. 1989, zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / GeneralnyStab Ceskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 489m, Sygnatura: 489m
Nr inw.: 490m, Sygnatura: 490m

 21.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Toporec, M-34-101-B-b. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 499m, Sygnatura: 499m

 22.   Mapa Topograficzna
Mapa topograficzna, Zdiar, M-34-101-B-a. Mapa 1 : 25 000 obnovena podla topografickej mapy 1:50 000 z r. 1989,zahranicne uzemie podla tlacovych podkladov topografickej mapy RP 1:25 000 so stavom k r. 1975 / Generalny StabCeskoslovenskej Armady. - GS-CSA, [1989]. - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 45x48 cm. - Drukowana. Kolorowa
Nr inw.: 498m, Sygnatura: 498m

 23.   Mapa Turystyczna
Mapa turystyczna. Pieniny, spisska Magura. - Harmanec : Vojensky Kartograficky Ustav, 1994. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 58x102m. - (Slovenska Republika. Edicia turistickych map 1:50 000. Nr 103.). - Druk kolorowy
Nr inw.: 487m, Sygnatura: 487m

 24.   Paginaj, Lubomir (red.)
Pieniny. Priroda a clovek I. Fauna a flora Pienin / Lubomir Paginaj (red.). - Cerveny Klastor : Sprava Pieninskeho narodneho parku, 2002. - 103 s. ; 21 cm. - (Zbiór artykułów opublikowanych z okazji 70. rocznicy PIENAP). - ISBN 80-88903-42-4
Nr inw.: 4559, Sygnatura: 4559

 25.   Panigaj, Lubomir
Metodika monitoringu biotických prvkov Pieninského Národného Parku = [Metodyka monitoringu biotycznych elementów PIENAP] : Zborník príspevkov z konferencie = [Zbiór artykułów z konferencji] / Wybór L'ubomír Panigaj. - Czerwony Klasztor; Stara Spiska Wieś (Słowacja) : Miasto Stara Spiska Wieś, PIENAP, 1999. - 81 s. ; 21 cm. - Konferencja odbyła się w dniach 7-8 października 1999 r. w Czerwonym Klasztorze.. - ISBN 80-88747-69-4
Nr inw.: 5219, Sygnatura: 5219

 26.   Pavlik, Eduard
Pieniny / Eduard Pavlik. - [Spiska Novu Ves, Slovacja], 1996. - msk., 22 s. + 18 s. (tłumaczenie) ; 30 cm. - Zawiera: Historia poznania Pienin (tłum. na j.polski)
Nr inw.: 263a, Sygnatura: 263a

 27.   Remiszewski, Ryszard M.
Pieniny - światowe dziedzictwo? Wspólne starania PPN i PIENAP-u / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 7 czerwca 2005 r (wtorek)
VI sesja "Badania naukowe w Pieninach 2005" Czerwony Klasztor na Słowacji w dniach 2-3.VI.2005 r.

 28.   Remiszewski, Ryszard M.
Jubileusz Parku w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2002, Nr 12 (61 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 87-92
70. rocznica utworzenia "Parku Narodowego w Pieninach" i Słowackiego Rezerwatu Przyrody w Pieninach". 19-21.06.2002 r..

 29.   Remiszewski, Ryszard M.
Jubileusz Pienińskiego Parku Narodowego ( relacja z sesji naukowej) / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. -1992, Nr 4 (43 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 3-7

 30.   Rocenka 1993
Rocenka 1993 / Sprava Pienińskeho narodneho parku. - Tatranska Lomnica : Sprava Tatranskeho narodneho parku, 1994. - 95 s. ; 30 cm. - PIENAP
Nr inw.: 3317, Sygnatura: 3317

 31.   Rocenka 2002 - 2004
Rocenka 2002 - 2004 / Sprava Pienińskeho narodneho parku. - Cerveny Klastor : Sprava Pieninskeho narodneho parku, 2004. - 64 s. : mapki, zdj. cz.b. ; 21 cm. - PIENAP
Nr inw.: 4864, Sygnatura: 4864

 32.   Rocenka SpravyRocenka Spravy Tatranskeho narodneho parku 1991-1992 / Sprawa Tatranskeho narodneho parku. - Tatranska Lomnica : Sprava Tatranskeho narodneho parku, 1993. - 167 s. ; 30 cm. - PIENAP
Nr inw.: 3316, Sygnatura: 3316

 33.   Voloscuk, Ivan [et al.]
Pieninsky narodny park / Ivan Voloscuk [et al.]. - Banska Bystrica : Vyd. AKCENT pre Spravu Tatranskeho narodneho parku, 1992. - 382 s. : zdj. cz.b. i kolor., rys.,mapki ; 25 cm. - Literatura. - Summary. - ISBN 80-900-447-5-1
Nr inw.: 3320, Sygnatura: 3320

34.   Vološčuk, Ivan
Zborník referátov z medzinárodnej konferencie venovanej 65.výročiu vzniku Slovenskiej prírodnej rezervácie vPieninách a 30.výročiu vzniku Pieninského národného parku = [Zbiór referatów z międzynarodowej konferencji z okazji 65.lecia powstania słowackiego rezerwatu przyrody w Pieninach i 30.lecia...] / Wybór art. Ivan Vološčuk. - Czerwony Klasztor, Słowacja : Správa národných parkov Slovenskej republiky, PIENAP, 1997. - 92 s. ; 21 cm. - Konferencja odbyła się w dniach 10-11 maj 1997 r. w Czerwonym Klasztorze.
Nr inw.: 5218, Sygnatura: 5218

 35.   Vološčuk, Ivan (red. nacz.)
Príroda Pienin v premenách = [Przyroda Pienin w przemianach] : monografia / red. nacz. Ivan Vološčuk. - Tatrzańska Łomnica : Správa národných parkov Slovenskej republiky, 1997. - 123 s. : ill.; tab. wykr. ; 23 cm. - (Monografické Štúdie o Národných Parkoch). - Monografia wydana z okazji 30.lecia powstania PIENAP. - ISBN 80-88680-14-X
Nr inw.: 5217, Sygnatura: 5217