Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Krościenko

 1.   ks. Krzan, Bronisław - *4.VI.1910 w Stróży, +19.VI.1991 w Krakowie. / Emerytowany proboszcz parafii Krościenko n.D.(20.VI.1947 do X.1979). Święcenia kapłańskie 29.VI.1934 r.. Od 1938 do 1947 notariusz, sekretarz Sądu Diecezjalnego i pomocnik kustosza Diecezjalnego Muzeum w Tarnowie. (biogram: ks. Andrzej Pękala w: Prace Pienińskie, nr 3, 1991 r., s.3)

 2.   ALEKSANDROWICZ, Krzysztof - Pracownik upowszechn. kultury w Wa-wie. PREZES KLUBU ARTYSTYCZNEGO "ŚWIATŁO" w Szczawnicy i Krościenku [Dz.P. z 4.02.2002 r.]. 17. lat pracy w Inst.Bad.Dróg i Mostów w Wa-wie, Działalność kulturalno - społeczna. Animacja

 3.   RUSTANOWICZ, Eugeniusz ur. 1910 r. we Lwowie, zm. 18.05.2001 r. w Krośc.. Stud. w Mediolanie,dr.ekon. i solista w LaScali., w AK, dyr Rozgł. P.R. w Katowicach, doradca Min.Górn. i Energet. Od 1985r v-ce prezes OSP i prezes oddz.PTTK i SKKT w K-ku.
Największą zasługą E. Rustanowicza było odłączenie Krościenka od Szczawnicy (1982 r.). Ożeniony z córką Wł. Grotowskiego (willa Granit)

 4.   Pięć pokoleń w pamięci: wspomnienie szlacheckiego Krościenka / Krzysztof Strauchmann. - Dzieje Dziewolskich z Krościenka na podstawie opowieści Pani Ireny Skarbińskiej, córki Stefana Dziewolskiego, spisał K. Strauchmann //Dziennik Polski : Magazyn Podhalański. - 22 lutego 2002 r. (piątek), s. X

 5.   KOTERBA, Franciszek ur. 23.VIII.1912 w Krościenku n.D. zm. 7.IX.1994 r. w szpitalu w Nowym Targu. W PPN pracował od 1938r. W latach 1939 - 1945 Ruch Oporu - kurier AK. 1.V.1976 r. jako podleśniczy PPN przeszedł na emeryturę.
Patrz: Prace Pienińskie nr 2/1990, s. 58-59. Portret w zb. INNE nr inw. 93

 6.   GORZKOWSKI, Marian. Sekr.Tow.Przyj.Sztuk Piękn. w Krak. W czasie pobytu w Krościenku w 1888 r. umieszczał na kapliczkach wiersze patriotyczne. Na kapliczce św. Antoniego, na wew. ścianach kapliczki Św. Kingi pod Ociemnem, na krzyżu na Skałce pod Ociemnem
Teksty wierszy umieszczonych na kapliczkach patrz w : "Wspomnienia z Mielca i Krościenka n.D.", J. Sitowski, s. 10-12

 7.   HAKOWSKI, Józef (9/3 1833-3/5 1897) art. rzeźb. cyzeler. W 1893 zakupił w Krościenku realność i wybud. dom, w którym mieszkał do śmierci. Zmarł w zapomnieniu. Pochowany na starym cmentarzu bez nagrobka, miał tylko krzyż.
Pełny życiorys podaje w: "Wspomnienia z Mielca i Krościenka n.D.", J. Sitowski, s.13-15 i B.Krzan w "Klejnot..." s. 154 i 155, 156.

 8.   Powiat krościeński nad Dunajcem (1855-1867) w prowincji zach.-galicyjskiej.Należało do niego 33 wsi. Powiat składał się z dwóch urzędów: obwodowy z naczelnikiem i sądowy z adiunktem (sprawy cywil.). Sąd powiatowy a potem grodzki (od1919) działał do 1955 r.
szczegóły patrz: "Klejnot..." B. Krzan, sygn. 2673, s.140-143

 9.   LEPSZY, Leonard, Jan, Józef Ur.6.11.1856r.(syn Jana Lepschego aktuariusza sądowego), inż., numizmatyk. Oprac."Dzieła snycerskie w złocie i srebrze J.Hakowskiego". Jego drugi syn Kazimierz był hist. od 1962-1967 rektor UJ.
szczegóły patrz: "Klejnot...", B.Krzan, s.153-154. Sygn. 2773

 10.   GUMOWSKI, Marian prof.dr ur.6.12.1881 w Krościenku - numizmatyk, heraldyk, sfragistyk -zm.w Toruniu 1.11.1974r. "Podręcznik numizmatyki"(1914). "Podręcznik o pieczęciach polskich". Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie do 1919r. Brat Jana art.-grafika.
szczegóły patrz: "Klejnot...", B.Krzan, s.156-158. Sygn. 2673

 11.   GUMOWSKI, Jan Ur.20.10.1883r. w Krościenku - zm.6.11.1946r. w Krakowie. Brat numizmatyka Mariana. Artysta-grafik. Studia w Krakowie i we Florencji. Jego witraże Bank Handlowy w Wa-wie, meczet w Turkiestanie. "Motywy Architektury Polskiej" 5 tek.
Szczegóły patrz: "Klejnot...", B.Krzan, s.157-158. Sygn. 2673. W Muzeum Wojska Polskiego w Wa-wie znajduje się ponad 100 jego autolotografii, głównie rekonstrukcji starych zamków i dworków oraz miast. (m.in. Zamek Czorsztyn)

 12.   CIĘCIEL, Stanisław (2.11.1885-1942? w Kozielsku) Krościeńczanin. Pułkownik WP. Studia w Wiener Neustad. Dr prawa. W czasie I wojny szef Sądu Polowego, po wojnie prezes Sądu Wojsk. w Krakowie potem Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego w Wa-wie.
Szczegóły patrz: "Klejnot...", B.Krzan, s. 157-158. Ojciec St. Jan Cięciel (22.11.1859-1944) założył Kółko Rolnicze i 42 lata był jego prezesem, 50 lat piastował stanowisko radnego miejskiego.

 13.   GUMOWSKI, Franciszek dr lekarz przybył do Krościenka ok. 1880r. Ukończył; polonistykę, medycynę i teologię. Był pierwszym lekarzem w Krościenku. W sezonie letnim pracował w uzdrowisku w Szczawnicy. Ojciec Mariana (prof.numizm.) i Jana (artysty-garfika).
Patrz: "Klejnot...", B.Krzan, s. 158-159. Sygn. 2673.

 14.   HAMMERSCHLAG, Rudolf, izraelita, lekarz. W 1902 r. własnym kosztem założył Park Miejski (na Stawach), członek zarządu Straży Ogniowej, radny miejski, Przewodn.Tow.Tatrzańskiego. Jego brat Alfred (ALHA) był wspołautorem "Ilustr.Przewodnika po Pieninach"
Patrz: "Klejnot...", B.Krzan, s. 159.

 15.   ALHA Alfred HAMMERSCHLAG. Brat Rudolfa lekarza w Krościenku. Współautor, razem z M.Marczakiem i Janem Wiktorem ,"Ilustrowanego Przewodnika po Pieninach" (1927).
Patrz: Hammerschlag Rudolf. Sygn. 2673-75, s. 159

 16.   GROTOWSKI, Władysław (24.04.1884 w Bochni - 1.11.1965 w Krościenku). Inż. leśnik, studia w Wiedniu na Wydz.Leśnictwa. Nadleśniczy w Olkuszu. W 1940 wybrany wójtem Krościenka. Współpraca z kurierami, przeciwnik listy G-V. Ożeniony z Michaliną Dziewolską.
Szczegóły patrz: "Klejnot..., B.Krzan, s. 160 - 161.

 17.   Gródek - domniemane grodzisko w Krościenku n.D. / Krzysztof Koper // www.kroscienko.com.pl. - październik 2003, 2 s.+ 1 zdj.
Gródek ziemny hipotetycznie datowany na okres: VIII-X w.(?). Pierwsza osada "krościeńczan"(?)

 18.   Miłośnik Pienin - śp. ks. dr Bronisław Krzan / ks. Andrzej Pękala. - // Prace Pienińskie. - 1991, Nr 3 (38 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 3-10, zdj.. - (Ks. Br. Krzan , ur. się4.VI.1910 r. w Stróży obok Szczyrzyca. Gimnazja: św. Jacka w Krakowie, Jana Długosza w N. Sączu oraz Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia 29.VI.1934 r. Zmarł 19.VI.1991 w Krakowie. Pogrzeb 22.VI.1991 w Krościenku.
Artykuł wspomnieniowy Ks. A. Pękali.

 19.   Czas szkolny dokonany / Danuta Salamon // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8 (53 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s.84-85, zdj.

 20.   O twórczości Heleny Wolskiej / Barbara Stykowa // Prace Pienińskie. - 1993, Nr 5 (46 publikacja Ośrodka KTG wPieninach), s. 58-63, zdj.
Ludowa poetka z Krościenka

 21.   Pomnik ofiar faszyzmu w Krościenku n/Dunajcem / Marian Orlicki // Prace Pienińskie. - 1990, Nr 2 (25 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 44-45
Opis projektu urządzenia starego cmentarza w Krościenku (1788-1896 cmentarz czynny był 108 lat). Projekt wykonał Piotr Candio z Paryża prawnuk Stefana Dziewolskiego. Na cmentarzru tym pochownych jest 4800 obywateli krościeńskich.

 22.   Legendarny kurier Armii Krajowej z Krościenka [Franciszek Koterba] / Eugeniusz Rustanowicz // Prace Pienińskie. - 1990, Nr 2 (25 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 58-59, zdj.

 23.   Ks. Walenty Gadowski - pionier turystyki górskiej w Tatrach i Pieninach / ks. Bronisław Krzan // Prace Pienińskie. -1990, Nr 2 (25 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 60-64, zdj., repr.
Opis pobytów ks. Gadowskiego w Pieninach. Lata życia 1863 - 1956, zmarł w Bochni

 24.   Akcja "Centrala" / Eugeniusz Rustanowicz // Prace Pienińskie. - 1989, Nr 1 (15 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach),s. 52-55,zdj., rys.
O działalności okupacyjnej Władysława Grotowskiego m.in. walce przeciwko hitlerowskiej akcji "Goralenvolk".

 25.   Bł.Kinga nad Dunajcem / Tadeusz M. Trajdos // Z dziejów Pienin. - 1989, Lato
Historia i opis kapliczki św. Kingi pod "Zawiasami" u wylotu ul. św. Kingi w Krościenku n.D.

 26.   O stosowaniu wody krościeńskiej / doc. dr Antoni Sabatowski //W: Krościenko. Zdrój STEFANA. Znakomita szczawa alkaliczno-słono-wapniowa. - Lwów : Zakł. Druk. "JELONKI" Warszawa, Elektoralna 25, w lutym 1932 r.. - [4] s.
Udostępniony druk przez Urząd Gminy w Krościenku n.D. (1998-04-17_

 27.   Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Parku Narodowego w Pieninach w dniu 9 listopada 1938 r. w Warszawie. -Warszawa, 10 listopada 1938 r.. -. - (Ksero maszynopisu). - 29 s.
Temat: zmiana granicy państwowej w Pieninach. (Oryginał protokołu w Nadleśnictwie Krościenko n.D, archiwum)

 28.   Czułość serca [O twórczości Krystyny Aleksander] / Jadwiga Grabowska // Prace Pienińskie. - 2002, Nr 12 (61 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 115-118, zdj.
"Prymat uczucia nad zimnym rozumem".

 29.   Gondolą nad Pieninami / Beata Zalot // Tygodnik Podhalański. - 1997, Nr 9(375), Rok VIII, s.1
Pomysł wójta Krościenka n.D. Br. Bublika z 1997 r, aby wagoniki na linie dowoziły turystów z Tylki na przystań flisacką w Sromowcach-Kątach. Długość trasy 4.5 km.

 30.   BANK MIAST Szczawnica-Wisła 27.VII.1975 r. Zbudowane wtedy: "Chodnik Przyjaźni Z Krościenka do Szczawnicy, Karczmę"Waluś" w Krościenku. Naczelnikiem Szczawnicy był Kazimierz Wójcik.
PPN wyposażył "Chodnik Przyjaźni" w 10 szt ław drewnianych.

 31.   Warsztaty ginących zawodów. Projekt Stowarzyszenia "Gorce-Pieniny" / Teresa Zielińska (TEZ) // Dziennik Polski,dodatek Podhalański. - 12 maja 2007 r (wtorek)
O reaktywacji ginących zawodów w regionie pienińsko-gorczańskim, o 4 dniowych bezpłatnych warsztatach dla młodzieży, które to warsztaty oraganizuje Stowarzyszenie "Gorce-Pieniny" za pieniądze z Pilotażowego Programu "Leader+".

 32.   List do Kurii Diecezjalnej rzym.-kat. w Tarnowie / Irena Skarbińska z d. Dziewolska, Krościenko n.D. // List. - Krościenko 26.04.2006, 1 strona pisma maszynowego
"W niedzielę 23 kwietnia 2006 r. był w kościołach odczytany list pasterski o domu opieki dla ludzi chorych i niedołężnych w Grywałdzie. Jestem prawnuczką Hieronima M. Dziewolskiego..."

 33.   Pienińskie dawniej i dziś. W Klubie "Fotogram". / Anna Szopińska [ASZ] // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 27 października 2006 r (piątek)
Zapowiedź stałej ekspozycji zdjęć fotografów zauroczonych Pieninami w "stylowej kawiarni - restauracji" - dawnej karczmie Dziewolskich przy Szkole Zawodowej w Krościenku n.D..Stała ekspozycja zdj. m.in. Awita Szuberta i Edwarda Hartwiga.

 34.   Wielka karczma, wielka sztuka / (szo) Anna Szopińska // Kurier Nowotarski. - listopad 2006 r.ek), Nr. 1, s. 3

Zapowiedź stałej ekspozycji zdjęć fotografów zauroczonych Pieninami w "stylowej kawiarni - restauracji" - dawnej karczmie Dziewolskich przy Szkole Zawodowej w Krościenku n.D..Stała ekspozycja zdj. m.in. Awita Szuberta i Edwarda Hartwiga.

 35.   Uroki starej fotografii / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki niecodzienne]. -24 listopada 2006 r

Po nowootwartej Wystawie dawnej fotografii w Klubie Fotografii "Fotogram" przy szkole zawodowej w Krościenku n.D. oprowadza Karol Pollesch "artysta o renomie europejskiej, uprawiający portret i pejzaż, specjalizujący się w fotografowaniu dzieł sztuki.

 36.   Dobrodziej Bączyński. Krościenko / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański.. - 5 lutego 2007r. Ks. Jan Bączyński (*1882 r. +1947 r.) od 1920 r. proboszcz parafii krościeńskiej. Po objęciu parafii rozmyślał o wyburzeniu starego kościoła, bo był w bardzo złym stanie. Brak środków na budowę nowego kościoła skłoniła go do remontu starego.

 37.   Ks. Jan Bączyński (*1882 +1947) od 1920 proboszcz parafii krościeńskiej. Zamówił u malarza Stanisława BOCHYŃSKIEGO z Maniów dużego formatu obrazy: św. Kingę, św. Kazimierza królewicza, św. Stanisława Kostkę i inne (?)
Obrazy w.w. miały przyozdobić mocno zdewastowany stary kościół w Krościenku n.D.

 38.   Z Sorbony Paryskiej do pustelni pod Pieninami / ks. Bronisław Krzan (Krościenko n.D.). - // Prace Pienińskie. - 1989, Nr 1 (15 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 17-21, repr.. - (Jan Janczy napisał po łacinie powieść p.t.: "O królu Bolesławie Wygnanym z królestwa polskiego - zwiedzającym i gościu Pienin").
Jan Janczy (28.VI.1912 w Sromowcach Wyżnych - 11.VIII.1968 w Sromomowcach Wyżnych). Fenomenalnie zdolny filolog. Po ukończeniu wydz. filologii klasycznej UJ, senat tejże uczelni wysłał go na studia doktoranckie na Sorbonę. Miał się doktoryzować w 1939 r.

 39.   Nowiny z Krościeńskiej Doliny. miesięcznik informacyjny gminy Krościenko n/D / [D. Machała, B. Koterba, M. Firekz, zespół red.]. - 1/2001 = 1 -. - Krościenko n/D : Gminne Centrum Kultury w Krościenku n/D. - 30 cm. - Miesięcznik 

 40.   Nowiny Pienińskie ... miesięcznik społeczno-kulturalny / Krzysztof Alexandrowicz (red. nacz.). - 1 ... wiosna/lato. - Krościenko N/D. 43-450 Krościenko N/D., Gminne Centrum Kultury w Krościenku N/D., Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach. - 30 cm. - Kontynuacja miesięcznika "Nowiny...".. - ISSN 1641-9200

 41.   Adamus-Ślosarska, Anna (red.)
Krościenko - Leśnica : Łączy nas ścieżka / red. Anna Adamus-Ślosarska, Monika Adamus. - Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem. - 78 s. : il., zdj. kol ; 24 cm. - tłumaczenie tekstu na j. ang. i słowacki
Nr inw.: 5020, Sygnatura: 5020

 42.   Blachnicki, Ks. Franciszek
Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z Obczyzny 1981-1984 / Ks. Franciszek Blachnicki. - Carlsberg : Maximilianum Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji ŚWIATŁO-ŻYCIE, 1985. - 204 s. : rys. ; 20cm. - (Biblioteka Światło-Życie. Seria: Diakonia świadectwa, ISSN ISSN T. 1)
Rozd.: Słowo do COM 1984. O Kopiej Górce w Krościenku n.D. (Kopia Górka).
Nr inw.: 4850, Sygnatura: 4850[3015]

 43.   Bogaczyk, Agnieszka
Gmina Krościenko N/Dunajcem i okolice / Agnieszka Bogaczyk. - Krościenko n/Dunajcem : PUW "Roksana" Krosno, 2000. - 142 s. : zdj. cz.b. ; 21 cm. - Informacje użyteczne s. 136-138. - Literatura s. 139. - ISBN 83-88126-53-9
Nr inw.: 4185, Sygnatura: 4185

 44.   Bublik, Jadwiga
Baranek Krościeński i rola konia w dziejach Pienin / Jadwiga Bublik. - Krościenko n.D. : C. J.Bublik, 2004. - msk., 10 s. : zdj. ; 30 cm. - Praca konkursowa z cyklu:" Moje miejsce na ziemi - co chciałbym zachować z mojej najbliższej okolicy w pamięci pokoleń". Publiczne Gimnazjum w Krościenku n.D.
Nr inw.: 286a, Sygnatura: 286a

 45.   Bublik, JadwigaPamiętnik starego drzewa. "Kasztan" i "Kasztanek" / Jadwiga Bublik. - Krościenko n.D. : C. J.Bublik, 2004. - msk., 8 s. : zdj. ; 30 cm. - Praca konkursowa. Publiczne Gimnazjum w Krościenku n.D.
Nr inw.: 285a, Sygnatura: 285a

 46.   Cepuch, Kazimierz
120 lat OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej) w Krościenku nad Dunajcem / oprac. Kazimierz Cepuch. - Krościenko n/D. : Zarząd Ochotniczej straży pożarnej i Gminnego Centrum Kultury w Krościenku n/D., 2004. - 34 s. : il.; 21 cm
Nr inw.: 5017, Sygnatura: 5017

 47.   Frąckiewicz, Jan
O wodzie Krościeńskiej / Dr Jan Frąckiewicz. - Kraków : Oddział Chorób Wewnętrznych prof. dra Stan. Pareńskiego w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie, [ok. 1905]. - 27s. ; 21 cm. - Odbitka z "Medycyny"
Kserokopia
Nr inw.: 4614, Sygnatura: 4614

 48.   Kacwin-"juhas", Jan Marian
Konspiracja w rejonie Szczawnicy i Krościenka n/D. / Jan Marian Kacwin-"Juhas". - Kraków : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddz. Kraków-Wschód, 1997. - s. 86-95 : zdj. ; 21 cm. - Ksero z: Okruchy wspomnień z lat walki i martyrologii AK, R. 6, nr 21, 1997 r.
Nr inw.: 366s, Sygnatura: 366s

 49.   Kacwin, Jan Marian
Konspiracyjna baza partyzancka 11 kompanii IV batalionu....w Krościenku n/D. w latach 1944-1945 / Jan Marian Kacwin. - Szczawnica, 2008 // Prace pienińskie. - 2008, 18, 53-65

 50.   Kołodziejski, Stanisław
Kierunki rozwoju przestrzennego Krościenka nad Dunajcem w okresie średniowiecza (Uwagi polemiczne) / Stanisław Kołodziejski. - 1985. - s. 87-92 ; 30 cm. - ([w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, ISSN ISSN T. XIX (1985). - Uwagi odnoszą się do pracy: M. Książek, Zarys rozwoju przestrzennego Krościenka nad Dunajcem w okresie średniowiecza,Teka KUiA, 1982, s. 107-118
Nr inw.: 391s, Sygnatura: 391s

 51.   Koper, Krzysztof
Wielka powódź - 1934 / Krzysztof Koper. - [Krościenko n.D.] : [K.Koper], [2005]. - ksero mps. 27 s. ; 30 cm. - Jeden z rozdziałów książki K. Kopra pt.: "Z dziejów Krościenka nad Dunajcem"
Nr inw.: 325a, Sygnatura: 325a

 52.   Koper, Krzysztof
Z dziejów Krościenka nad Dunajcem / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Nowym Targu, 2005. - 430, [6] s. : zdj. cz.b. i kolor. ; 25cm. - (Podhalańskie Monografie Historyczne. Tom 1). - Bibliografia s.411-418. - Indeksy: osób i nazw geograficznych i miejscowych s. 419-430.. - ISBN 83-60306-02-8
Nr inw.: 4803, Sygnatura: 4803

 53.   Koper, Krzysztof
Cmentarz wojenny nr 377 w Krościenku nad Dunajcem / Krzysztof Koper. - // Prace Pienińskie. - 2003, 13 (62 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 115-120, zdj. cz.b.. - (zawiera: Opis miejsca; Pochowani: 1. Gasparus (Gaspar) Neinet - Węgier, 2. Samuel Hecht - Austriak, 3. Anton Hauptmann - (nprw.)Niemiec
Opis tzw. "przydrożnego" cmentarza wojennego z I Wojny Światowej (1914-1918).

 54.   Koper, Krzysztof
Krościenko - Grywałd : Wspomnienie z Pienin / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK" s.c., 2007. - 104 s. : fotografie ; 28 cm. - indeks osób oraz miejscowości i nazw geograficznych. - ISBN 978-83-60306-16-1
Nr inw.: 4946, Sygnatura: 4946

 55.   Koper, Krzysztof
Mały przewodnik historyczny po Krościenku nad Dunajcem : 660 lat lokacji miasta (1348-2008) / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK" s.c., 2008. - 10, [6] s. : il. ; 19 cm. - ISBN 978-83-60306-31-4
Nr inw.: 5145, Sygnatura: 5145

 56.   Koterba-Wolska, Małgorzata
Antroponimia mieszkańców parafii Krościenko n/Dunajcem / Małgorzata Koterba-Wolska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Polskiej, 1997. - 120 s. : herb miasta Krościenka n/D ; 30 cm. - Praca magisterska; ksero wydr. komputer.. - Literatura s. 118-120. - Praca napisana w Instytucie Filologii Polskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Bubaka.
Nr inw.: 165a, Sygnatura: 165a[4008]

 57.   Krościenko N/Dunajcem
Krościenko nad Dunajcem : fotografie z lat 1870-1970 / tekst Anna Paluch; wybór zdjęć Bronisław Bublik, Ryszard Postawka ; projekt graficzny i oprac. komput. Konrad Pollesch. - Krościenko n/D : Wydawnictwo PLUS, Kraków, 1998. - 68, [2] s. : 166 fot. cz.b. ; 29 cm. - Literatura , autorzy zdjęć. zdjęcia udostępnili s. [69]. - Wydano staraniem Gminy Krościenko z okazji 650-lecia nadania praw miejskich .
Nr inw.: 4038, Sygnatura: 4038

 58.   Krzan, Bronisław
Klejnot zagubiony w górach : 700-lecie Krościenka nad Dunajcem / Bronisław Krzan. - Krościenko n/ Dunajcem ; Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988. - 336 s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) ;21 cm. - Bibliogr. s. 327-334. - Errata i uzup. - Polemika S. Smólskiego z B. Krzanem (maszynopis). - ISBN 83-85017-41-0
Nr inw.: 2673, Sygnatura: 2673
Nr inw.: 2674, Sygnatura: 2674
Nr inw.: 2675, Sygnatura: 2675

 59.   Krzan, Bronisław
Ginące cmentarze / Bronisław Krzan // Prace Pienińskie. - 1989, Nr 1 (15 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 43-45

 60.  Kuzera, AnnaKrościenko nad Dunajcem i Pieniński Park narodowy jako centrum turystyczne / Anna Kuzera. - Katowice : Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 2008. - msk., 74 s. : il. + 1 CD. - Bibliografia s. 70-71 .- CD nr inw.69e
Nr inw.: 391a, Sygnatura: 391a

 61.   Kuzera, AnnaKrościenko nad Dunajcem i Pieniński Park Narodowy jako centrum turystyczne [Dokument elektroniczny] / Anna Kuzera. -Praca magisterska. - Katowice : Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 2008. - CD
Nr inw.: 69e, Sygnatura: 69e

 62.   Lewicki, StanisławBadania nad działaniem wody Krościeńskiej / Dr Stanisław Lewicki, Dr Zdzisław Szczepański. - Lwów-Kraków : Klinika Lekarska Prof. Dr  A. Gluzińskiego we Lwowie, 1907. - 15, [1] s. ; 21 cm. - (Odbitka z Lwowskiego Tygodnika Lekarskiego, R. 1907, Nr 16)
Kserokopia. Dar Gminy z Gminy Krościenko n.D. - 17.04.1998 r.
Nr inw.: 4616, Sygnatura: 4616

 63.   Liceum Ogólnokształcące
50 (pięćdziesiąt) lat Liceum Ogólnokształcącego im[ienia] Stefana Żeromskiego w Krościenku n.D.  :praca zbiorowa / [kom. red. Franciszek Kolkowicz et al.]. - Krościenko n.D. [nad Dunajcem] : Komitet Obchodów 50-lecia LO : Dyrekcja LO, 1995. - 193 s. : il. (w tym kolor.), 2faks., fot., portr., err. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 109-110. - ISBN 83-904038-0-3
Nr inw.: 3459, Sygnatura: 3459

 64.   Nyka, Józef
Szczawnica-Krościenko i okolice : przewodnik / Józef Nyka. - wyd. 3. - Warszawa : Wyd. Sport i Turystyka", 1979. - s.139 : rys., panoramy ; 20 cm. - (Biblioteczka przewodników po uzdrowiskach i miejscowościach wczasowych). - Literatura. - Skorowidz ważniejszych nazw.
Nr inw.: 3442, Sygnatura: 3442

 65.   Paśko, Jerzy
Zarys monografii fizycznogeograficznej Krościenka n. Dunajcem / Jerzy Paśko. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Geografii, 1977. - 104 s. : fot., tab., ryc., mapy ; 30 cm. - Praca magisterska; ksero maszynopisu. - Literatura s. 100-104. Praca napisana pod kierunkiem doc. dr Tadeusza Ziętary
Nr inw.: 232a, Sygnatura: 232a[4381]

 66.   Remiszewski, Ryszard M.
Egeniusz Rustanowicz 1910-2001 / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 2002, Nr 12 (61 publikacja Ośrodka KTGw Pieninach), s. 134
Nekrolog

 67.   Remiszewski, Ryszard M.
Jestem ostatnim retmanem / Ryszard M. Remiszewski. - Kraków, 2009 // Dziennik Polski dodatek Podhalański. - 14.01.2009, 11, B6
Cykl: Wędrówki niecodzienne. Artykuł o Janie Surowiaku, ostatnim retmanie z Krościenka n/D. i o spławianiu drewna w Pieninach

 68.   Remiszewski, Ryszard M.
Preparowanie jest sztuką / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. -15 grudnia 2006 r  O "sztuce" preparowania z Tadeuszem Olesiem rozmawia R.M. Remiszewski. Czy powstanie "Muzeum Tadeusza Olesia"?

69.   Remiszewski, Ryszard M.
Z góry promieniuje ciepło. Kapłani Podhala / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 27 grudnia 2004 r. O ks. Janie Ligasie rodem z Ochotnicy Dolnej. W latach 1965-1972 seminarium w Tarnowie. Parafie: N.Sącz, Olszyny k.Wojnicza, Krościenko n.D. - tu poznał bliżej ks. Franciszka Blachnickiego

 70.   Remiszewski, Ryszard M.
Krościenko na to zasługuje - mówi Krzysztof Koper, autor wydawnictw o miejscowości / Ryszard M. Remiszewski (RMR) //Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 14 wrzesień 2007 r. Wywiad z autorem nowej książki - albumu "Krościenko - Grywałd. Wspomnienie z Pienin".

 71.   Remiszewski, Ryszard M.
Pokochał Pieniny i królewskie miasto / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 3 lutego 2006 r. Wspomnienie o ks. Bronisławie Krzanie (ur. 1910 w Stróży, zm. 19.06.1991 w Krakowie). W 2006 r. minęło 15 lat od śmierci ks. Bronisława Krzana.

 72.   Remiszewski, Ryszard M.
Demon w krościeńskim kościele / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 27 luty 2006 r. Demon rak rozdeptywany wielką stopą św. Krzysztofa by ochronić rybaka (górala).

 73.   Remiszewski, Ryszard M.
Krościeńskie pasje Krzysztofa Kopra / Ryszard M. Remiszewski (RMR) // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 30wrzesień 2005 r. Zapowiedź ukazania się publikacji poświęconej przeszłości Krościenka n.D.. Obszerne liczące 400 str. dzieło autorstwa Krzysztofa Kopra ma tytuł: " Z dziejów Krościenka nad Dunajcem", skupia się głównie na XIX stuleciu.

 74.   Remiszewski, Ryszard M.
Śladem łez i stóp św. Kingi / Ryszard M. Remiszewski. - Kraków, 3 grudnia 2010 r. // Dziennik Polski Podhalański. -2010
w serii : Wędrówki niecodzienne.

 75.   Remiszewski, Ryszard M.
50 lat ratownictwa w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 5 października 2007 r. 

 76.   Rotter, A.
Szczawnica, Krościenko i okolice / A. Rotter [tekst i mapka]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza. RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1976. - 33, [1]s. + mapka : zdj. kolor. ; 22 cm
Nr inw.: 4922, Sygnatura: 4922

 77.   Rustanowicz, Egeniusz
100 (sto) lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku n/D 1884-1984 / Egeniusz Rustanowicz, Jan Marian Kacwin,Kazimierz Cepuch. - Krościenko n/D : Wyd. staraniem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku n/D, lipiec 1984. - 46, [2] s. : 45fot. cz.b. ; 24 cm. - Spisy członków OSP w Krościenku n/D
Nr inw.: 4609, Sygnatura: 4609
Nr inw.: 4610, Sygnatura: 4610[2775]

 78.   Sabatowski, Antoni
Zdrój Stefana. Krościenko. Znakomita szczawa alkaliczno-słono-wapniowa. O stosowaniu wody Krościeńskiej / Doc. dr Antoni Sabatowski. - [Lwów] : b.w., luty 1932. - [4] s. ; 21 cm
Kserokopia. Dar Gminy z Gminy Krościenko n.D. - 17.04.1998 r.
Nr inw.: 4615, Sygnatura: 4615[2780]

 79.   Sitowski, JanDwory w Krościeńskiem w końcu XIX wieku / Jan Sitowski. - W Piotrkowie Trybunalskim : Nakładem autora, 1919. - 22 s. ; 21 cm. - Przedmowa nieznanego autora i niewiadomego pochodzenia.
Odbitka kserograficzna
Nr inw.: 4613, Sygnatura: 4613

 80.   Sitowski, JanWspomnienia z Mielca i Krościenka nad Dunajcem / Jan Sitowski. - Piotrków : Jan Sitowski [Drukarnia M.Dobrzańskiego], 1917. - 21, [2] s. ; 22 cm. - Odbitka kserograficzna z oryginału
Nr inw.: 4353, Sygnatura: 4353

 81.   Sochacka, Danuta
Proces przemian przestrzennych miasteczka rolniczego na przykładzie Krościenka nad Dunajcem / Danuta Sochacka. - Kraków : Wydawnictwo AR w Krakowie, 1996. - 155 s. : ryc., zdj. cz.b. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie . Rozprawy nr 212). - Literatura [123 poz.] s. 149-154. - Summary
Nr inw.: 4773, Sygnatura: 4773

 83.   Szafer, W.
Ein pliozane Flora in Krościenko am Dunajec / W. Szafer. - Kraków, 1938. - s. 81-90 ; 24 cm. - Nadbitka z: Biuletyn PAU Ser B: Nauki Przyrodnicze, 1938 r.
Nr inw.: 119s, Sygnatura: 119s[1687]

 84.   Ślady Życia
Ślady życia. Wspomnienia o Wincentym Kasprowiczu, ostatnim mieszkańcu pienińskiej pustelni / Praca zbiorowa. - Krościenko n. D. : Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D., 2002. - 27 s. : ilustr. ; 21 cm. - Zawiera: Wspomnienie pustelni / A. Oleś, K. Dziedzina. Ślad radości i życia / M. Duda. Spacerkiem po Pieninach -spotkanie z duchem "Serca Pienin" / L. Majerczak. Pustelnik - wspomnienia mojego dziadka (wsparte słowami..) / M. Orzeł. - Publikowane prace są pokłosiem konkursu literackiego ogłoszonego przez bibliotekę L.O. w Krościenku n.D.
Nr inw.: 4352, Sygnatura: 4352c

 85.   Tyszkiewicz, Jan
Czeska moneta króla Ludwika Jagiellończyka znaleziona w Krościenku / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8 (53 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 9-16
Zawiera bardzo szczegółowe przypisy (21)

 86.   Zielińska, Teresa
Są dzieje , będzie album. Spotkanie z Krzysztofem Koprem / Teresa Zielińska (TEZ) // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 17 listopada 2005 r. Relacja ze spotkania autorskiego z uczniami Liceum Ogólnoksztełcącego w Krościenku n.D. Na spotkaniu tym K.Koper zapowiedział wydanie "Albumu starego Krościenka"