Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Etnografia

1.  Pieśni górali pienińskich / Władysław Motyka //W: Śpiewnik górali polskich / Władysław Motyka; oprac. muzyczne: Cz. Węglarz, M. Kolaska, K. Trebunia-Tutka, Wł. Motyka. - Milówka : Władysław Motyka i Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce, 2004. -. - mapki górali. - s. 1-9; 293-305; 400-404

2.  Z przeszłości i teraźniejszości regionu pienińskiego / Roman Reinfus. - // Płaj - almanach karpacki. - 1996, 13 9jesień), s. 5-15. - Zarys charakterystyki etnograficznej
Kserokopia

3.  Muzyka ludowa górali pienińskich / Andrzej Krupczyński //W: (Informacja o tej pracy: "Z Doliny Grajcarka" nr 35, 1995r. luty-marzec, str 10).. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1976(?),1977(?). - [Nagrania i opisy muzyki pieśni ze Szcz-cy, Krościenka, Grywałdu, Sromowiecy ...
Andrzej Krupczyński - syn Anieli Krupczyńskiej kier. Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego w Szczawnicy. A. Krupczyński w 1995 r. pracował w N.Sączu. Był dyr. MOK-u w N.Sączu i prowadził w Radiu Kraków Magazyn Literacki kabaretu ERGO.

4.  Boży obiad / Barbara Węglarz // Prace Pienińskie. - 1991, Nr 3 (38 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 69-70
Opis "bożego obiadu" Michała MarczakA Z 1926 r. Wydający obiad: Jasiek Chryc).

5.  Muzeum Pienińskie w Szczawnicy. Historia i rozwój / Jolanta Jarocka-Bieniek (Szczawnica) // Prace Pienińskie. - 1989,Nr 1 (15 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 22-26, repr.

6.  Wisielce / Barbara Węglarz // Z dziejów Pienin. - 1989, Zima
O nazwie topograficznej Wisielce (984 m npm) obok Dzwonkówki (994 m npm), miejsce grzebania samobójców, zetknięcie 3 granic lasów gminnych: Szczawnicy, Krościenka i Obidzy.

7.  Józef Janos - w piątą rocznicę śmierci / Andrzej Skorupa (Kraków) // PODHALANKA - Pismo Związku Podhalan. - 1990, Nr1(21), s. 43-46 : zdj., repr. . -  Literatura.

8.  Przydomki górali szczawnickich / Krystyna Tokarzówna // LUD. - 1954 r, T. 41, s. 2-9 (brak str. 2)
Zawiera wykaz przydomków szczawnickich

9.  Niech nam słownik pomoże... Mówić "ludzkim" językiem / Anna Szopińska (ASZ) // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 9 grudnia 2004 r (czwartek)
O "Słowniku gwary górali Skalnego Podhala" napisanym przez prof. rektora PPWSZ w N. Targu Stanisława Hodorowicza.

10.  Warsztaty ginących zawodów. Projekt Stowarzyszenia "Gorce-Pieniny" / Teresa Zielińska (TEZ) // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 12 maja 2007 r (wtorek)
O reaktywacji ginących zawodów w regionie pienińsko-gorczańskim, o 4 dniowych bezpłatnych warsztatach dla młodzieży, które to warsztaty organizuje Stowarzyszenie "Gorce-Pieniny" za pieniądze z Pilotażowego Programu "Leader+".

11.  Pozostałości wierzeń o nadwodnych demonach wśród górali / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. - 1994, Nr 6 (48publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 40-45
Bibliografia (13)

12.  Jak górale łowili ryby w Dunajcu / Tyszkiewicz Jan. - Seria "z okienkiem", 41 publikacja OKTG PTTK w Pieninach. -Szczawnica : Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Pieninach, 1992. -. - rys.. - 14, [3] s.

13.  Kultura muzyczna górali szczawnickich / Izabela de Lehenstein-Werndl. -Kraków : Katedra Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005
Praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Stęszewskiego. Katedra muzykologii UJ.

14.  PODHALANKA - Jednodniówka Związku Podhalan. Wydanie poświęcone Ziemi Pienińskiej. Ludzimierz 1979 r. Autorzy: Tadeusz Staich; Józef Witkowski; Mochał Słowik-Dzwon; Włodzimierz Wnuk; Franciszek Ziejka; Szczepan Węglarz; Franciszek Ciesielka itd.
Jednodniówka Związku Podhalan . Wydanie poświęcone Ziemi Pienińskiej.

15.   Baszak, Stefania
Gawędy Pienińskie. Godki sromowskie / Stefania Baszak. - Kraków : Stefania Baszak, Wydawnictwo Astraia, 2006. - 142, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 836056901-0
Nr inw.: 4846, Sygnatura: 4846

16.   Baszak, Stefania
Pieniński pustelnik z Góry Zamkowej / Stefania Baszak. - Sromowce Niżne : Stefania Baszak (mała poligrafia), 2005. - 29 s. ; 21 cm
O pustelniku Wincentym Kasprowiczu (9.01.1897 - 30.08.1974)
Nr inw.: 4847, Sygnatura: 4847

17.   Baszak, Stefania
Sromowskie śpiywanie / Stefania Baszak; oprac. muzyczne Iwona Regiec. -Sromowce Niżne : [Stefania Baszak - Koło Gospodyń Wiejskich w Sromowcach Niżnych], 2003. - 305 s. : rys. ; 24 cm. - 187 pieśni i piosenek (z nutami). - ISBN 83-910416-0-4
Nr inw.: 4457, Sygnatura: 4457

18.   Baszak, Stefania
Życie moje... / Stefania Baszak. - Sromowce Niżne : C. by Stefania Baszak, 2004. - 144 s. : zdj. cz.b. ; 21 cm. - ISBN 83-910416-0-5
Nr inw.: 4560, Sygnatura: 4560

19.   Baszak, Stefania
Sromowce Niżne - pieniński klejnot w potrójnej koronie : historia, współczesność, obyczaje : praca zbiorowa /Stefania Baszak; [red. Elżbieta Majer, Karol Trzoński, Zbigniew Zając]. - wyd. 2 poprawione. - Sromowce Niżne : Koło Gospodyń Wiejskich - Sromowce Niżne, 1999. - 140, [2] s., [12] s. tabl. kolor. : il., faks.,fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-910416-0-3
Nr inw.: 4456, Sygnatura: 4456

20.   Baszak, Stefania
Wesele sromowieckie - lata 20. wieku XX / scenariusz Stefania Baszak. - Stefan Magiera, 2001(Sromowce Niżne). - 1 kaseta video [VHS/PAL] [103 min]. - (Ocalić od zapomnienia)
Nr inw.: 55f, Sygnatura: 55f

21.   Biały Z. [pod red.]
Polski Spisz : jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania: środowisko naturalne- warunki gospodarowania: antropologia: gwary / pod red. Z. Białego. - Kraków : Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1987. - 262 s. : Fot., ryc., tabele, mapki ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe UJ 811, ISSN ISSN Studia Spiskie nr 1). - Literatura po rozdziałach
Nr inw.: 2585, Sygnatura: 2585

22.   Bursa, Danuta
Dworek w Grywałdzie / Danuta Bursa. - Gdańsk : Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowego, 2003. - CD-R ; 13x14 cm. - (Wystawa z cyklu: "Historia"). - Sprawozdanie AV z otwarcia wystawy 23 listopada 2003 r.
Dar od Pani Krystyny Górskiej z domu Sitowska (wnuczka prof. Sitowskiego) . Lipiec 2005 r.
Nr inw.: 32e, Sygnatura: 32e

23.   Cząstka-Kłapyta, Justyna
Pytanie o źródła wielogłosu pienińskiego / Justyna Cząstka-Kłapyta. -Szczawnica, 2011 // Prace Pienińskie. - 2011, 21, 35-52

24.   Dudek, Aleksandra
Pienińskie tańce ludowe / Aleksandra Dudek // Prace Pienińskie. - 2004, Nr 14, s. 45-61,Bibliografia (8 poz.)

25.   Dudek, Aleksandra
Muzyka w Pieninach / Aleksandra Dudek. - Szczawnica. - // Prace Pienińskie. - 2003, Nr 13 (162 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 23-40. - (Zawiera: Pieśni na wszystkie okazje; Muzyczne tworzywo; Muzyczna tradycja wciąż żywa.), Bibliografia (8 poz.)

26   Dusik, Aneta
Spławianie drewna na Dunajcu / Aneta Dusik // Prace Pienińskie. - 2006, 16, s. 153-157

27.   Gimnazjum w Łapszach Niżnych
Słownik spiskich wyrazów gwarowych / praca zbiorowa pod red. Moniki Mileniak i Edyty Widy; Gimnazjum w Łapszach Niżnych. - Łapsze Niżne : Gimnazjum w Łapszach Niżnych, 2005. - 66 s. : ill. ; 30x22 cm. - Opracowanie wykonane przez zespół uczniów Gimnazjum w Łapszach N. w ramach programu "Równać szanse 2005" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Nr inw.: 5215, Sygnatura: 5215

28.   Jarocka-Bieniek, Jolanta
Konstanty Kietlicz-Rajski, malarz, etnograf i społecznik ( w 70 rocznicę śmierci) / Jolanta Jarocka-Bieniek // Prace Pienińskie. - 1995, Nr 7 (50 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 47-52, zdj., repr.
Zawiera bibliografię artykułów etnograficznych Konstantego Kietlicza-Rajskiego

28.   Jost, Henryk
Słownik gwarowych wyrazów technicznych z terenu polskiego Podtatrza / Henryk Jost. - Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1987. - 31, [1] s., [19] s. tabl. : 1 mapa,rys., err. ; 29 cm
Nr inw.: 3817, Sygnatura: 3817

29.   Kamieński, Lucjan
Diafonia ludowa w Pieninach / Lucjan Kamieński. - Poznań, 1933. - s. 5-7 ; 21 cm. - Ksero z: Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Nr 1, 1933 r.
Nr inw.: 361s, Sygnatura: 361s

30.   Kamocki, Janusz
Z etnografii Karpat Polskich / Janusz Kamocki. - Warszawa; Kraków : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1984. - 21, [1] s. : Mapka z podziałem Polskich Górali Karpackich ; 20 cm. - (Biblioteczka Turysty Górskiego ; t.6). - ISBN 83-7005-014-X
Zawiera bibliografię przedmiotu
Nr inw.: 4920, Sygnatura: 4920[3085]

31.   Lelito, Alina
Pięknie, religijnie i ludowo : Wystawa rzeźby i malarstwa Henryka Zachwieji / Alina Lelito. - Kraków, 14 marca 2011 //Dziennik Polski dodatek Podhalański. - 2011

32.   Leszczyński, Jarosław Tadeusz
Grywałd : Szkic krajoznawczy / Jarosław, Tadeusz Leszczyński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rewasz", wiosna 1997. - [9] s. : il. ; 21 cm. - Artykuł z Almanachu Karpackiego PŁAJ, półrocznika Towarzystwa Karpackiego. - ISBN ISSN 1230-5898
Nr inw.: 487s, Sygnatura: 487s

 33.   Magiera, Stefan
Ocalić od zapomnienia : smucie, krosna, nokiel / Stefan Magiera. -[Sromowce Niżne], 2001. - Kaseta VHS, 180 min
Nr inw.: 97f, Sygnatura: 97f

 34.   Marczak, Michał
Dzieje pastuszka. Obraz pasterstwa pod Lubaniem przed 40 laty / Dr Michał Marczak. - Grywałd : Gazeta Podhala, 1938. - [27] s. : zdj. cz.b. ; 30 cm. - Bibliografia prac dra M. Marczaka s. [26-27]. Kserokopia.
Nr inw.: 4619, Sygnatura: 4619

35.   Mirek, Zbigniew red.
Tradycja i zwyczaje pasterskie Karpat w twórczości dzieci / Zbigniew Mirek red.. - Kraków : AR Kraków, IB PAN w Krakowie, 2006. - 12 s. + 65 repr. : repr. ; 21x15 cm. - ISBN 83-89648-44-X
Nr inw.: 4898, Sygnatura: 4898

36.   Molendowicz, Wojciech (oprac. tekstów)
Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego / oprac. tekstów Wojciech Molendowicz, zdjęcia Jacek Waruś, redakcja Jadwiga Fudala, Krystyna Kubik, Piotr Kałyniuk, Roman Kałyniuk. - Nowy Sącz : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny", 2010. - 69, [3] s. : il. col. ; 30 cm. - ISBN 978-83-60822-94-4
Nr inw.: 5156, Sygnatura: 5156

37.   Motyka, Władysław
Śpiewnik górali polskich / Władysław Motyka ; oprac. muzyczne Czesław Węglarz, Marceli Kolaska, Krzysztof Trebunia-Tutka, Władysław Motyka. -Milówka : Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe Milówka, 2004. - s. 5-9, 293-305, 400-404 + 2 mapki z rozmieszczeniem górali : zdj. cz.b. ; 30 cm. -Pieśni górali pienińskich, rozdz. 8. - Summary. - ISBN 83-906872-2-4,
Kserokopia
Nr inw.: 4620, Sygnatura: 4620[2785]

38.   Remiszewski, Ryszard M.
Orzełki pienińskie / Ryszard M. Remiszewski. - Warszawa // Biuletyn Towarzystwa Karpackiego. - luty 1996, Nr 49, s.8-9

39.   Remiszewski, Ryszard M.
Garnki terapią na nudę / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 30 lipca 2004 r (piątek)
O twórczości garncarskiej Jana Wilusza ze Starego Sącza

40.   Remiszewski, Ryszard M.
Latarnik z Bryjarki / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 20października 2006 r (piątek)
O Wojciechu Słowiku - Kulawym (1864-17.V.1938), latarniku na Bryjarce i zdolnym snycerzu.

41.   Remiszewski, Ryszard M.
W świecie pienińskich nalewek / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 10 lutego 2006 r. (piątek)
Nalewki w Pieninach. Opis nalewek jakie robi się w pienińskich miejscowościach.

42.   Remiszewski, Ryszard M.
Tu wciąż tętni życie / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 17lutego 2006 r. (piątek)
Opis izby regionalnej w Sromowcach Wyżnich otwartej 23.03.2004 r. staraniem tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Pomysłodawczynią i realizatorką tego "projektu" jest Pani Stanisława Krupa. Izba mieści się w budynku starej jednoizbowej szkoły.

43.   Remiszewski, Ryszard M.
Jan Malinowski in situ / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 11lutego 2005 r (piątek)
Prywatny skansen kultury ludowej Pienin i Łemkowszczyzny stworzony i prowadzony przez Jana Malinowskiego (ur. 1952 r.) Szczawniczanina.

44.   Remiszewski, Ryszard M.
Rzeźbiarska przygoda Józefa Madei / Ryszard M. Remiszewski. - Kraków, 24 września 2010 // Dziennik Polski doadatek Podhalański. - 2010
Artykuł z serii "Wędrówki niecodzienne" o szczawnickim rzeźbiarzu, Józefie Madei, autorze m.in. rzeźby górala na Kotońce

45.   Remiszewski, Ryszard M.
Pod kowadłem się urodziłem. Wędrówki niecodzienne - mówi Piotr Ćwiertniewicz / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 21 wrzesień 2007 r (piątek)
Opis kuźni Ćwiertniewiczów przy ul. św. Kingi w Krościenku n/D. Piotr Ćwiertmiewicz ostatni(?) z rodu kowali opowiada o swojej pracy. Jest kowalem artystą.

46.   Remiszewski, Ryszard M.
Raki, karple i zubki. W prywatnych zbiorach Jana Malinowskiego / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 28 grudnia 2006 r (czwartek)
Prywatny skansen kultury ludowej Pienin i Łemkowszczyzny stworzony i prowadzony przez Jana Malinowskiego (ur. 1952 r.) Szczawniczanina.

47.   Remiszewski, Ryszard M.
Zaczęło się od guzikówki. / Ryszard Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki niecodzienne]. – 22 czerwca 2007 r (piątek)
O Eugeniuszu Waradzynie ze Sromowiec N. nauczycielu muzyki i założycielu zespołu "Małe flisoki" w Sromowcach N.

48.   Remiszewski, Ryszard M.
Słowików talizman / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 27 listopada 2006 r(poniedziałek)
O "starosłowiańskim" zwyczaju oczepin (wprowadzanie panny młodej do grana mężatek) i przechowywanej do tego celu chuście opowiada Maria Słowik (lat 90) ze Szczawnicy.

49.   Remiszewski, Ryszard M.
Jak długo jeszcze będzie się mówiło: idę do Rózów? / Ryszard M. Remiszewski . - Warszawa, jesień 2008 // Płaj. - 2008, 37, 228-231
Artykuł o chałupie (z 1906 r.) Anny Klimaczak z Krośnicy

50.   Simonic, Peter
Ethnography of Protected Areas. Endangeredt Habitats - Endangered Cultures / Peter Simonic red.. - Ljublana 2006 : Zupanjceva knjiżnica, 2006. - 245 s. : il. cz.b. ; 23 cm. - ISBN 961-237-150-4
Nr inw.: 4826, Sygnatura: 4826

51.   Sobiescy, Jadwiga i Marian
Diafonia w Pieninach / Jadwiga i Marian Sobiescy. - 1952. - s. 15-29 : nuty ; 21 cm. - Ksero z: Muzyka, nr 9/10, 1952 r.
Nr inw.: 362s, Sygnatura: 362s

52.   Strojny, Władysław
Węże Serpentes w przyrodzie Pienin i wierzeniach góralskich / Władysław Strojny. - 1992. - s. 84-92 ; 21 cm. - Ksero z: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 47 (1-2), 1992 r. _ Piśmiennictwo.
Nr inw.: 346s, Sygnatura: 346s

53.   Tyszkiewicz, Jan
Dawne rybołówstwo w Pieninach / Jan Tyszkiewicz. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Pieninach, 2005. - 91, [1] s. : zdj. cz.b., rys. ; 21 cm. - (Seria "z okienkiem"). - 67 publikacja OKTG PTTK w Pieninach. Literatura po każdym rozdziale.. - ISBN 83-903764-7-4
Nr inw.: 4844, Sygnatura: 4844
Nr inw.: 4845, Sygnatura: 4845[3010]

54.   Tyszkiewicz, Jan
O ludowym rybołówstwie w Pieninach / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. -1992, Nr 4 (43 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 8-14, rys.
Literatura

55.   Tyszkiewicz, Jan
Długie tradycje flisactwa na Dunajcu / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. - 2004, Nr 14 (66 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s.9-14, zdj.
Zawiera bibliografię (10 poz.). Fresk Jakuba Koraba z N. Targu z 1589r., w kościele farnym w Krościenku n.D., przedstawia św. Krzysztofa patrona przewoźników i flisaków oraz flisaków płynących Dunajcem.

56.   Węglarz, Barbara
Schematyczny wykaz elementów stroju ludowego (męskiego i kobiecego) podhalańskiego, spiskiego i pienińskiego /Barbara Alina Węglarz. -Szczawnica : B. Węglarz, 1998. - msk., [23] karty : zdj. ; 30 cm
Nr inw.: 261a, Sygnatura: 261a

57.   Żmidziński, Jakub
Michał Marczak: góral z Grywałdu - etnograf Pienin. Wspomnienie w 60 rocznicę śmierci / Jakub Żmidziński // Prace Pienińskie. - 2004, Nr 14 (66 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 111-116 : zdj. M. Marczaka