Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Archeologia

1.   Badania Naukowe
Badania naukowe w Pieninach `94, przewodnik po sesji posterowej. -[Krościenko n/D] : [Pieniński Park Narodowy], [1999]. - 56 s. ; 30 cm. -(Badania Naukowe w Pieninach). - Streszczenia posterów z sesji naukowej w dn. 15-17.06.1994 r.
Zawiera 25 streszczeń posterów dot. m.in. geologii, botaniki, zoologii, ochrony przyrody oraz archeologii.
Nr inw.: 407a, Sygnatura: 407a

 2.   BULiGL, Kraków
Operat ochrony zasobów kulturowych : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030 /zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Paweł Bednarczyk. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 614 s. : il. kol. ; 30 cm. -Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat opracowany pod kierownictwem dr hab. arch. Z. Myczkowskiego
Nr inw.: 439a, Sygnatura: 439a
Nr inw.: 466a, Sygnatura: 466a

 3.   Cabalska, Maria
Ruiny zamku pienińskiego : materiały z badań archeologicznych w latach 1953-1978 / Maria Cabalska, Stanisław Kołodziejski, A. Żaki. - bm. : bw., 1953-1978. - 36 s. ; 33 cm. - Zawiera: Zamek Pieniński w świetle badań wykopaliskowych (1976 r.) ; Sprawozdanie z bad. archeolog. na Zamku Pienińskim w 1977 r. ; Pieniny (1980 r.) ; Zamek Pieniny w świetle bad. archeolog. (Wierchy, 49, 1980 r ; Rezultaty wstępnych bad. weryf. średniow. założeń obr. w Pieninach ; Eksploracja Zamku Pienińskiego (1953 r.). -Zbiór artykułów(odbitki ksero.)
Nr inw.: 45a, Sygnatura: 45a[2689]

 4.   Gedl, M.
Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna. Cz. 3 : Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie / M. Gedl. - Wyd.2 zmienione i rozszerz.. -Kraków 1980 : Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1980. - 333 s. : Tablice i mapy ; 24 cm. - (Skrypty uczelniane nr 341). - Wykaz ważniejszej literatury
Nr inw.: 2086, Sygnatura: 2086

 5.   Godłowski, K.
Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna. Cz. 4 : Okres lateński w Europie / K. Godłowski. - Kraków : Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1977. - 292 s. : Tablice i mapki ; 24 cm. - ([Skrypty uczelniane] nr 252). - Wykaz literatury
Nr inw.: 2087, Sygnatura: 2087

 6.   Kocańda, Paweł
Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i zamku Pieniny / Paweł Kocańda. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011/2012. - msk. 121 s. : il. ; 30 cm. - praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. UR Zbigniewa Piankowskiego
Nr inw.: 518a, Sygnatura: 518a

 7.   Kołodziejski, Stanisław
Średniowieczne budowle warowne w Dolinie Dunajca w świetle nowszych badań / Stanisław Kołodziejski. - Nowy Sącz : Oddz. Polskiego Tow. Historycznego i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, 1992. - s. 9-34 : zdj., rys. ;25 cm. - Ksero z: Rocznik Sądecki, T. 20, 1992 r.
Nr inw.: 363s, Sygnatura: 363s

 8.   Kostrzewski, Józef
The prehistory of Polish Pomerania / Józef Kostrzewski. - Toruń : Published by the Baltic Institute, 1936. - 104, [1] s. : fig., fot. ; 17 cm. - (The Baltic Pocet Library)
Nr inw.: 4701, Sygnatura: 4701ss

  9.   Prokopowicz, Marta
Walory archeologiczne i historyczne Pienin - funkcja turystyczna i edukacyjna / Marta Prokopowicz. - Warszawa : Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie, 2008. - 101 s. : zdjęcia ; 30 cm + 1 CD. - praca magisterska, msk.literatura s. 98-99, CD nr 70e
Nr inw.: 379a, Sygnatura: 379a

 10.   Rydlewski, Jacek
Pienińskie złoża radiolarytu i ich eksploatacja w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu na Podhalu / Jacek Rydlewski. - Acta Archaelogica Carpathica, 1989. - 55 s. : il.; mapki, tab. ; 25 cm. - Acta Arch. Carpathica nr 28.-Bogata literatura.- Streszczenie w j. niemieckim.
Nr inw.: 467s, Sygnatura: 467s

 11.   Valde-Nowak, Paweł
Obłazowa cave, human activity, stratigraphy an palaeoenvironment = Jaskinia Obłazowa .. / Paweł Valde-Nowak, Adam Nadachowski, Teresa Madeyska. -Kraków : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2003. - 176 s. : fot., fig., tab. ; 31 cm. - Bibliography s. 153-176.. - ISBN 83-908823-7-X
Nr inw.: 4547, Sygnatura: 4547

 12.   Zalot, Beata
Jaskinia Obłazowa. Nie odkryta do końca / Beata Zalot. - Nowy Targ, 2006 // Almanach nowotarski. - 2006, 10, 100-112