Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

UNESCO - konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne dotyczące wpisu Przełomu Dunajca na listę UNESCO

 

Informujemy, że dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, na wniosek Głównego Konserwatora Przyrody, jest w trakcie przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie wpisu Przełomu Dunajca na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w ramach seryjnego, transgranicznego projektu pt. „Mezozoicznych dolin Zachodnich Karpat”.

Projekt wpisu serii 13 obiektów pilotuje strona słowacka przy współpracy strony polskiej. Słowacja zaproponowała wpis jedenastu cennych przyrodniczo i krajobrazowo dolin, a strona polska dwóch: Przełomu Dunajca (wraz z częścią słowacką) i Doliny Kościeliskiej. Cechą wspólną tych dolin jest mezozoiczne pochodzenie tworzących ich wapiennych skał oraz zachodzące zjawiska krasowe, dzięki którym powstały (oprócz Przełomu Dunajca, którego powstanie nadal nie jest w pełni poznane).

Przełom Dunajca do wpisu UNESCO zaproponował Pieniński Park Narodowy i słowacki Pieninský národny park, natomiast Dolinę Kościeliską – Tatrzański Park Narodowy. Konsultacje społeczne obu obiektów prowadzone są osobno przez Pieniński i Tatrzański Park Narodowy.

 

Korzyści płynące z wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

 

Na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisywane są wyłącznie miejsca i obiekty o wyjątkowej powszechnej wartości dla ludzkości, spełniające określone kryteria. Przełom Dunajca jest fenomenem geologicznym i przyrodniczym, o unikatowych walorach krajobrazowych i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Od wieków przełom Dunajca przyciąga wiele zainteresowanych osób (naukowców, kulturoznawców, podróżników, artystów itp.). Tradycja organizowania spływów tratwami sięga XIX w. Corocznie około 300 tys. osób zwiedza to miejsce, korzystając z organizowanych spływów przez polskich i słowackich flisaków oraz firmy kajakowe i pontonowe. Niemniej liczna rzesza turystów podziwia uroki przełomu spacerując Drogą Pienińską.

To szczególne miejsce znajduje się na terenie trzech gmin pienińskich: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica. Posiadanie na terenie gminy obiektu znajdującego się na liście UNESCO niewątpliwie wpłynie na podwyższenie jej rangi wśród innych gmin. Uzyskanie marki światowego dziedzictwa ma zawsze znaczący wpływ na zwiększenie zainteresowania regionem, przekłada się na większą liczbę turystów (także z zagranicy), a co za tym idzie – większe wpływy z turystyki dla gminnego budżetu.

Zwiększony popyt na usługi turystyczne spowoduje poszerzenie lub powstanie nowych obszarów działalności gospodarczej lokalnych przedsiębiorców. Nominacja umożliwi wykorzystanie tego faktu do promocji gmin poprzez organizację m.in. wydarzeń kulturalnych i turystycznych (np. festynów) o znaczeniu regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. Gminy uczestnicząc w licznych targach turystycznych organizowanych w Polsce i poza granicami naszego kraju będą mogły promować się jako teren, na którym znajduje się obiekt Światowego Dziedzictwa. Wpisanie Przełomu Dunajca jako nowego obiektu na listę UNESCO spowoduje naturalne zwiększenie zainteresowania mediów tym terenem, a to daje możliwości przedstawienia walorów regionu pienińskiego większej liczbie odbiorców (tym samym promując gminy).

 

Informacje dotyczące konsultacji
  • Granice proponowanego do wpisu obszaru wokół Przełomu Dunajca można obejrzeć na dołączonej mapie.

  • Z podstawowymi informacjami dotyczącymi UNESCO i listy Światowego Dziedzictwa można zapoznać się tutaj: UNESCO w pigułce.

  • Z opisem przyrodniczym, kulturowym i organizacyjnym projektowanego obiektu można zapoznać się tutaj: tekst o obiekcie.

  • Konsultacje będą zakończone do 31 marca b.r

  • Opinie należy kierować na adres Pienińskiego Parku Narodowego:

listownie: ul. Jagiellońska 107b, 34-450 Krościenko n.D. z dopiskiem „UNESCO”

lub e-mail: biuro@pieninypn.pl zatytułowane „UNESCO”.

  • Opinie zostaną przesłane do Głównego Konserwatora Przyrody do dnia 10.04.2017 r.

 

Dziękujemy za poświęcony czas

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokołowski

ZAŁĄCZNIKI