Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Prowadzenie obsługi zwiedzających na galeriach widokowych Trzech Koron i Sokolicy

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n.D. ul. Jagiellońska 107 B

tel. (0-18) 265-56-01 lub 262-56-02, fax 262-565-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

(zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) na:

 

 

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających na galerii widokowej Sokolicy w okresie od
  20 kwietnia do 31 października 2018 r. oraz od 20 kwietnia do 31 października 2019 r., obejmujące w szczególności:

 • sprzedaż biletów na galerię,

 • udzielanie wszechstronnych informacji przyrodniczo – krajoznawczych,

 • utrzymanie porządku i czystości wzdłuż szlaku niebieskiego od przewozu w Szczawnicy – po szczyt Sokolicy lub szlaku zielonego od Krasu po szczyt Sokolicy (w zależności od ustaleń z PPN) wraz z punktem wypoczynkowym, dojściem i galerią widokową,
  a zwłaszcza codzienne zebranie śmieci przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających na galerii widokowej Trzech Koron w okresie od
  20 kwietnia do 31 października 2018 r. oraz od 20 kwietnia do 31 października 2019 r., obejmujące w szczególności:

 • sprzedaż biletów na galerię,

 • udzielanie wszechstronnych informacji przyrodniczo – krajoznawczych,

 • utrzymanie porządku i czystości wzdłuż szlaku niebieskiego od przełęczy Szopka (wraz ze znajdującym się tam punktem wypoczynku) – po Trzy Korony wraz z poczekalnią, dojściem i galerią widokową, a zwłaszcza codzienne zebranie śmieci przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (części A i B)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2017 r. pod numerem 635483-N-2017

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku Ogłoszenie z BZP

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w załączniku (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe obowiązki określają wzory umów stanowiące załączniki nr: 4A i 4B.

Oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 1200 w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 8 stycznia 2018 r. o godz. 12
15 w sali edukacyjnej, pokój nr 126.

Test kontrolny odbędzie się tego samego dnia zaraz po otwarciu ofert.


 Osoba do kontaktu:

Teresa Ciesielka tel. telefonu (18) 2625601 lub 2625602 wew. 25. w dniu roboczym w godz. 7.00 – 15.00

ZAŁĄCZNIKI