Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

ZABEZPIECZENIE OBWODOWYCH MURÓW KAMIENNYCH ZAMKU DOLNEGO ORAZ NAPRAWA TARASÓW ZAMKU GÓRNEGO W CZORSZTYNIE

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n.D. ul. Jagiellońska 107 B

Tel. (0-18) 265-56-01 lub 262-56-02, fax 262-565-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) na:

ZABEZPIECZENIE OBWODOWYCH MURÓW KAMIENNYCH ZAMKU DOLNEGO ORAZ NAPRAWA TARASÓW ZAMKU GÓRNEGO W CZORSZTYNIE

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2017 roku pod numerem 618251-N-2017

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku Ogłoszenie zamek

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w załączniku (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy stanowiący załącznik nr. 2


 

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN

Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2017 r. do godz. 1030 w siedzibie PPN


 

Osoba do kontaktu:

Paweł Zysk tel. (0-18) 262-56-02 w. 41 (poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 700 – 1500)

 

Dodano dnia 8.12.2017 r.:

zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności wprowadza zmiany w treści ogłoszenia oraz SIWZ.

Dodano dnia 28.12.2017 r.:

Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN

Do dnia 28.12.2017 r. w tym miejscu widniał błędny termin składania ofert, niezgodny z właściwym terminem zamieszczonym w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz SIWZ po zmianach.
Przepraszamy.

ZAŁĄCZNIKI