Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Remont i modernizacja sal edukacyjno-konferencyjnych w dyrekcji PPNWtorek, 04 kwietnia 2017

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n.D. ul. Jagiellońska 107 B

Tel. (0-18) 265-56-01 lub 262-56-02, fax 262-565-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych)

na remont i modernizację sal edukacyjno-konferencyjnych w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku obejmujący:

  1. wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej, oświetleniowej, gniazd wtykowych oraz teletechnicznej wraz ze sprzętem AV,

  2. wymianę wszystkich elementów wykończenia ścian, sufitów, podłóg i okładzin ściennych,

  3. montaż nowych drzwi dźwiękoszczelnych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 kwietnia 2017 roku pod numerem 58581-2017

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku Ogłoszenie

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w załączniku (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy stanowiący załącznik nr. 2


 

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godz. 900 w sekretariacie PPN

Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2017 r. o godz. 930 w siedzibie PPN


 

Osoba do kontaktu:

Paweł Zysk tel. (0-18) 262-56-02 w. 41 (poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 700 – 1500)

ZAŁĄCZNIKI