Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

OFERTA SPRZEDAŻY SIANA I SIANOKISZONKI

Pieniński Park Narodowy przystępuje do wyboru odbiorcy siana, sianokiszonki i biomasy pozaklasowej pozyskiwanych z łąk na terenie Parku w 2017 roku.

Oferujemy następujące rodzaje paszy:

  • siano łąkowe prasowane (kostki wiązane sznurkiem o długości 60-70 cm, wadze ok. 12-15 kg);

  • sianokiszonka łąkowa, owijana folią (bale o średnicy około 50-60 cm, waga ok.20 kg);

  • biomasę pozaklasową rozumianą jako skoszona trawa, podsuszona, zalana deszczem lub pochodząca ze skoszenia łąk nieużytkowanych w ostatnich latach (kostki wiązane sznurkiem o długości 60-70 cm, wadze ok. 12-15 kg).

ŁĄCZNIE około 3.000 szt.

 

Udział poszczególnych rodzajów wyprodukowanej paszy oraz ilość będą uzależnione od warunków pogodowych (przy sprzyjających warunkach do suszenia preferowane będzie siano).

 

Miejsce odbioru:

  1. Dyrekcja Parku, Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B (około 40% oferowanej paszy)

  2. Majerz, Hałuszowa (około 40% oferowanej paszy)

  3. Tylka (około 20% oferowanej paszy).

 

Odbiorcy zainteresowani zakupem całości oferowanej paszy są proszeni o składanie ofert cenowych z podziałem na poszczególne rodzaje.

Ceny minimalne oferowanych produktów:

 

Lp.

Produkt

Cena za 1 belę lub kostkę (netto)

1.

Siano łąkowe prasowane (kostki wiązane sznurkiem)

2,10 zł

2.

Sianokiszonka (dwukrotne owinięcie beli)

4,05 zł

3.

Biomasa pozaklasowa (kostki wiązane sznurkiem)

0,10

 

W przypadku sianokiszonki, na życzenie odbiorcy możliwe jest przygotowanie beli owijanych folią jednokrotnie lub trzykrotnie. W takim przypadku cena jednostkowa jest zmniejszana o 30% przy owinięciu jednokrotnym oraz podnoszona o 30% przy owinięciu trzykrotnym. Do podanych wyżej cen doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8%.

 

Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria: cena - 100%

Każdy produkt będzie oceniany indywidualnie.

 

W ofercie prosimy podać:

  1. nazwę lub nazwisko oferenta, adres, adres e-mail,numer telefonu;

  2. cenę netto za poszczególne rodzaje paszy;

  3. wielkość ładunku jaka możliwa jest do jednorazowego odebrania przez oferenta;

 

Oferty w oznaczonych kopertach, z dopiskiem „Wybór odbiorcy siana” należy składać do dnia 06.06.2017 r., do godziny 09:00 w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n/D, przy ul. Jagiellońskiej 107 B. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2017 r., o godzinie 09:30, w pokoju nr 202.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych, rozumianych jako całość oferowanego produktu jednej kategorii (1, 2 lub 3).

 

PPN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Projekt umowy, wzór formularza ofertowego oraz szczegółowe informacje dotyczące złożenia ofert, dostępne są u p. Małgorzaty Braun – tel.: (0-18) 262 56 01, 262 56 02, wew. 24; fax: 262 56 03.

ZAŁĄCZNIKI