Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

dane archiwalne, aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ppn

Zamówienia publiczne


Plan zamówień publicznych na 2017 rok

 W 2017 roku Pieniński Park Narodowy planuje udzielić następujących zamówień podlegających przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164):

 

L.p.

Przedmiot zamówienia publicznego

Rodzaj

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1.

Obsługa ruchu turystycznego na szczytach (Trzy Korony i Sokolica)

usługa

IV kwartał 2017 r.

 

2.

Obsługa zwiedzających  w pawilonach edukacyjnych PPN

usługa

IV kwartał 2017 r.

 

3.

Modernizacja sal edukacyjno-konferencyjnych

roboty budowlane

II kwartał 2017 r.

 

4.

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Przystani Flisackiej – Kanalizacja Sanitarna

roboty budowlane

III kwartał 2017 r.

 

5.

Pawilon Główny Przystani Flisackiej – remont elewacji

roboty budowlane

IV kwartał 2017 r.

 

6.

Remont szlaku – drogi leśnej w m. Hałuszowa, od skrzyżowania na Psiarce do skrzyżowania z drogą na Roplichtę w rejonie szkółki leśnej

roboty budowlane

III kwartał 2017 r.

po uzyskaniu finansowania z funduszy celowych

7.

Remont leśnej drogi dojazdowej do szkółki leśnej w Hałuszowej

roboty budowlane

III kwartał 2017 r.

po uzyskaniu finansowania z funduszy celowych

8.

Remont szkółki leśnej w Hałuszowej – remont ogrodzenia, dróg wewnętrznych oraz budynków

roboty budowlane

III kwartał 2017 r.

po uzyskaniu finansowania z funduszy celowych

9.

Remont leśniczówki O. O. Macelowa Góra w Sromowcach Niżnych

roboty budowlane

III kwartał 2017 r.

po uzyskaniu finansowania z funduszy celowych

10.

Remont leśniczówki O.O. Zielone Skałki w Hałuszowej

roboty budowlane

III kwartał 2017 r.

po uzyskaniu finansowania z funduszy celowych

 

Wszystkie pozostałe zamówienia udzielane będą zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Pienińskim Parku Narodowym niepodlegających przepisom ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (PZP) o szacunkowej kwocie netto poniżej kwoty określonej w Art. 4 pkt 8 Ustawy PZP, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych.

 

Umieszczono dnia 26 stycznia 2017 r.