Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

dane archiwalne, aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ppn

Ewidencje rejestry i archiwa

W Pienińskim Parku Narodowym prowadzi się następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • ewidencja środków trwałych,

 • ewidencja pozostałych środków trwałych,

 • ewidencja magazynowa,

 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,

 • archiwum zakładowe,

 • ewidencja komputerów i programów komputerowych,

 • ewidencja umundurowania, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków pracy,

 • rejestr zamówień publicznych,

 • książki obiektów budowlanych,

 • ewidencja gruntów będących w zarządzie Parku,

 • ewidencja sadzonek w szkółkach,

 • rejestr drewna pozostawionego do mineralizacji,

 • wykaz zagrożenia drzewostanów przez szkodniki wtórne oraz kwestionariusze szkodników leśnych, abiotycznych czynników szkodotwórczych i chorób lasu,

 • wykaz szkód w lesie spowodowanych przez zwierzynę,

 • rejestry wypadków w pracy,

 • rejestry chorób zawodowych,

 • rejestry wypadków w drodze do pracy lub z pracy,

 • przechowywanie rocznych planów z zakresu przebudowy i pielęgnacji drzewostanów oraz użytków sanitarnych,

 • rejestr pozyskanego drewna.