Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

dane archiwalne, aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ppn

Skład

Lista członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego

 

kadencja 2015-2019

 

 

 1. Dr Paweł Adamski – ekolog, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

 2. Dr Leszek Augustyn – ichtiolog

 3. Dr Maria Baranowska-Janota – planista przestrzenny

 4. Prof. dr inż. Krzysztof Birkenmajer – geolog

 5. Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk – botanik, Zakład Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 6. Inż. Štefan Danko – leśnik, Klub priateľov Pieninského národného parku (Słowacja)

 7. Dr Piotr Dąbrowski – edukacja środowiskowa, turystyka, Instytut Turystyki AWF w Krakowie

 8. Mgr Jan Dyda – Wójt Gminy Krościenko n.D.

 9. Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne

 10. Dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec (Z-ca Przewodniczącego) architekt, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej

 11. Dr hab. inż. Wojciech Grodzki, prof. IBL (Przewodniczący) – leśnik, Instytut Badawczy Leśnictwa w Krakowie

 12. Dr inż. Vladimir Klč – dyrektor Pieninskeho národneho parku (Słowacja)

 13. Dr hab. Stanisław Kołodziejski – archeolog, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Krakowie

 14. Mgr inż. Jan Kosiorowski – leśnik, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

 15. Dr Bożena Kotońska – Wojewódzki Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

 16. Mgr Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 17. Mgr Tadeusz Ogorzałek – nauczyciel, Zarząd Okręgu LOP w Nowym Sączu

 18. Prof. dr hab. Roman Soja (Z-ca Przewodniczącego) – hydrolog, Zakład Geografii Fizycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 19. Dr Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn

 20. Dr hab. Jan Zarzycki – botanik, Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie