Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pieniny Przyroda i Człowiek, tom 14

Przyroda nieożywiona, gleboznawstwo

Zaleski T., Mazurek R., Gąsiorek M., Wanic T., Zadrożny P., Józefowska A., Kajdas B. – Gleby leśnych powierzchni monitoringowych w Pienińskim Parku Narodowym

Flora i biota Pienin

Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E., Różański W. – Charakterystyka leśnej szaty roślinnej Pienińskiego Parku Narodowego na podstawie systematyczno-losowej próby danych

Bernacki L. – Mieszańce międzygatunkowe storczykowatych Pienińskiego Parku Narodowego

Tylkowski T. – Czy z nasion Spiraea media (Rosaceae), zagrożonego gatunku w Pieninach, można
wyhodować siewki?

Oklejewicz K., Vončina G., Stadnicka-Futoma A. – Rodzaj Rubus w Pieninach

Vončina G., Stebel A. – Materiały do flory mchów (Bryophyta) pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty Zachodnie)

Vončina G., Stebel A. - wklejka ryc. 1, 2 po str. 86

Vončina G., Stebel A. - wklejka ryc. 3 po str. 86

Vončina G., Stebel A. - wklejka ryc. 4 po str. 86

Vončina G., Stebel A. - wklejka ryc. 5 po str. 86

Chachuła P. – Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego

Fauna Pienin

Grodzki W., Starzyk J.R., Kosibowicz M., Ważny R. – Parazytoidy i drapieżce owadów kambioi ksylofagicznych oraz patogeny grzybowe na osłabionych i zamierających jodłach Abies alba Mill. w Pienińskim Parku Narodowym

Adamski P. – Restytucja niepylaka apollo (Parnassius apollo frankenbergeri) w Pienińskim Parku Narodowym – próba podsumowania

Turystyka

Bołoz G., Jucha W. – Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego na szlakach pieszych w Pienińskim Parku Narodowym

Kiszka K. – Degradacja pienińskich szlaków związana z górską turystyką pieszą

Adamski P., Kolasińska A., Witkowski Z. – Czy zachowanie turystów w Pienińskim Parku Narodowym zależy od ich wiedzy i nastawienia do Parku?

Muszyńska-Kurnik M. – Atrakcyjność rekreacyjno-turystyczna Pienińskiego Parku Narodowego

Wartości kulturowe

Wawrzczak M., Profus T. – Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. II. komunikat z prac w 2012 roku

Buśko C., Głowa W., Kołodziejski S. – Zamek Czorsztyn w świetle najnowszych badań

Borucki T. – Fenomen powstania Pienińskiego Przełomu Dunajca w folklorze słownym, literaturze pięknej i XIX-wiecznych poglądach naukowych

Górska K., Goszczyńska G. – Tradycje dworskie w Krościenku nad Dunajcem. Zygmunt i Honorata z Sapalskich Dziewolscy

Górska K., Goszczyńska G. – Pensjonaty Dziewolskich w Krościenku nad Dunajcem

Pieniński Park Narodowy

Karwowski K., Malatinová M. – Konferencja naukowa „Turystyka w Pieninach”, 5 listopada 2016 r., Czerwony Klasztor