Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

„Modernizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej w Pienińskim Parku Narodowym usprawniająca wdrożenie planu ochrony, monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń” – umowa dotacji nr 770/2014/Wn-50/OP-IN/D z dnia 14.11.2014 r.

W latach 2014-2016 dzięki finansowemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane jest zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej w Pienińskim Parku Narodowym usprawniająca wdrożenie planu ochrony, monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń” – umowa dotacji nr 770/2014/Wn-50/OP-IN/D z dnia 14.11.2014 r.

Realizacja zadania obejmuje:

- modernizację systemu GIS poprzez opracowanie aplikacji desktopowych i webowych (w tym geoportalu) umożliwiających łatwy i szybki dostęp do zaleceń planu ochrony oraz ewidencjonowanie wykonywanych zabiegów ochronnych oraz aplikacji mobilnej dla turystów,

- zakup sprzętu komputerowego (serwer backup, 9 stacji roboczych, monitor 27”, laptop, serwer fizyczny), palmtopu z oprogramowaniem GIS, dalmierza laserowy oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka kolorowa A3 ze skanerem)

- aktualizację systemu operacyjnego oraz oprogramowania GIS

- wykonanie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu metodą skaningu laserowego obszaru parku i otuliny wraz jednoczesnym wykonaniem zdjęć lotniczych

- szkolenie pracowników.

Modernizacja systemu usprawni realizację zadań polegających na pozyskiwaniu, gromadzeniu, aktualizacji, analizowaniu i udostępnianiu danych przestrzennych służących do planowania i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych.

    Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 559.378,87, w tym udział środków NFOŚiGW w kwocie 499.663,00 zł.